210px-Systems Alliance Codex Image.jpg

Alianční systémy, zkráceně Aliance, je nezávislá nadnárodní vláda zastupující zájmy lidstva jako celku. Je zodpovědná za správu a obranu všech kolonií a stanic, které se nenacházejí ve Sluneční soustavě.

Aliance vznikla jako praktické spojení dřívějších vesmírných programů jednotlivých států. Průzkum a využívání planet ve Sluneční soustavě bylo prováděno ještě jednotlivými státy, ovšem výdaje spojené s kolonizováním zcela nových soustav by se nevešly do žádného státního rozpočtu. A jelikož lidé věděli, že kontakt s mimozemšťany je nevyhnutelný, našel se i dostatek politickké vůle k založení společné, mezinárodní organizace.

Přesto přese všechno na Alianci mnozí lidé shlíželi spatra, a to až do první vesmírné války s turiany - Války prvního kontaktu. Zatímco se národní vlády dohadovaly a hašteřily nad tím, kdo povede osvobozující útok na Shanxi, Alianční flotila razantně zaútočila. Po válce získala Aliance mezi lidmi obrovskou popularitu, bylo jí povoleno založit vlastní parlament a stát se galaktickým zástupcem lidstva.

Geologický průzkum[editovat | editovat zdroj]

Jak se lidská kultura rozšiřuje do dalších teritorií a přitom roste všeobecná životní úroveň, narůstá i poptávka po průmyslových zdrojích. Mnohé planety, měsíce a asteroidy jsou bohaté na suroviny, ovšem jen málo soustav bylo vůbec zmapováno, natož podrobně prozkoumáno. Jedním řešením jsou bezpilotní sondy, ty však často padnou za oběť nástrahám vesmíru a nepředvídatelným okolnostem, nebo je prostě jen někdo ukradne.

V posledních letech nabízí AGU, Alianční geologický ústav, výhodné smlouvy soukromníkům či společnostem, kteří by byli ochotni provádět výzkum hraničních systémů. Veškerá významná data se v rámci snazšího průmyslového růstu uveřejňují. Jenomže vzhledem k cenám paliva a nebezpečí číhajícímu na nehostinných planetách, se do této riskantní investice pouští málokdo.

LEHKÉ KOVY - Kovy s nízkou atomovou hmotností se často používají k výstavbě vesmírných lodí a vozidel.

TĚŽKÉ KOVY - Kovy s vyšší atomovou hmotností se využívají na součástky různých zařízení. Obzvláště užitečné jsou pak prvky z platinové skupiny.

VZÁCNÉ ZEMINY - Většina užitečných materiálů této kategorie spadá mezi radioaktivní materiály či magnety.

PLYNY - K podpoře veškerých známých forem života jsou zapotřebí rozličné plyny. Některé se navíc běžně používají jako palivo.

N7[editovat | editovat zdroj]

Profesní systém alianční armády klasifikuje povolání všech zaměstnanců. Kód zaměstnance se skládá z jednoho písmena a jednoho čísla. Je ukazatelem vojákových schopností, nikoli hodnosti. Písmeno značí profesní zaměření, číslo pak míru zkušenosti - o té rozhodují služební záznamy, technické bodování a komentáře. Využívá se všech 26 základních písmen abecedy a číslic od 1 do 7. Písmeno N je kódové označení Speciálních jednotek.

Vojenská doktrína[editovat | editovat zdroj]

Alianční armáda se v galaxii těší velkému zájmu. Při prvním kontaktu s turiany byla ještě naprosto nezkušená. Opovržení turianů se následně po osvobození kolonie Shanxi, kde je lidé překvapili neznámými technologiemi a taktikou, změnilo v respekt.

Lidská odhodlanost pochopit moderní vesmírné válečnictví a přizpůsobit se mu zarazila ostatní členy Rady. Ti po stovky let žili za pevnými stěnami ozkoušených technologií a tradiční taktiky. Rada vnímá Alianci jako "spícího obra". V armádě slouží podstatně menší část populace, než v jakémkoliv jiném národě, konkrétně pak méně než 3% lidí.

Alianční vojáci jsou sice nadaní, nedosahují však profesionálnosti turianů ani zručnosti asarijek. Jejich síla tkví v palebné podpoře, flexibilitě a rychlosti. Málo početné řady vynahrazují sofistikovanou technickou podporou (virtuální inteligence, sondy, dělostřelectvo, elektronické válčení) a důrazem na pohyblivost a vlastní uvažování jedinců.

Lidská doktrína není jako ta turianská a kroganská, založená na schopnosti ustát a způsobit obrovské rány. Lidé se naopak snaží vyhnout silným místům nepřítele, dostat se hluboko do jeho týla, odříznout zásobovací trasy a zničit jeho velitelství spolu s podpůrnými jednotkami. Nepřítel už poté sám zchřadne.

Při obraně funguje lidská armáda jako pohotová reakční síla, živé ztělesnění Sun Tzuova moudra: "Kdo se snaží ubránit vše, neubrání nic." Místní posádky neslouží ani tak k obraně jako spíše k průzkumu, vyhýbají se střetům s nepřítelem, aby mohly s pomocí sond pozorovat a hlásit pohyb útočníků.

Díky těmto pozorovacím posádkám je snadné kolonie dobýt, za což je alianční armády průběžně kritizovaná médii. Poblíž každé skokové brány, například na Arcturu, vyčkává nicméně mocná flotila, která dokáže doletět kamkoli v rámci své sféry působnosti do několika hodin či dnů. V případě útoku reaguje flotila s až ohromující silou.

Vojenské hodnosti[editovat | editovat zdroj]

Aliance používá upravenou verzi hodností, které se používají už stovky let. Členové armády se dělí na řadové vojáky, poddůstojníka a nakonec důstojníky, kteří si musí projít zvláštním výcvikem.

Rozdíl mezi námořními a pozemními jednotkami (tzv. "mariňáky") je malý. Pozemní jednotky jsou jen specializovanou součástí flotily, stejně jako třeba stíhači. Velení všech sil je sjednocené pod flotilou, jelikož boj na zemi bez předchozího ovládnutí orbity je bezpředmětný - bez vesmírného námořnictva je jakákoli armáda zbytečná. Mariňáci jsou hrdí na svou tradici a ponechávají si proto některé tradiční hodnosti.

Alianční vojenské hodnosti jsou ve vzestupném pořadí:

BRANCI

 • Voják 3. třídy / Vojín
 • Voják 2. třídy / Svobodník
 • Voják 1. třídy / Desátník

PODDŮSTOJNÍCI

 • Servisní náčelník
 • Palebný náčelník
 • Provozní náčelník

DŮSTOJNÍCI

 • Podporučík
 • Poručík
 • Nadporučík
 • Komandér
 • Štábní komandér
 • Kapitán / Major
 • Kontradmirál / Generál
 • Admirál
 • Admirál flotily

Vojenský žargon[editovat | editovat zdroj]

BIS - Bojové informační středisko, velitelské centrum vesmírné lodi. BIS je přeplněné senzory a displeji, aby se důstojníci vůbec vyznali v bitevní vřavě.

Bok - Bok je "strana" vojenské formace. Protože se vojáci dívají jiným směrem, nepřítel, který jim vpadne do boku, je může snadno "převálcovat" nebo "potopit".

EPO - Elektronická protiopatření, jak uniknout nepřátelským senzorům. Od pasivní kamufláže vlastního vysílání až po aktivní vyřazení soupeřových senzorů.

Tým na břehu - Posádka vesmírné lodi byla vyslána na břeh kvůli oficialitám.

Kapitánův stěžeň - Mimo soudní disciplinární řízení vedené důstojníkem jednotky.

Kormidelník - Člen posádky, který pilotuje vesmírnou loď.

KP - Kontrola poškození. Zvládnutí a následná oprava poškození, které loď utrpěla.

Ladar - Systémy světelné detekce. Aktivní senzory vysílají laserové paprsky, které se odráží zpět. Tím se rozezná směr a vzdálenost objektu. Ladar má dostatečné rozlišení, takže se data dají promítnou jako obraz.

Můstek - Navigační středisko lodi, odkud se loď řídí.

Na břehu - Když posádka opustí loď, je "na břehu". Obvykle se tento výraz používá ve spojitosti s planetami, nicméně lze jej použít i při vstupu do vesmírné stanice.

Pevnina - Povrch planety.

Pozel - "Podělanej zelenáč". Hanlivé označení pro nového brance.

Provedu - Správný způsob, jak odpovědět na rozkaz. Až vám přikáží zaútočit, správná odpověď je: "Provedu, pane!"

Tichý chod - Starý termín kormidelníků ponorek. Na palubě Normandie se používá k označení režimu s aktivovanými utajovacími systémy.

Cestovatel - Někdo, kdo většinu svého života strávil ve vesmíru.

VA - Vnější aktivita. Čas strávený ve skafandru, mimo vozidlo, vesmírnou loď nebo stanici.

Výkonný důstojník - Zástupce velícího důstojníka na alianční válečné lodi, druhý člověk ve velícím řetězci. Výkonný důstojník zodpovídá za administrativní a personální záležitosti.

Zvednout kotvy - Když loď uvolní zařízení, která ji poutají k vesmírné stanici či pozemnímu přístavišti, pak "zvedla kotvy".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.