FANDOM


Citadel
Citadela je prastará stanice v hlubokém vesmíru, podle všeho postavená protheany. Od vyhynutí protheanů obývaly Citadelu mnohé jiné druhy. Dnes slouží jako politické, kulturní a ekonomické hlavní město galaktické komunity. Většina národů si zde pro střežení vlastních zájmů zřizuje ambasády, obvykle v Prezidiu, vnitřním prstenci Citadely.

Věž, nacházející se v prstenci Prezidia, je domovem Rady Citadely, jejíž rozhodnutí mívají dalekosáhlé důsledky pro zbytek galaktické komunity. Ze středového prstence vychází pět ramen, jimž se říká čtvrti. Jejich vnitřní strany byly přebudovány v města, kde sídlí miliony obyvatel z celé galaxie.

Citadela je prakticky nezničitelná. V případě napadení dokáže složit svá ramena do pevného, neprorazitelného krunýře. Po celou dobu existence Citadely se o její údržbu stará záhadný druh správců.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.