FANDOM


Mléčná dráha Hvězdokupy Soustavy Planety Měsíce Asteroidy
Vesmírné stanice Lodě Mise Úkoly Místa Index Planet


Normandy Render
Vesmírné lodě jsou plavidla schopná cestovat mezi hvězdnými soustavami použitím trysek a FTL pohonu.

Velké vojenské loděEditovat

Větší válečné lodě jsou rozděleny do čtyř tříd:

FregatyEditovat

Normandy1
Fregaty jsou lehká doprovodná a průzkumná plavidla. Často mají rozsáhlé systémy GARDIAN k poskytnutí ochrany před stíhači pro velké válečné lodě. Dále mají družstvo námořní pěchoty zabezpečující pozemní operace. Na rozdíl od větších lodí, fregaty jsou schopné přistát na povrchu planet.

Nejdůležitější úlohou fregat je průzkum. Senzory, na rozdíl od lodí a komunikace využívající hmotového efektu, jsou limitovány rychlostí světla. Např. nehybný pozorovatel může odhalit plavidlo jeden světelný rok daleko, ale když světlo dorazí k pozorovateli je už jeden rok po odletu zmíněného plavidla.

Protože útočníci letící nadsvětelnou rychlostí, vždy přiletí dřív, než je obránci můžou zachytit senzory, proto útočníci mohou vždy překvapit obránce. Kvůli obraně se flotily obklopují koulí z průzkumných fregat, které scanují prostor hledajíce nepřátelské lodě a vysílají varování do hlavního svazu.

Fregaty dosahují vysokých FTL rychlostí, protože mají velice výkonné motory. Také mají poměrně větší trysky a lehčí konstrukční hmotnost, což jim umožňuje lepší manévrovatelnost. V boji činí rychlost a obratnost fregaty imunní vůči dalekonosné palbě z větších lodí.

V souboji mezi flotilami, jsou fregaty organizovány do „vlčích smeček“, eskader o 4 až 6 plavidlech. Vlčí smečky rychlostí pronikají skrz nepřátelské formace a loví nepřátelská plavidla jejíž kinetické bariéry byly vyřazeny disruptorovými torpédy vypálenými ze stíhačů. Vlčí smečky krouží kolem zranitelných cílů, využívají vyšší rychlosti a manévrovatelnosti, aby se vyhnuly odvetné palbě. 

KřižníkyEditovat

Turian cruiser 01
Křižníky jsou středně velké lodě, rychlejší než bitevní lodě a s těžší výzbrojí než mají fregaty. Křižníky jsou standardní hlídkovou jednotkou a často vedou eskadry fregat. Křižníky nemohou přistát na planetách se střední nebo vysokou gravitací, ale jsou schopny přistát na světech s nízkou gravitací.

Lodě spadající do váhové kategorie křižníků jsou standardní bojovou jednotkou vysílanou daleko od velkých námořních základen, je to „ubohá pěchota“ většiny námořnictev. Hbité průzkumné fregaty nemají dostatečnou výzbroj ani odolnost ustát závažnější souboj a mohutné bitevní lodě jsou strategickým zdrojem, šetřené do těch nejdůležitějších bitev.

 Křižníky provádějí běžně samostatné hlídkování tzv. „ukázat vlajku“ v obydlených soustavách a vedou eskadry fregat v menších soubojích, například při potlačování pirátů. Ve velkých bitvách flotil, eskadry křižníků podporují bitevní lodě bráněním jejich křídel proti nepřátelům, kteří se pokusí dostat se za hlavní zbraně a provést tzv. „výstřel na příď“ z jejich zranitelné strany.

Letadlové loděEditovat

Letadlové lodě jsou velké jako bitevní lodě, ale na rozdíl od nich nesou velké množství stíhačů. Všechny národy poskytují svým flotilám stíhací podporu. Křižníkům se několik stíhačů vejde do prostoru mezi vnitřkem přetlakového trupu a vnějším plátováním. Bitevní lodě mají vlastní hangár uvnitř trupu. Lidé – ti kteří se ve vesmírném boji teprve rozkoukávali – ti první postavili lodě, které jako svoji hlavní výzbroj mají právě stíhače.

V souboji flotil, letadlové lodě zůstávají z dosahu bitvy a vypouštějí stíhače, které nesou disruptorová torpéda. Stíhače jsou hlavní útočnou silou lodi, pokud se letadlová loď dostane na dostřel hmotových děl nepřítele, věci se stávají velmi špatnými. 

Je možné dotankovat a přezbrojit stíhače během boje, ale většina letadlových lodí uzavře letové paluby a pokusí se zůstat mimo dosah nepřítele. Letová paluba je v podstatě koridor vedoucí skrz vnější plátování až do středu lodě. Jediné dobře vystřelené torpédo má dostatek síly ke zničení celé lodě.

Bitevní loděEditovat

DestinyAscensionFlyby
Bitevní lodě jsou kolem kilometru dlouhé válečné lodě schopné vést těžkou, dalekonosnou palbu. Jsou posílaný jen na ty nejdůležitější mise. Síla bitevní lodě tkví v délce jejího hlavního děla. Bitevní lodě dosahují délky od 800 do 1000 metrů a jejich hlavní děla dosahují stejné délky. Urychlovač hmoty dlouhý 800 metrů dokáže každé 2 vteřiny vystřelit dvaceti kilogramový projektil rychlostí 4025 km/s (1,3 % rychlosti světla). Každý takový projektil má kinetickou energii jako 38 kt TNT a při jeho dopadu se uvolní 2,5x větší energie, než jakou uvolnila bomba, která zničila Hirošimu.

Farixenská dohoda stanovuje, kolik které námořnictvo může vlastnit bitevních lodí, přičemž bylo turianské flotile mírových sil dovoleno vlastnit nejvíce lodí. K roku 2183 turiané vlastnili 37 bitevních lodí, asarijky měly 21, salariané měli 16, a Aliance měla 6 s dalšími ve výstavbě. K roku 2185 byl počet bitevních lodí: 39 turianských, 20 asarijských, 16 salarianských, a 8 vlastnili lidé. Do roku 2186 lidé postavili devátou bitevní loď, a volusové postavili jednu. Gethové, nevázani dohodou, vlastní skoro tolik bitevních lodí jako turiané. V rámci příprav na znovudobytí svého domovského světa, kvariané svoje Lodě života vybavují děly z bitevních lodí, tím efektivně vytvářejí třídu bitevních lodí. Batariané jsou ve statistikách jako vlastníci bitevních lodí, ale jejich přesný počet není znám.

Bitevní lodě jsou tak velké, že je pro ně nemožné bezpečně přistát na planetě, a musí vybít jádro pohonu v magnetickém poli planety, zatímco jsou na oběžné dráze. Paluby velkých lodí jsou uspořádány kolmo k ose lodi, takže „horní“ paluby jsou směrem k přídi a „spodní“ paluby jsou směrem k zádi lodě.

Malá vojenská plavidlaEditovat

Bojová podpůrná letadlaEditovat

Alliance Fighter
Menší plavidla jsou výhradně využívány jako podpora pro válečné lodě během boje:

  • Jednomístní útoční stíhači jsou využívaní pro útoky z malé vzdálenosti na nepřátelské lodě
  • Záchytné stíhače jsou jednomístná letadla optimalizovaná pro ničení útočících stíhačů protivníka

RaketoplányEditovat

ME2 Cerberus Kodiak Shuttle
Raketoplány usnadňují přepravu osob pro osobní dopravu mezi velkými loděmi bez potřeby využít dok, nebo mezi loděmi a povrchem planet. Některé modely jako například UT-47 Kodiak jsou schopny samostatného FTL cestování, a UT-47A je vybaven dvěma hmotovými akceleračními kanóny a prototypem maskovacího systému.

KorvetyEditovat

Korvety jsou malá, 10členná plavidla používaná pro bojové a výzvědné mise.

Vlastnosti vesmírných lodíEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.