Citadel council.jpg

Rada je zákonodárný orgán složený ze zástupců Asarijských republik, Turianské hierarchie a Salarianské unie. Přestože Rada nemá žádné oficiální pravomoci nad vládami nezávislých národů, jejím rozhodnutím je v celé galaxii přisuzováná veliká váha. Žádný ze tří národů Rady není dostatečně silný, aby se mohl vzepřít zbylým dvěma, a všechny mají zájem na spolupráci i hledání kompromisů.

Každý národ disponuje jinými schopnostmi, podle nichž se poté stará o různé aspekty vládnutí v galaxii. Asarijky bývají tradičně považovány za diplomaty a zprostředkovatele. Salariané hromadí informace a rozvědná data. Turiané poskytují převážnou část armádních a mírových složek.

Každý jiný národ s ambasádou v Citadele je považován za přidruženého člena, a jako takový se musí řídit konvencemi Citadely. Přidružení členové mohou Radu požádat o vyřešení konkrétních problémů, sami však nemají žádný vliv na výsledný verdikt. Lidské Alianční systémy se staly přidruženým členem v roce 2165.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.