FANDOM


Keeper at Presidium

“Připomínali přerostlé mšice, velká tlustá zelená těla, ze kterých vyčnívalo příliš mnoho klackovitých nohou a paží, a neustále přebíhali z místa na místo při plnění úkolů.”

Když asarijky objevily Citadelu, narazily současně i na správce, mírnou hmyzí rasu s početnými končetinami. Zdálo se, že správci žijí jen proto, aby opravovali a udržovali chod této velké protheanské stanice.

Prvotní pokusy komunikovat s nimi či studovat je selhaly a v současnosti je zakázáno jakkoli narušovat či zdržovat jejich činnost. Všechny pokusy o chycení Správců skončily stejně: spuštěním sebezničujícího mechanismu, který do minuty udělá ze Správce louži proteinů a minerálů. Protože nepředstavují sebemenší hrozbu, stali se správci pro všechny ostatní prakticky neviditelnými. Stejně tak i jim jsou ostatní rasy lhostejné, s výjimkou jejich sklonu pomáhat nově příchozím s integrací na Citadele.

Nezávisle na to, kolik správců zemře následkem stáří, násilí či nehody, stále si udržují konstantní počet jedinců. Zdroj nových správců nikdo neodhalil, ale existuje hypotéza, že správci jsou geneticky zkonstruovaní biologičtí androidi, vytváření kdesi v hloubi nepřístupného jádra samotné Citadely.

Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.