Mass Effect CZ Wiki
Advertisement

Elysium je lidskou kolonií na Skyllianském okraji.

Historie[]

Kolonizace[]

Elysium bylo založeno roku 2160, je to nejstarší lidská kolonie na Skyllianském okraji, jenom několik hodin cesty od Sidonu. Strategicky umístěná mezi několika primárními a sekundárními hmotovými vysílači, kolonie se rychle stala významným dopravním a obchodním uzlem. Populace rostla rychle: v roce 2165, jenom 5 let od založení, se kolonie mohla pochlubit několika miliony obyvatel, téměř polovina z nich byli mimozemšťané. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina obyvatel Elysia nebyli lidé, byly vyžadovány navíc další bezpečnostní kontroly. Díky tomu je na kolonii bezpečno.

Toto vzdálené místo bylo ideální na důchod pro aliančního hrdinu Jona Grissoma, který zde v ústraní od všech médii, chtěl prožít důchod. Na Elysium přiletěl někdy v 60. letech 22. století, a později se zapletl do událostí popsaných v knize Mass Effect: Zjevení. V roce 2176 byla na počest Jona Grissoma uvedena do provozu vesmírná stanice, na níž byla umístěna akademie pro nadané děti, nesoucí jeho jméno (Akademie Jona Grissoma). Sám Grissom vždy odmítl pozvání a nikdy nenavštívil školu. Zemřel na Elysiu roku 2186, ve věku 75 let.

Skyllianský blitzkrieg[]

V roce 2176 byla kolonie napadena velkou armádou složenou ze žoldáků a pirátů pod velením Elanose Haliata, později bude tato událost známa jako Skyllianský blitzkrieg. Aliance odrazila útok, což vedlo ke značnému zvýšení hlídek ve Vnějších soustavách. Jedna z lodí na Elysiu byla fregata SSV Agincourt. Navigátor Pressly sloužil na její palubě a po Blitzkriegu byl jmenován důstojníkem. S Haliatem se můžeme setkat ve vedlejším úkolu „Špionážní sonda“.

Pokud je velitel Shepard Válečný hrdina, tak byl na dovolené na Elysiu, když začal Blitzkrieg. Shepard shromáždil obranu a sami zvládli odrážet nepřátelské pozemní síly tak dlouho, než dorazily posily.

Mass Effect 2[]

Elysium sice nebylo napadeno kolektory roku 2185, ale možnost útoku na kolonii není vyloučena. Zastavení veškerého provozu z Illia na Elysium, zbrzdilo rozvoj ekonomiky kolonie. Toto opatření bylo zavedeno kvůli kolektrorské hrozbě.

Pokud je velitel Shepard Válečný hrdina, ve zprávách bude zmínka o postavení pomníku připomínající Sheparda.

Perličky[]

Planeta je pravděpodobně pojmenována po Elysiu. Elysium byla část podsvětí a lidé v antice věřili, že na toto místo se odeberou duše počestných lidí.

Advertisement