Skyllianský blitzkrieg byl velký útok na lidskou kolonii na Elysiu roku 2176. Velká skupina pirátů, otrokářů a batarianských válečníku, částečně financování batarianskými finančníky, zahájili útok na Skyllianský okraj s úmyslem zničit Elysium. Útok byl z části odvetou na lidskou rozpínavost v Okraji a částečně výsledek napětí pocházející od alianční proti-pirátské kampaně. Ale rozhodnutí ke konečnému útoku bylo vydáno jediným mužem, Elanosem Haliatem. Plánoval využít prestiže získné při blitzkriegu k upevnění své pozice jako vůdce pirátských band ve Vnějších soustavách.

Nicméně, malé pozemní týmy včetně mariňáků na dovolené a Elysejských civilistů zvládli zadržet piráty, zatímco alianční námořnictvo včetně SSV Agincourt, zaútočilo na jejich lodě na orbitě. Navigátor Pressly tvrdí, že pirátské lodě nebyly soupeři pro alianci. Nemohl se dopočítat kolik lodí už Agincourt zničila. Pozemní týmy měly mnohem těžší boj, ale přesto zvládali vzdorovat ještě několik hodin. Když posily konečně dorazily, nepřítel se obrátil na útěk v lodích co jim zbyly.

Následky po Skyllianském blitzkriegu vedly k velké operaci na Torfanu o dva roky později, kde aliance zničila batarianské pirátské základny. Úspěšná obrana Elysia během blitzkriegu je často udávána jako důkaz aliančního vojenského výcviku a přizpůsobivosti. Avšak někteří batariané jsou stále velmi popuzeni nezdarem blitzkriegu, tvrdí, že to byla pouze odplata za lidské akce namířené proti nim.

Pokud je velitel Shepard Válečný hrdina, tak byl na dovolené na Elysiu, když začal blitzkrieg. Shepard shromáždil obranu a sami zvládli odrážet nepřátelské pozemní síly tak dlouho, než dorazily posily. Za to byl vyznamenán řádem „Star of Terra“.

Pokud má velitel Shepard pověst nemilosrdného, potom tuto pověst získal při odvetném útoku na Torfan, kde příšel o 3/4 jednotky.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.