FANDOM


“Můžete mně zabít. Ale můžu tě ujistit, že nejméně jednoho z vás vezmu s sebou. Volba je na tobě. Řekni mi, kde je Golo, a nech mně v klidu odejít. Nebo všichni začneme střílet a my dva zjistíme, jestli přežiješ, až ti do obličeje napálím dávku z brokovnice. Tak jako tak ti ty dvě stovky kreditů zůstanou.”

Lemm'Shal je jedna z hlavních postav knihy Mass Effect: Vzestup.

Role v dějiEditovat

Lemm'Shal byl v knize poprvé představen jako mladý Kvarian, (s koncovkou "nar Tesleya") který se rozhodl v rámci Pouti navštívit Omegu. Brzy poté, co dorazil, si uvědomil, že Omega je hnízdo zkaženosti (atd., atd., Omega je popisována i jinde v Mass Effectu) a uvědomil si, že pochopení kvarianského kolektivního způsobu života je jeden z hlavních cílů Pouti. Ten druhý - dar kapitánovi lodě - mu však dosud chyběl, a proto Lemm vyhledal kvarianského zrádce Gola (byl vyhoštěn z Flotily, protože se pokusil obchodovat s Kolektory), který byl předtím zapleten do "obchodu" s kvarianskou lodí. Po domluvě (spočívala v tom, že Golo skončil s Lemmovo brokovnicí u masky) mu Golo prozradil polohu skladiště, které používal jako svou místní základnu Cerberus. Protože Golo sám byl s Cerberem zapleten, "táhnul" to na obě strany (dal Lemmovi plány, ale na druhou stranu pak prozradil Pelovi, že se Lemm chystá dovnitř). Nepočítal ovšem s tím, že Lemm mu úplně nedůvěřoval, a vypravil se do skladiště jeden den předtím, než Golo Pelovi ohlásil. Proto se Lemmovi podařilo zastihnout strážné nepřipravené a dostal se až k vězeňským celám. Tam ovšem naproti svému očekávání nenašel posádku kvarianské lodě, ale Kahlee, Hendela a Gillian, kteří byli připraveni na odvoz (protože Hendel a Gillian byli biotici, Pel se je rozhodl prodat Kolektorům). Po přestřelce v garáži pak Lemm ukradl transportér a s Kahlee se rozhodl, že jediné místo, kam se mohou skrýt před Cerberem, je Migrační Flotila. Když se jim podařilo dorazit k Idenně (loď, na které Lemm chtěl sloužit), ukázalo se, že Lemm chce dát setkání s Kahlee jako dar kapitánovi (Kahlee je prakticky největší expert na umělou inteligenci v galaxii a po vytvoření gethů je pochopitelné, že kvariané jsou na věci ohledně AI trochu citliví). Když kvariané Kahlee vyslechli, propustili ji (poté přišla v knize mírně neprůhledná část, kde vše bylo vypravováno z pohledu Kahlee, která čekala na další vývoj situace v raketoplánu, to celé se prolínalo s přípravami Cerberu na útok). Jediné, co se Kahlee dozvěděla bylo, že kvariané ji de facto využívají jako "celebritu" (v knize je rozkol mezi kvariany - někteří kapitáni chtějí, aby se pár kvarianských křižníků vyslalo hledat nové, neobydlené planety; kapitán Idenny je mezi nimi). Když za ní později přišel kapitán Idenny (kvarian jménem Mal) vysvětlit ji celou situaci (v knize také prosáklo, že nyní už byl Lemm'Shal vas Idenna, jeho Pouť byla tedy úspěšná) a jen mezi řečí dal jedné lodi povolení k přistání, načež se ukázalo, že na této lodi bylo útočné komando Cerberu. Na Idenně vypukla panika, a protože vojákům se povedlo zlikvidovat vysílač na povrchu lodě, museli si kvariané poradit sami. Lemm a ostatní kvariané zaujali pozice na nižší palubě, kde se utkali s několika vlnami vojáků Cerberu, ale kvůli jejich technologické nevýhodě se brzy museli stáhnout. Po přestřelce ve skladišti se ukázalo, že Cerberus jde jen po Gillian. Ta ovšem se vydala svou vlastní cestou a přitom zlikvidovala čtyři agenty Cerberu (dva prostým odhozením a zbylé dva tím, že je rozdrtila šestitunovým vysokozdvižným vozíkem - na to, že je jí teprve dvanáct, je to slušný výkon, ne?). Když Kahlee sledovala Gillian, dostala se až na loď Cyniad (kterou použil Cerberus k dopravě, původně to byla průzkumná loď Idenny), kde byl Paul Grayson (adoptivní otec Gillian), jako jediný zbylý člen týmu Cerberu. Spolu s ním tam byl i Golo, ale toho Grayson zabil, když se pokoušel ublížit Kahlee. Grayson poté prozradil poslední plán Cerberu - Cyniad byla plná výbušnin, měla zničit Idennu po útěku Cerberu, ale Hendel a Mal pod velením Graysona Idennu zachránili vyřazením roznětky. Nakonec se ukázaly výsledky akce Cerberu - celý tým byl zlikvidován, zemřelo dvacet jedna kvarianů a Grayson zůstal naživu, kapitán jej přenechal Lemmovi a Kahlee, aby jej odvezli na výslech Alianci. Grayson ovšem Kahlee přelstil a během odvozu Kahlee vzal omračovač. Když se oba probrali, zjistili, že Grayson utekl a nechal je v raketoplánu. Kahlee se nakonec nechala odvézt na Grissomovu akademii, zatímco Lemm se vrátil do flotily.

Momentální stavEditovat

Po útoku Cerberu strana kvarianských kapitánů, požadujících zkoumání vesmíru prudce vzrostla, a jako jedna z prvních průzkumných lodí byla vybrána Idenna. Posádka byla zredukována z původních sedmi set na padesát kvarianů, z toho jeden z nich byl Lemm (mimotoho jsou na Idenně také Hendel a Gillian). Lemm je proto teď i s Idennou kdesi v neprozkoumaném vesmíru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.