211px-Kinetic Barriers (Shields) Codex Image.jpg

Kinetické bariéry, běžně přezdívané "štíty", poskytují ochranu před většinou zbraní na bázi urychlovačů hmoty. Ať už jsou použity na vesmírné lodi nebo v osobní zbroji vojáka, základní princip fungování zůstáva stejný.

Kinetické bariéry jsou ve skutečnosti odpuzující pole masového efektu generovná drobnými vysílači. Bezpečně odrážejí drobné předměty letící vysokou rychlostí. Takto je uživatel chráněn před kulkami a nebezpečnými projektily, ale přitom si může například sednout na židli, aniž by ji odmrštil pryč.

Štíty kinetických bariér nechrání před extrémními teplotami, toxiny ani radiací.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.