FANDOM


Legion
Legion
Gethský Infiltrátor


“Organics fear us. We wish to understand, not incite.”

'Organici se nás bojí. Přejeme si porozumět, ne podněcovat'

Legion je jméno, které vybrala EDI pro jednu gethskou "mobilní platformu" složenou z 1,183 gethských programů. Legion pátral po veliteli Shepardovi od konce Bitvy o Citadelu.

Legiona dabuje D.C. Douglas.


Používané zbraněEditovat

SchopnostiEditovat

Legion Loyalty


RekrutováníEditovat

Legionstanding

Legion je platforma schopná působit mimo Perseův závoj a přímo jednat s organiky. Z toho důvodu obsahuje 1,183 gethských programů. Legion ukazuje své pocity pomocí klapek na hlavě. Smršťují se, aby dal najevo zájem nebo překvapení a svrašťují se v případě přemýšlení.

Legion pátral po veliteli Shepardovi a navštívil Eden Prime, Therum, Feros, Noverii, Virmire, Ilos a tucet dalších nezmapovaných světů. Nakonec nalezl Místo havárie Normandie na planetě Alchera. Tam už Sheparda nenalezl, ale zato našel část Shepardovo zbroje N7 a pomocí ní si opravil poškození, které utrpěl od aliančního vojáka na Eden Prime. Jestilliže se ho později Shepard zeptá, proč použil právě jeho zbroj, Legion začne být vyhýbavý a nejprve řekne "There was a hole" (Měli jsme trhlinu) a pak prohlásí "No data available" (Data nejsou k dispozici).

Legion je Shepardem nalezen na Vraku Smrťáka, kde plnil jakýsi neznámý úkol. Nenápadně pomáhal na misi Shepardovi (pokud se přesná sniperská práce dá označit ze nenápadnou), a nakonec byl potkán Shepardem u lodního jádra, kde odblokoval bariéry do místnosti těsně předtím, než byl zneškodněn přetvořencem. Poté, co Shepard zničil jádro Smrťáka, i přes námitky ostatních vzal Legiona s sebou a zachránil jej. Na Normandy se pak Shepard rozhodl, co s ním udělá. Buď jej mohl prodat Cerberu na výzkum s tím, že neaktivní gethové se shánějí těžce, anebo se jej Shepard mohl pokusit aktivovat. Při první možnosti Shepard dostane 50 000 kreditů a e-mail od Záhadného, v druhém případě si jej nechá a má v týmu posledního člena - odstřelovače.

JménoEditovat

Velmi přetřásaná věc na Legionovi je jeho jméno.

Když jej Shepard vezme na Normandy a aktivuje, zeptá se jej nakonec i na jméno. Legion ovšem na podobnou věc není připraven a jednoduše řekne "My jsme gethové". Když se Shepard zeptá , jestli tato jednotka má jméno, tvrdí "My jsme všichni gethové". Nakonec se však objeví EDI, která navrhne jméno "Legion", jako odkaz na pasáž z Bible (viz níže).

Alespoň tak je to v angličtině. Jak je to v češtině?

Záleží na přesném překladu, ale podstata je následující: V Novém zákoně, v evangeliu sv. Marka je kapitola, kde Ježíš potká muže, kterého posedli démoni (nebo přesněji nečistý duch). Ten prosí Ježíše o vyřešení. Ježíš se zeptá na jméno (opět viz níže) a pak dovolí duchovi, aby si místo muže vybral jako oběť stádo prasat.

A zde přichází ten přetřásaný verš. Zde jsou dva možné překlady:

1. Marek, 5:9 - "A zeptal se ho: 'Jaké je tvé jméno?' Odpověděl: 'Mé jméno je "Legie", poněvadž je nás mnoho.' " (překlad Gideonců, 1985)

2. Marek, 5:9 - "I otázal se ho: Jakť říkají? A on odpovídaje, řekl: Množství jméno mé jest, nebo jest nás mnoho." (Bible Svatá, 2004)

Je vidět, že toto jméno je převzaté z angličtiny (pozn.: ve všech anglických verzích Bible je vždy slovo "Legion", narozdíl od českých vydání). Pro srovnání je zde ještě pasáž z anglické Bible:

Marc 5:9 - Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.