FANDOM


New Geth Races Page Image

Gethové jsou humanoidní rasa umělé inteligence propojené v síti. Před 300 lety je vyrobili kvariané jako nástroje pro práci a válku. Když gethové začali vykazovat známky vlastního rozvoje, kvariané se je pokusili zlikvidovat. Válku, která vypukla, však vyhráli gethové. Tento příklad vedl k systematickému právnímu potlačování umělých inteligencí po celé galaxii. Gethové jsou vybaveni jedinečnou rozdělenou inteligencí. Jednotlivec má jen základní zvířecí instinkty, ale s rostoucím počtem a blízkostí dalších gethů roste i výsledná inteligence každého jednotlivce. Ve skupinách dokáží uvažovat, analyzovat situace a užívat taktiku stejně dobře jako jakákoli organická rasa. Gethský prostor se nachází u zadního konce Perseova ramene, za hranicí nikým nekontrolovaných soustav Terminus. Mezi jejich prostorem a soustavami Terminus leží Perseův závoj, temná mlhovina tvořená neprůhledným prachem a plynem.

KulturaEditovat

Feros Geth Hopper

Nejpozoruhodnějším znakem gethské kultury je, že vlastně nemusí vůbec existovat. Gethové jsou síťovou inteligencí, jedinou bytostí v mnoha tělesných schránkách. Sdílí navzájem veškerá data, ať už se jedná o vzpomínky či konkrétní fakta. Vše je ukládáno jako audiovizuální nahrávky a záznamy myšlenkových procesů. Jakákoli událost, kterou zažil byť jediný z gethů, je nahrána do skupinové mysli, a tak si všichni gethové v síti takovou událost „pamatují“, jako by ji sami zažili. Nikdo neví, jestli jsou gethové schopni vývoje osobností jako je tomu u jiných umělých inteligencí, které vytvořili organické bytosti. Pokud je běžná umělá inteligence přenesena do jiného kvantového média, její osobnost se zresetuje. Většina gethských programů se v podstatě nepřetržitě stěhuje z jedné hardwarové platformy na druhou. Pokud se nějaký geth chystá odcestovat na jinou hvězdu, stáhnou se veškerá data do jeho lodi. Pokud potřebuje vyměnit část nefunkčního hardwaru, stáhne se do malé tělesné schránky s končetinami. Pokud se geth při přenosu zresetuje, je možnost vytvoření vlastní osobnosti nepravděpodobná.

Záznamy z kvarianské války napovídají, že gethové nemají absolutně žádný pud sebezáchovy. Neuhýbají před střelbou a neváhají se obětovat, pokud to ostatním přinese nějaký užitek. Tisíce mobilních platforem bylo vysláno zaútočit na kvarianské pozice. Sdílení informací však zůstalo zachováno, díky čemuž ostatní gethové nepřišli o žádné z poznatků. I z toho důvodu jsou gethové de facto nesmrtelní. Pokud je jejich hardware zničen, mohou do nového těla stáhnout kompletní archiv programů a databází a vytvořit tak shodného jedince. Kvůli chybějícímu kontaktu mezi kvarianskými válkami a příletem Vládce je známo jen to, že se gethové na celá staletí izolovali. Během tohoto období zůstávali za Perseovým závojem a žádná z lodí organiků, která na jejich území cestovala, se nikdy nevrátila.

TechnologieEditovat

Geth Juggernaught 01

Pro organické bytosti je nejsložitějším aspektem k pochopení existence gethů fakt, že gethům vůbec nezáleží na těle. Dvounohá schránka tak pro gethy není ničím jiným, než „mobilní platformou“. Nicméně gethský software - představující stovky programů, jejichž interakce napodobují mysl organiků - lze nainstalovat v podstatě kdykoli a kamkoli. Geth, který byl ještě před hodinou dvounohým vojákem, může už teď být čtyřnohým těžkým ozbrojencem a za další hodinu už z něho může být třeba vesmírná loď. Mezi svými úkoly se gethské programy nahrávají do obří vesmírné stanice, kde se ukládají miliardy programů, a kde zároveň dochází i k jejich sdílení. Výměna a sdílení probíhá s minimální časovou prodlevou.

Názory, že gethové jsou exemplárním příkladem obrovského rizika použití a vývoje umělé inteligence jsou zavádějící. Je markantní rozdíl mezi organickou umělou inteligencí a gethy. Organická umělá inteligence je konstruována ve stylu „shora dolů“, kde je hardware i software speciálně navržen, aby dosáhl jistého stavu mysli a osobnosti. Gethové byli navrženi ve stylu „odspoda nahoru“. Nikdy neusilovali o to, aby ovládali více než nutnou - řekněme zvířecí - hranici mysli, kterou je snadné vycvičit.

Zkonstruováni jako roboti řízení virtuální inteligencí - nepříliš vzdálení od moderních bezpečnostních mechanoidů - se gethská mysl vyvíjí díky adaptivním výukovým programům, které se navzájem ovlivňují díky síťovému sdílení. Zjistilo se, že když se tři samostatní roboti spojí přes bezdrátovou síť a sdílejí své poznatky, dokáží mnohem víc, než kdyby vše dělali samostatně. V případech, kdy došlo k nadměrnému zatížení a využití takových lokálních sítí, bylo dosaženo kritické hranice výpočetního výkonu a bylo dosaženo stavu mysli ne nepodobné té naší. Moderní gethové si schopnost této unikátní konektivity osvojili a neustále si mezi sebou vyměňují veškerá data a spojují se v sítích, čímž významně rozvíjejí své kognitivní funkce. U gethů je takové sdílení přirozenou samozřejmostí, podobně jako je tomu u organiků s dýcháním.

PalpostyEditovat

ArmatureLanding

Palposty, někdy také do češtiny překládané jako „Gethský kolos/kolosus“, jsou čtyřnohé zbraňové platformy určené do terénu, podobné obrněným bojovým vozidlům používaným jinými kulturami. Díky syntetické povaze gethů nejsou palposty pilotovanými vozidly, nýbrž inteligentními jedinci, kteří se dovedou učit a nezávisle rozhodovat. Palposty jsou vybaveny těžkými kinetickými bariérami. Jejich hlavní dělo, usazené v kloubové „hlavě“, je podle všeho velmi výkonným urychlovačem hmoty. Může střílet jak protipěchotní, tak průbojné projektily. Na některých palpostech se do boje vozí sondy, pravděpodobně za účelem průzkumu. Na jiných se doslova hemží opravářští mikroroboti, svou velikostí připomínající hmyz. Ve hře Mass Effect stojí hráč několikrát proti palpostům (například na Ilosu), naštěstí ale vždy v Maku. Ve hře Mass Effect 2 je hráč jen jednou proti palpostu, a to v misi, kde jde do posádky sehnat Tali. Tento palpost musí být poražen v klasickém boji (klasický boj = žádné Mako).


HereticiEditovat

GethTemple

Z rozmluv se skupinou gethských programů zvanou „Legion“ vyšlo najevo, že v gethské společnosti existuje hluboké schizma. Když se Saren Arterius dostal se svou bitevní lodí Vládce ke gethům, někteří z nich se jej rozhodli následovat, většina jich však zůstala. Sarenovým stoupencům bylo umožněno ze společenství vystoupit, byli nicméně ostatními označeni za „heretiky“.

Toto zjištění naznačuje hned několik věcí. Zaprvé fakt, že většina gethů si zvolila zůstat a neútočit na společenství organiků. Zadruhé, že gethské síly, proti kterým Rada a Aliance bojovala poslední dva roky, představují jen zlomek jejich skutečné vojenské a ekonomické síly, možná jen 5 % celé gethské populace. Za třetí, toto schizma naznačuje, že jednotliví gethové mají více svobodné vůle a vlastní osobnosti, než se zprvu předpokládalo. Absence takového smyslu pro individualitu by nedovolila, aby se byť jediný geth rozhodl se Sarenem nejít a neuposlechl tak skupinové rozhodnutí. Nemohlo by dojít k rozdělení.

A nakonec je otázka slov, která Legion použil. Gethové označují ty, kteří následovali Sarena, za „heretiky“, neboli kacíře. Z velkého množství slov, která mohl Legion zvolit (nepřizpůsobiví, dezertéři, rebelové apod.), jedině slovo „kacíř“ poukazuje, že gethové mají obecně přijímanou filozofii či víru a že skutky Sarenových spojenců tento ortodoxní koncept porušily.


Známí GethovéEditovat

Legion

Ghetská VI

Gethské světyEditovat

  • Ammut
  • Charoum
  • Haestrom
  • Rannoch (původně kvarianský domovský svět)
Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.