FANDOM


Před povstáním gethů před 300 lety kolonizovali kvariané Haestrom, aby zde studovali záhadnou nestabilitu jeho slunce, které hrozilo předčasnou erupcí a vznikem červeného trpaslíka.

jako vědecká předsunutá stanice minimální vojenské hodnoty byl Haestrom nedostatečně vybaven pro odražení gethských sil během povstání a rychle padl do jejich rukou.

Data o průzkumu planety získaná gethy naznačují, že navzdory poškození válkou zůstává architektura Haestromu stejná jako před 300 lety, zachovávajíc si kvarianský architektonický sloh, který už nenalezneme nikde jinde v galaxii.

Jelikož haestromské slunce zdolalo ochrannou magnetosféru planety, musejí lidé, kteří pojmou ztřeštěný nápad cestovat na gethy ovládaný Haestrom, postupovat s nesmírnou obezřetností. Po několika minutách vystavení záření se přehřejí štíty a několika hodinové vystavení záření způsobuje smrt. Navíc kvůli intenzitě slunečního záření je zde komunikace mezi oběžnou dráhou a povrchem planety téměř nemožná.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.