220px-ME3 Javik Character Shot.png

Protheané jsou zahadná rasa, která zmizela před více než 50 000 lety. V té době byli pravděpodobně jediná rasa schopná cestovat vesmírem.

Protheané z jejich domovské planety doletěli do celé galaxie a založili ohromnou říši.

Neni o nich moc známo, protože až na pár artefaktů a ruin tu po nich moc nezbylo (vyjímku tvoří například zařízení na Eden Prime a prototyp hmotového vysílače - Převaděč).

Protheané nevytvořili Citadelu a ani hmotové vysílače, vytvořila je civilizace, která existovala ještě před Protheany; Smrťáci. Co však Protheané opravdu vytvořili byla Omega, nynější centrum Vnějších systémů.

Jako je to u současné civilizace, pole masového efektu tvořilo základ protheanské technologie.

Protheanské technologie a artefakty mají velkou vědeckou hodnotu, protože se jich dochovalo jen pár.

Ohledně Pretheanské techniky určitě stojí za zmínku, že byli technicky na vyšší úrovni než současné rasy, protože dokázali postavit nový hmotový vysílač (koneckonců, to je důležitý prvek děje Mass Effectu) a přeprogramovat Správce, čímž velmi ztížili Smrťákům vpád do galaxie.

V Mass Effect 3 se hráč může setkat s živým protheanem jménem Javik, kterého následně naverbuje do své posádky.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.