Mass Effect CZ Wiki
Advertisement

Období před založením Rady[]

48.000 př.n.l. (přibližně) Protheané, obrovská galaktická civilizace, která je propojená masivními vysílači, záhadně zmizela, zanechala po sobě pouze ruiny. Mnoho z jejich technologie bylo použito ve prospěch mladších a teprve se rozvíjejících ras, jako jsou například lidé, vše je založeno na artefaktech Protheanů. Archeologové věří, že Protheané byli zničeni při velké potopě.

1.900 př.n.l. (přibližně) Tuchanka, domov kroganů vstupuje do nukleárního věku. V globálním konfliktu jsou vypuštěny zbraně hromadného ničení, začíná období nukleární zimy. Kroganská společnost se rozdělila do několika vzájemně soupeřících klanů.

1.800 př.n.l. (přibližně) Díky supernově je jeden z vysílačů (Mu) vymrštěn ze své pozice a hustá mlhovina, která byla zformována ze zbytků hvězdy, zabraňuje správnému fungování vysílače

580 př.n.l. Po rozvíjení „rychlosti světla“ založené na Protheanské technologii se rasa Asari odvážela prozkoumat síť těchto masivních vysílačů a objevili obrovskou vesmírnou stanici jménem Citadela přímo ve středu všech vysílačů.

520 př.n.l. Salariané také objevili Citadelu a zahájili diplomatické jednání s rasou Asari

Rané období Rady[]

500 př.n.l. Byla vytvořena Rada Citadely. Asarijci po boku Salarianů společně kolonizují Citadelu a ustanovují ji jako centrum galaktické komunity, která je vedena touto Radou. Salarianská Unie otevírá vlastní zpravodajské jednotky „Ligy Jednoho“. V ohrožení, Liga vyhlazuje celý vnitřní kabinet Salarianské unie; Zbytek Unie ničí celou Ligu.

Začíná Turianská válka o sjednocení. Tento rok je také známý jako 0 GS, začátek Galaktického standardu (GS-časová osa)

500 př.n.l. – 1 n.l. (přibližně) Rada začíná expandovat a rozšiřovat galaktické společenství, začíná první kontakt s ostatními rasami, kteří také cestují pomocí vysílačů a probíhá jejich integrace do Citadely. Začíná období rapidního růstu a příležitostných konfliktů.

První kontakt s rasou Volus; ačkoli nemají povolení k vystavění jejich velvyslanectví na Citadele, s jejich pomocí vzniká jednotná galaktická měna – Kredity– a je zavedena do veškeré ekonomiky ve vesmíru.

200 př.n.l. (přesně) Rada uděluje ohromnou čest Volusům tím, že jim dovolí pořídit velvyslanectví v Citadele, ale nedává jim místo v Radě.

200 př.n.l. – 1 n.l. Batariané postavili v Citadele velvyslanectví.

Asarijci se omylem dostali do systému Elcorů a pomohli jim najít a aktivovat jejich nejbližší vysílač. „Během jednoho Elcorského života“ zřídili běžnou obchodní trasu do Citadely a brzy postavili velvyslanectví.

První kontakt s Hanary a s Kvariany. Kvariani zřizují v Citadele velvyslanectví.

1 n.l.

Válka s Rachni[]

Rada Citadely se poprvé setkala s Rachni, což je druh hmyzu, který je vysoce inteligentní. Byli objeveni, když expedice otevřela „spící“ vysílač do jejich hvězdného systému. Rachni se projevili velmi nepřátelsky a začali válku se zbytkem galaxie. Rada nemohla ani vyjednávat s královnou Rachni,protože žila pouze v podzemí, které je vysoce toxické.

80 n.l. (přibližně) Válka s Rachni stále pokračuje. Salariané přemisťují primitivní Krogany do jiného světa a zmanipulují je, aby se stali vojáky Rady a bojovali proti rachni. Krogani jsou schopní přežít nehostinné prostředí světa Rachni a začínají vyhlazovat královny s jejich vejci. 300 n.l. Rachni jsou zcela vyhlazeni. Rada jako projev vděku věnuje Kroganům nový domov. Bez drsných podmínek Tuchanky pro přežití, kroganská populace doslova exploduje.

300 – 700 n.l. (přibližně) Krogané začínají hromadně expandovat a kolonizovat mnoho světů. Rostoucí znepokojení o jejich expanzi vede k založení útvaru Speciální Taktiky a Rozvědky jakožto odvětví Citadely, jejíž členové jsou tzv. Spektry 700 n.l.

Kroganské Povstání[]

Kroganští velitelé naléhají na veterány z válek s rachni a nutí je, aby obsazovali další teritoria v okolí Citadely. Rada požaduje stažení kroganských jednotek z asarijské kolonie Lusia, krogané to ale odmítají. Rada udělala preventivní útok na kroganskou infrastrukturu díky nově založené jednotce Spekter. Začíná Kroganské Povstání.

Objevuje se první kontakt s Turiany. Jako odpověď na kroganskou hrozbu, Turiané jim vyhlašují válku. Po té, co krogané zdevastovali turianské kolonie s použitím zbraní hromadného ničení, Turiané použili Salarianskou biologickou zbraň známou jako „Genofág“. Začíná pokles kroganské populace.

800 n.l. Kroganské Povstání skončilo. Turiané obnovují své kolonie vojenskými a mírovými sbory.

900 n.l. Turiané si zasloužili místo v Radě Citadely a jejich flotila má za úkol chránit galaktický mír.

1.600 n.l. (přibližně) Z vysílače Omega-4 v Terminus Systems je zpozorována nová rasa Kolektorů. Skoro nic se o této záhadné rase neví.

1.900 n.l. (přibližně)

Válka s Gethy[]

Kvariané vytvořili Gethy, jakožto levné otroky. Kvariané si všimli, že Gethové se vyvíjejí a střádají plány na obrovský útok proti Kvarianům. Rebelští gethové zaútočí na své Kvarianské pány a začne válka, zbytek Kvarianů se zmobilizuje a vytvoří Migrační Flotilu. Gethové nikdy Migrační flotilu nepronásledovali a zůstali za závojem Kvarianského hvězdného systému, rovněž se izolovali od zbytku galaxie za Perseusovým závojem. Jako potrestání, Rada zrušila ambasádu Kvarianů v Citadele.

1.900 n.l.– 2.100 n.l. Galaktické společenství pokračuje v expanzi. Kromě Gethských Válek, je tohle období míru a prosperity.

Současnost[]

2.069 n.l. Základna Armstrong v Shackletonově kráteru se stává prvním lidským obydlím na Měsíci. To je formálně založené 24. července, sté výročí prvního přistání na měsíci.

2.077 n.l. Matriarše Benezii a neznámé asarijce se narodila dcera Liara T'Soni

2.103 n.l. Město Evropské Vesmírné Agentury Lowell v systému Eos Chasma se stalo prvním lidským obydlím na Marsu.

2.137 n.l. Narodil se David Anderson

Společnost Ashland Energy demonstruje extrakci helia-3 do atmosféry Saturnu.

2.139 n.l. Narodil se Saren Arterius

Narodila se Kahlee Sandersová

2.142 n.l. Začíná stavění stanice Gagarin za orbitem Pluta

2.148 n.l. Lidstvo objevilo malé skladiště s vysoce pokročilou Protheanskou technologií, která byla schovaná v podzemí, v jižní části Marsu. Stavěním na těchto „zbytcích“ dlouho zaniklé rasy lidstvo rychle prozkoumává tyto masivní objevy, které vedou k vývoji cestování světelnou rychlostí a začíná zkoumání sluneční soustavy.

2.149 n.l. Následující informace, které byli přeloženy z úkrytu na Marsu lidstvo objevuje na měsící Pluta, Charonu, uvězněn v ledu masivní kus spící Protheanské technologie – vysílač.

Po jeho aktivaci, Jon Grissom vedl první průzkumný tým tímto vysílačem. Objevili Vysílač Charon, který jim umožnil cestovat skrz tisíce světelných-let do jiné části galaxie.

Na Zemi je podepsaná výsadní listina Aliančních Systémů osmnácti národy. Aliance se brzy stává vojensko-výzkumnou „hlavou“ lidstva.

2.151 n.l. Na obranu rychle rostoucího impéria, lidstvo shromažďuje masivní flotilu a začíná stavět enormní vesmírnou stanici na Arcturu, kvůli spojení s dalšími klíčovými vysílači.

V mezinárodním přístavu v Singapuru vznikne nehoda, kde je veškerá lidská populace vystavena nebezpečné látce "Element Nula". Kaidan Alenko se narodí potom, co je jeho matka vystavena tomuto elementu. Kaidan má velký potenciál pro biotiku.

2.152 n.l. Alianční Systémy začínají osidlovat první extra-slunečný svět – planetu Demeter.

U zhruba 30% dětí narozených v Singapuru se po zasažení prvku „Elementu Nula“ objevuje rakovina vzrůstu.

2.153 n.l. Pallin se připojuje do C-Sec.

2.154 n.l. 4.11.2154 je narozen Velitel Shepard.

2.155 n.l. Saren Arterius je ve svých 16ti letech povýšen do aktivní služby v Turianské armádě.

Alianční Systémy kompletně zabírají části Stanice Arcturus jako velitelství.

Vzestup Lidstva[]

2.157 n.l. David Anderson promuje v OCS s hodností nadporučíka.

Válka Prvního Kontaktu[]

Lidstvo se poprvé setkává s jinou vesmírnou rasou: Turiany. Bohužel, setkání má daleko od míru. Turiané naleznou lidskou flotilu, která se pokouší aktivovat vysílač, to je po válce s rachni zakázáno galaktickým zákonem, a zaútočí. Po několika měsících, krátký ale napjatý konflikt známý na Zemi jako První Válka pokračuje. David Anderson, nově povýšený z Aliančního elitního programu N7, slouží po boku Jill Daha. Saren ve válce přichází o svého bratra. Generál Williams je donucen se vzdát v pevnosti v Shanxi Turianům.

Admirál Kastanie Drescher veden Druhou Flotilou proti Shanxi, zaskočí turiany nepřipravené a vyžene je z planety.

Turiané se zbrojí do války proti lidstvu, ale to upoutává pozornost Rady. Rada zasahuje, než válečný stav nabere plné obrátky, odhaluje celou existenci galaktického společenství lidstvu a zprostředkovává mír mezi lidmy a turiany.

2.158 n.l. Lidé se učí potenciál biotiky. Začíná mezinárodní úsilí vystopování Elementu Nula. U zhruba 10% vystavených dětí se projevují známky biotiky.

14. duben: narodila se Ashley Williams.

2.159 n.l. Saren se stává nejmladším turianem, který vstupuje do řad Spekter.

2.160 n.l. Je vytvořen parlament Aliančních Systémů.

S pevně ustanovenou existencí lidské biotiky, je založen program BAaT na Stanici Gagarin, aby se zde trénovali potencionální kandidáti s biotickými implantáty.

Rudopísek je poprvé použit.

2.161 n.l. genová terapie a genetické modifikace se začínají nesprávně používat.

2.162 n.l. Dokončení stanice Arcturus.

Průzkumný tým pracující pro batarianského podnikatele, Edana Had'daha, objevuje záhadný artefakt obíhající okolo neznámé planety blízko Perseusova závoje

2.163 n.l. Aliance tajně začíná ilegální výzkum AI na základně Sidon s doktorem Shu Qianem, který celý projekt vede. Nadporučík Kahlee Sanders asistuje jako technická analytička.

První experimentální „L1“ biotický implantát je použit na lidech.

Harkin se stává prvním člověkem jako důstojník C-Sec.

Aliance začíná mapovat systém Voyager.

Kumun Shol a jeho armáda žoldáků začíná vykopávat povrch ledové planety Klencory.

Průzkumný tým hlásí cizí signály z mraků okolo Loganu. Po vyšetřování signál zmizel.

2.165 n.l. Lidstvo dále expanduje, zakládá další kolonie a ustanovuje obchodní dohody s dalšími rasami. V roce 2165, Rada prohlašuje oficiální uznání rostoucí moci lidstva a vliv na galaktické společenství. Lidstvu bylo uděleno povolení na stavbu velvyslanectví v Citadele, v politickém a ekonomickém „srdci“ galaxie. Roste napětí mezi lidmi a batariany v boji o Skyllian Verge.

Po útoku na Alianční výzkumné středisko na Sidonu, David Anderson společně s Kahlee Sandersovou našel toho, kdo za útok byl zodpovědný – Edana Had'daha, a také objevil Aliančního vědce Dr. Shu Qiana, který vedl ilegální AI výzkum k tomu, aby odhalil tajemství, které skrýval artefakt blízko Perseusova Závoje. Nakonec byl Anderson přiřazen k Sarenovi, aby vystopovali Dr. Quiana a jeho batarianského podporovatele, Edana Had'daha. Saren nakonec zabil oba dva a obvinil Andersona z neúspěšné mise, aby za pomocí poznatků Dr. Quiana mohl artefakt prozkoumat sám.

2.166 n.l. Turianský žoldák Velitel Vyrnnus je najmut, aby dohlížel na trénink v BAaT.

2.167 n.l. Byl vyvinut L2 biotický implantát a použit na lidech; Kaidan Alenko je mezi prvními, kteří implantáty přijmou.

2.169 n.l. Kaidan Alenko omylem zabil Velitele Vyrnnuse po tom, co byl vyprovokován. Kvůli diplomatickým problémům s turiany se BAaT zavírá.

2.170 n.l. Lidská kolonie Mindoir je pod těžkým útokem batarianských otrokářů. Mnoho kolonistů je zabito nebo zajato.

Další lidská kolonie Yandoa trpí katastrofickým ohrožením od Elementu Nula po tom co na orbitě vybuchla loď společnosti Eldfell-Ashland Energy. Mnoho dětí trpí defektem, narodí se třicet sedm dětí s biotikou, včetně Gillian Graysonové.

L3 biotické implantáty jsou vytvořeny potom, co se ukázalo, že L2 implantáty jsou velmi nebezpečné.

2.171 n.l. Na protest proti odmítnutí Rady, aby kontrolovala lidskou expanzi v Skyllian Verge, batariané uzavřeli svojí ambasádu a stáhli se do svého domovského systému a stali se tak „nepřátelskou“ rasou.

2.172 n.l. 4.11.2172 – Shepard se hlásí do Alianční armády (je to také den jeho narozenin)

2.173 n.l. Průzkumy okolo světa Armeni odhalili zvláštní povrchové „otvory“. Po bližších zkoumání se ukázalo, že to jsou propracované krypty pro Zeiophy, nyní už zaniklá rasa. Různé lidské univerzity usilují o prozkoumání těchto vykopávek. Zákon Rady toto nicméně zakazuje.

Terra Firma je zapletena do skandálu s úplatky se společností Nashan Stellar Dynamics, to donutí Ineze Simmonse (momentálního stranického vůdce) aby rezignoval. Charles Saracino se stává, po divném zmizení jeho oponenta Claudea Menneaua, který byl na cestě do Shanxi, hlavní stranickým vůdcem.

Risa Uvarsen používá terén planety Faringor k tomu, aby mohla dotočit poslední scény filmu „Starless“

Leviatan of Dis zmizel.

Golo je vyhoštěn z Migrační Flotily za pokus o prodání quarianů Collectorům.

Kaindan Alenko se hlásí do Aliančního námořnictva.

2.174 n.l. Ashley Williams dokončila střední školu a hlásí se do Alianční armády.

2.176 n.l. Financovaní batarianští piráti a kriminálníci spouští překvapivý útok na lidskou kolonii Elysium, později známý jako Skyllian Blitzkrieg. Útok je odrazen Aliančním námořnictvem a pozemními jednotkami.

Akademie Jona Grissoma je pověřena, aby dávala pozor na Elysium a následně zde vytváří nový biotický tréninkový program známý jako Projekt Ascension.

2.177 n.l. Během průzkumné mise se našel bývalý průzkumnický tým na Akuze. Jednotka padesáti Aliančních mariňáků byla zabita Šavlozubcem.

2.178 n.l. Aliance vystopovala několik pirátu v okrajních vektorech blízko planety Theshaca. Jako odplata za Skyllianský Bliztkrieg, Aliance zahajuje hlavní útok na malý měsíc Torfan a zničí několik tamních zločinných základen, většinou obydlené batariany. Hrozba proti lidským koloniím od batariásnkých extrémistů už nehrozí.

Matka Tali’Zorah nar Rayya umírá na následky vzdušného viru, který se objevil na palubě Migrační Flotily.

Společnost Exogeni oznamuje, že se chystá usadit na planetě Feros.

2.179 n.l. Byla postavena kolonie na Proteusu.

Mass Effect[]

2.183 n.l. Lidé a Turiané spolupracují na projektu, který je spolufinancován Radou Citadely – experimentální fregata s prototypem maskovacího zařízení, SSV Normandy. K velení Normady byl pověřen Kapitán Anderson. Velitel Shepard – nyní slibný mladý důstojník Aliančního Námořnictva – je přiřazený jako XO.

Začala kolonizace Chascy

17.června – Ashley posílá email jako odpověď její sestře.

Saren Arterius zaútočil na Eden Prime, postupně se odhaluje, že je to začátek velkého plánu Vládce, Smrťáka, který chce, aby se jeho bratři vrátili zpět do galaxie. Po bolestivé vizi z Protheanského majáku, se Velitel Shepard s posádkou z Normady snaží vystopovat Sarena, aby odkryli pravdu Převaděče. Následně porazili Sarena a jeho armádu Gethů v Citadele zatímco Alianční Námořnictvo bojuje s Vládcem. Přežití Rady záleží na rozhodnutí Sheparda.

L4 biotické implantáty byli vyvinuty.

Společnost Cerberus se vydala splnit oba své plány ohledně Projektu Vzestup a Kvarianské Migrační Flotily, ale vše je zmařeno akcemi Kahlee Sandersové a Paula Graysona. Po útoku jednotek společnosti Cerberus, Migrační flotila změnila svou konzervativní politiku a posílá své lodě pryč od flotily aby našli nový domov.

Advertisement