FANDOM


Ships
Kvůli světelnému zpoždění je nemožné sledovat objekty na dlouhé vzdálenoosti v reálném čase. Například loď střílející rakety na Charonský vysílač lze snadno detekovat i ze Země, která je vzdálená 5,75 světelných hodin (6 miliard kilometrů), ovšem Země tuto událost uvidí až se zpožděním 5 hodin a 45 minut. Kvůli omezení světelné rychlosti spatří obránci blížící se nepřátele teprve ve chvíli kdy dorazí. Jelikož existuje FTL pohon, ale neexistují FTL senzory, je nezbytné provádět průzkum a hlídkování pomocí fregat.

Na dlouhé vzdálenosti se používají pasivní senzory, zatímco k obstarávání velmi kvalitních dat na blízkou vzdálenost se používají senzory aktivní.

K pasivním senzorům patří vizuální, tepelná a radiová čidla, která sledují a poslouchají objekty ve vesmíru. Jakákoliv poháněná loď vyzařuje velké množství energie svými systémy na podporu života, zářením vznikajícím v generátorech a elektrickém vybavení a v neposlední řadě i tryskami pohonu. Vesmírné lodě tak zřetelně vystupují na pozadí vesmírných teplot blížících se absolutní nule. Pasivní senzory lze používat i při FTL rychlosti, ovšem získaná data by byla načně zkreslena vlivem masového efektu a Dopplerova jevu.

Aktivními senzory se rozumí radary a ladary (LAser Detection And Ranging) s vysokým rozlišením, které vysílají vlny energie a naslouchají zpětným signálům. Ladary mají užší zorné pole než radary, ovšem jejich vysoké rozlišení umožňuje sestavit obraz pozorovaného objektu. Aktivní senzory jsou při FTL rychlosti nepoužitelné.

V poslední době však existují i lodě nedetekovatelné senzory, které produkované teplo ukládají do sebe a proto je nemožné je zachytit (kromě obyčejného pohledu z okna). Mezi takové lodě patří Normandy SR-2 a její předchůdkyně, SSV Normandy. Obě tyto lodě byli vytvořeny Aliancí.