Mass Effect CZ Wiki
Advertisement
Turian

Turiané byli zhruba před 1200 lety přizváni do Citadely, aby plnili funkci galaktických strážců míru. Turiani mají největší flotilu v prostoru Citadely a zároveň tvoří největší část ozbrojených složek Rady.

Když se jejich území i vliv silně rozšířily, začali se turiani v otázkách vojenské rozvědky spoléhat na salariany a v otázkách diplomacie na asarijky. Přestože ke zbytku galaxie se staví trošku jako kolonisté, členové vládnoucí Hierarchie chápou, že případným odstráněním zbylých dvou národú by více ztratili než získali.

Turiani pocházejí z autokratické společnosti, která si cení disciplíny a udržuje si velký smysl pro osobní i kolektivní čest. Mezi turiany a lidmi stále panuje určitá nevraživost, památka na válku prvního kontaktu z roku 2157, známou jako "incident u relé 314 ". Oficiálně jsou však oba národy spojenci a žijí ve spořádaných, byť poněkud chladnějších vztazích.Fyziologie[]

Turian without armor.jpg

Turianská domovská planeta Palaven má jádro chudé na kovy, což vede ke slabšímu magnetickému poli a silnějsímu pronikání slunečního záŕení do atmosféry. Aby se s tím vypořádala, vyvinula si většina životných forem na Palavenu jakousi ochrannou "vnější kostru " z kovů. Díky této reflexní, tvrdé kůži jsou turiani méně zranitelní vytrvalým, slabým zářením. Kůže však nefunguje jako pancíŕ, nedokáže zastavit projektily ani řízené energetické výboje. Ačkoliv je život na Palavenu založen na bázi uhlíku a dýchá kyslík, ke stavbě tkání využívá dextro-aminokyseliny. Tato stavba je v galaktickém měřítku vzácností, jedným dalším známým druhem založeným na dextro-proteinech jsou kvariané. Potrava lidí, asarijek či salarianů (kteří se vyvinuli v biosférach s levo-aminokyselinami) projde trávicím systémem turiana přinejlepším jen tak, bez jakékoliv výživné hodnoty. V nejhorších případe spustí alergickou reakci, která bez okamžitého lékařského zásahu může skončit i smrtí.


Kultura[]

Turianský příslušník C-Secu

I když jsou turiani jednotlivci se svými osobními touhami, instiktivně se ztotožňují se společností a bez váhání obětují osobní potřeby pro dobro všech.

Turiani jsou odmalička vedeni k silné osobní zodpovědnosti, takzvané "turianské cti", již ostatní národy tolik obdivují. Turian zodpovídá za veškerá rozhodnutí, jež podnikne, dobrá i špatná. Nejhorší hřích jakého se může dopustit, je lhát o vlastních činech do očí lidu. Turianský vrah se samozřejmě bude snažit uniknout spravedlnosti, nicméně bude-li přímo dotázán, zpravidla se ke svému činu přizná.

Turiani přirozeně tíhnou ke službě veřejnosti a sebeobětování, a proto také bývají špatnými podnikateli. Aby si to vynahradili, přijali za svůj podřízený národ kupecky založené volusy, jimž nabídli ochranu výměnou za obchodní služby.

Středobodem turianské společnosti je armáda. Není to jen ozbrojená síla, je to organizace zajišťující všechny veřejné práce. Vojenská policie funguje i jako občanská policie. Požárníci pomáhají nejen civilnímu obyvatelstvu, ale i vojenským střediskům. Ženisté budují a udržují vesmírné stanice, školy, čističky vody a elektrárny. Kupecká flotila zajišťuje, že veškeré planety dostanou potřebné suroviny.


Náboženství[]

Turiani mají velmi přísný morální kodex a věří především v osobní zodpovědnost. Koncept dobra a zla, jak jej známe my, je pro ně zcela cizí: turian volí leda mezi sobectvím a sebeobětováním. Nemají žádné "dobré" bohy, kteří odměňují za šlechetné jednání, ani "zlé" bohy, kteří svádějí smrtelníky ke hříchu.

Turiani věří, že místa (a dokonce i skupiny jednotlivců) mají svou ,,duši". Například vojenské jednotky mají svou duši, která ztělesňuje odvahu a čest jednotlivých vojáků. Duše města pro změnu odráží průmysl a úspěchy zdejších obyvatel. Tyto duše nejsou ani dobré, ani zlé. Podle turianů nemohou duše přímo ovlivnit smrtelný svět, nicméně dokáží vdechnout energii živým tvorům. Prostřednictvím modliteb a rituálů se turian může s duší spojit a obdržet tak radu či inspiraci. Například turian, jehož oddanost se začíná otřásat, se může obrátit na duši své jednotky v naději, že do něj vstoupí její hrdost a čest. Turian tvořící umělecké dílo se může spojit s duší nějakého překrásného místa.

Turiani si užívají naprosté svobody vyznání a mohou si praktikovat, cokoliv se jim zamane, dokud tím nebrání ostatním turianům ve výkonu povinností. Najde se mezi nimi spousta vyznávačú "siaristické" filozofie asarijek. Po uzavření míru s Aliancí se mnoho turianů obrátilo na konfuciánstvý či zenový buddhismus.

Vláda[]

Turianská vláda je hierarchická meritokracie. Má obrovskou a snadno zneužitelnou moc, což je však vyváženo oddaností a občanskou zodpovědností, ke které jsou turiané vedeni už od útlého věku.

Turiané mají 27 stupňů občanství, počínaje civilisty (podřízené národy a děti). Druhým stupněm jsou prvotní léta vojenské služby. Při třetím stupni, po opuštění výcvikového tábora, získává turian formální občanství. Příslušníci podřízených národů získávají občanství při dokončení vojenské služby. Od vysoce postavených občanů se očekává, že povedou své podřízené a budou je chránit. Od níže postavených občanů se očekává, že budou poslouchat a podporovat své nadřízené. Povýšení do dalšího stupně občanství se zakládá na osobním ohodnocení nadřízenými a spolupracovníky.

V průběhu života postupují turiané na vyšší stupně občanství, jen občas jsou "degradováni“ na stupeň nižší. Ostudu za degradaci však nesklízí daný jedinec, ale jeho nadřízený, který jej předčasně povýšil, i když daný turian ještě nebyl připraven na vyšší míru zodpovědnosti. Tímto se zabraňuje tendencím povyšovat jednotlivce do pozic, které jsou mimo jejich schopnosti.

Pokud někdo dlouho setrvává v jednom stupni a funkci, rovněž to není žádná hanba. Turiané neuznávají ambice a cení si naopak jedinců, kteří znají své hranice.

Nejvyšší hodnost zastávají primarchové, z nichž každý vládne jedné kolonizované soustavě. Primarchové hlasují o důležitých celonárodních záležitostech. Mimo to se do běžných záležitostí příliš nepletou a důvěřují níže postaveným občanům, že budou zodpovědně odvádět svou práci.

V turianské společnosti panuje značná svoboda. Dokud občan plní své povinnosti a nebrání ostatním ve výkonu jejich povinností, nic není zakázáno. Kupříkladu neexistují zákony proti příležitostnému užívání drog, ovšem jakmile někdo začne kvůli drogám zanedbávat své povinnosti, jeho nadřízení zakročí. Soudním řízením se říká "domlouvání“. Hodnostáři vyjádří své obavy a snaží se provinilce přesvědčit, aby se změnil. Když se dotyčný nenapraví, nezdráhají se sáhnout k tvrdým rozsudkům, například celoživotní těžké práci pro stát.

Vojenská doktrína[]

Armáda turianů sice postrádá brutalitu kroganů, zručnost asarijek a všestrannost lidí, disponuje však jedinečnou disciplínou. Důstojníci a poddůstojníci jsou zkušenými vojáky s odslouženými léty na bojištích. Řadoví vojáci mají pečlivý výcvik a pod palbou si udržují chladnou hlavu. Turianské jednotky nepanikaří. I kdyby se zhroutila celá linie, ustoupí spořádaně a při tom ještě stihnou nastražit několik léček. Jedno rčení praví: „Záda turiana uzříš, až když bude mrtvý.“

Vojenská služba začíná v den 15. narozenin. Vojáci projdou jednoletým výcvikem a poté jsou přiděleni k polní jednotce; důstojníci se trénují ještě déle. Vojáci obvykle slouží do 30 let, kdy odejdou a stanou se záložníky. Dokonce i když voják utrpí zranění a nemůže být nasazen v první linii, odbude si svou službu prací v zázemí.

Jedinci s biotickými schopnostmi jsou mezi turiany spíše výjimkou. Vojáci sice jejich schopnosti obdivují, nicméně jim samotným příliš nedůvěřují. Turianští biotici tak bývají často přiřazováni ke speciálním jednotkám, zvaným kabaly.

Struktura velení je decentralizovaná a flexibilní. Každá z jednotek může zažádat o dělostřeleckou či leteckou podporu. Turiani k lehčím úkolům hojně využívají bojové sondy a potrpí si na kvalitní podporu; pěchota pracuje spolu s obrněnými vozidly za letecké podpory bitevníků. Po strategické stránce jsou důslední, trpěliví a vyhýbají se riskantním akcím.

Veliké důležitosti se těší tradice. Každá legie zaměstnává družstvo historiků, kteří vedou detailní kroniky o dosažených bojových úspěších. Nejstarší legie mají záznamy datující se až do turianské doby železné. Kdyby byla legie zničena v boji, tak se obnoví, nikoliv nahradí.

Turiani verbují pomocné jednotky z podmaněných či podřízených menších národů. Ty většinou slouží jako lehká pěchota či podpůrné letectvo a poskytují štít a podporu hlavním formacím turianů. Po završení vojenské služby získávají členové pomocných jednotek turianské občanství.


Sjednocující válka[]

Zhruba v téže době, kdy salariané a asarijky zakládali Radu, zuřila mezi turiany hořká občanská válka. Sjednocující válka, jak byla později nazvána, začala ozbrojenými střety mezi koloniemi nejvíce vzdálenými od Palavenu, domovské planety turianů.

Těmto koloniím vládli místní náčelníci a mnozí z nich nechovali Hierarchii v přílišné oblibě. Bez přímého dohledu vlády se kolonie postupně izolovaly a stávaly se xenofobními. Kolonisté si na tváře začali malovat emblémy a barvy, které je odlišovaly od obyvatel jiných kolonií. Objevily se první ozbrojené střety.

Když nakonec vypukla ozbrojená válka, Hierarchie si udržovala diplomatický odstup a odmítala se zapojit. Po několika letech válčení zbýval už jen méně než tucet znesvářených stran. Tehdy Hierarchie zasáhla. Náčelníci byli příliš oslabení, nedokázali vzdorovat, museli přestat s válčením a nezbylo jim než se podřídit autoritě Hierarchie.

Přestože tím byl nastolen mír, trvalo ještě několik desítek let, než nesváry mezi kolonisty zcela utichly. Dodnes nosí většina turianů na tváři barvy svých domovských kolonií. Zajímavostí je termín „holá tvář“, který se zažil jako označení pro potměšilé a nedůvěryhodné turiany. Hovorově se rovněž používá jako označení politiků.


Známí turiané[]

 • Tonn Actus
 • Saren Arterius
 • Chellick
 • Nihlus Kryik
 • Kuril
 • Lilihierax
 • Admiral Mehrkuri
 • Illo Nazario
 • Septimus Oraka
 • Vyslankyně Orinia
 • Executor Pallin
 • Lorik Qui'in
 • Lantar Sidonis
 • Joram Talid
 • Garrus Vakarian
 • Commander Vyrnnus
 • Adrein Victus
 • Tarquin Victus
 • Grizz

Turianské světy[]

 • Palaven - Domovský
 • Baetika
 • Bostra
 • Carthaan
 • Chatti
 • Edessan
 • Epyrus
 • Galatana
 • Gothis
 • Invictus
 • Macedyn
 • Magna
 • Nimines
 • Parthia
 • Quadim
 • Rocam
 • Syglar
 • Taetrus
 • Thracia
 • Tridend
Citadela {{#dpl:category=Národy Citadely skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Mimo Citadelu {{#dpl:category=Národy mimo Citadelu skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Historické rasy {{#dpl:category=Historické rasy skipthispage=no|mode=inline|inlinetext= • }}
Advertisement