A bioluminescent hanar

Hanaři jsou rasa sdružená pod Citadelou, známá svou přehnanou zdvořilostí. Mluví s úzkostlivou přesností a nepatřičná mluva je snadno urazí. Hanaři, kteří očekávají, že budou jednat s jinými druhy, se účastní zvláštních kurzů, aby se odnaučili svou tendenci považovat nevhodná slova za urážku.

Všichni hanaři mají dvě jména. Jméno tváře je známé okolnímu světu, kdežto jméno duše používají jen blízcí přátelé a partneři. Hanaři o sobě nikdy nemluví v první osobě, když mluví s někým, s kým se znají pouze na úrovni jména tváře, protože by to bylo považováno za sobecké. Místo toho sami sebe nazývají jako „tento“, případně užívají neosobní „ono“. Jejich domovská planeta zvaná Kahje je z 90 % pokryta oceánem a obíhá kolem energické bílé hvězdy. Následkem toho je planeta neustále pod hustou dekou mraků. Na planetě se nachází protheanské ruiny a mnozí hanaři protheany uctívají. Hanarské mýty často vyprávějí o staré rase, která je zcivilizovala tím, že je naučila jazyk.


Známí hanaři[editovat | editovat zdroj]

Hanarské světy[editovat | editovat zdroj]

Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.