The Cerberus Insignia

Cerberus je čistě lidská polovojenská organizace vedená záhadným. Organizace jako taková věří ve vedoucí roli lidsta v galaxii. Napojení na některé úřady a osoby ve vedení aliance jsou veřejným tajemstvím.

Organizace používá jakýchkoliv metod, včetně terorismu, nelegálních experimentů, sabotáží a atentátů, aby dosáhla toho co chce. Operativci cerberu si uvědomují brutálnost používaných metod, avšak věří v ospraveditelnost svého jednání stejně tak, jako že je budoucí generace pochopí. Jak Aliance tak Citadela prohlásili Cerberus za terostickou organizaci a s dopadenými členy cerbera je podle toho nakládáno.

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Cerberus operuje pomocí systému na sobě navzájem nezávislých a sobě neznámých buněk. Tento systém zajišťuje neodhalitelnost ostatních členů cerbera, pakliže je jeden zajat. Každá z buněk je řízena operativcem, který podává hlášení přímo záhadnému. Jelikož jsou zajmy cerbera velmi široké, jednotlivé buňky se specializují. Specializace počínaje vojenskými buňkami, přes politické až po výzkumné však sledují jeden cíl a to je posouvání lidsta dále ve všech směrech.

V roce 2185, je Cerberus rozdělen do 3 hlavních buněk s přibližně 150 operativci. Záhadný vždy dohlíží na všechny projekty a akce, které provádějí jednotlivé buňky osobně. Z toho vyplívá, že nikdy neběží naráz více jak tucet projektů. Tento způsob vedení činí organizaci zranitelnou, záhadný je však dostečně opatrný a dokáže zamést stopy činosti cerbera.

Komunikace[editovat | editovat zdroj]

Komunikace cerbera byla nejčastěji zajišťována krátkými až stenografickými zprávami. Tyto byli připojeny k veřejným zprávám na extranetu. Takto předávané zprávy obsahovaly vše od rozkazů pro vojenské složky až po příme finance pro jednotlivé buňky. Tato forma komunikace však byla alinací odhalena a její použití je nadále nejisté.

Specilním způsobem kominikace, který záhadný používá je kvantový přenos. Vždy se jedná o přímé propojení dvou bodů ve vesmíru, přenos tedy není možné dešifrovat. Nevýhodou je, že spojení je možno navázat jen mezi dvěma určitými body (komunikátory), tedy není možné například konferenční spojení. Temto typ komunikátoru je naistalován na normandii SR - 2. Záhadný tak má možnost bezpečného spojení s lodí kdykoliv je třeba.

Financování[editovat | editovat zdroj]

Cerberus má značnou podporu z okruhů blízkých vojensko-průmyslového komplexu aliance. Tato podpora zahrnuje jak přímé finanční prostředky, tak vybavení pro organizaci samotnou. Zainteresovaní představitélé vojensko-průmyslového komplexu věří v záhadného a v to že činí správná rozhodnutí. Cerberus taktéž vlastní řadu velkých korporací, které přímo i nepřímo cerberus podporují a financují. Relevantní zdroje informují, že přijmy cerbera jsou v řádech miliard kreditů ročně.

Síť agentů[editovat | editovat zdroj]

Cerberus má operativce a agenty rozmístěné napříč uzemím citadely i systémem Terminus, kteří pravidelně informují záhadného. Díky takto široké síti agentů má Cerberus přístup k informacím z téměř všech osídlených systémů, obchodních postů a kolonii v galaxii. Cerberus však nemá žádné informace z nepropádaných systémů nebo například migrační flotily.

Agenti cerbera vetšinou operují samostaně. Pakliže je agent chycen, velmi záleží na jeho důležitosti. Pakliže je agent označen za důležitého, cerberus se může pokusit o záchranu. V opačném případě je čistě na schopnostech agenta, jak danou situaci zvládne, od cerbera nemůže počítat s jakoukoliv podporou.

Desant1989 24. 2. 2012, 13:11 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.