FANDOM


Mléčná dráha existuje několik miliard let. Za tu dobu už mnoho ras dosáhlo vnímání, vytvořilo civilizaci, prozkoumalo hlubin hlubiny vesmíru a pak vyhynulo. Tyto historické rasy jsou pro galaxtické současníky velmi málo známé, protože výzkumem ruin a artefaktů lze složit dohromady jen hrstku informací.

Identifikované rasyEditovat

ArthennEditovat

Arthennská rasa vykvétala v sytému Zelene přibližně před 300,000 lety. Jejich domovem byla pravděpodobně planeta Helyme, teď už mrtvý svět, kde byl veškerý komlexnější život vyhlazen neznámou katastrofou. Třetí planeta v tomto systému, Epho, sloužila k těžení, nebo byla osídlena, před tím, než bylo veškeré obyvatelstvo vyhlazeno. Na kraji systému se nachází plynný obr Gaelon, na kterém byla objevená celá kompexní infrastruktura na těžbu helia-3. Úlomky materiálů prozradily, že se technologie Arthenňanů rovnala současnému galaktickému standartu.

InusannonéEditovat

O Inusannonech je známo jen velmi málo, až na to, že válčily s rasou thoi'hanů kvůli nárokům na kolonizaci zahradní planety Eingana před 127,000 lety. Vraky vesmírných lodí obou ras pokrývají povrch platnety.

Thoi'hanéEditovat

O Thoi'hanech je známo jen velmi málo, až na to, že válčily s rasou Inusannonů kvůli nárokům na kolonizaci zahradní planety Eingana před 127,000 lety. Vraky vesmírných lodí obou ras pokrývají povrch platnety.

ZeiophovéEditovat

Zeiophové byly pradávnou rasou, která byla schopná cestovat vesmírem. Příslušníci této rasy vystavěli milióny propracovaných krypt na povrchu planety Armeni. Archeologický průzkum byl zakázan Radou Citadely, která prohlásila lokalitu za posvátnou.

Neidentifikované rasyEditovat

Velké množství historických ras je známo ještě méně. Zatímco ruiny a artefakty, které zanechaly, mohou mnoho prozradit o jejich biologii a technologické úrovni, v mnoha případech zůstávají původy a jména těchto ras neznámá. Tyto neidentifikované rasy jsou zde seřazeny podle jména planety, kde byly objeveny jejich pozůstatky.

433 SpidauEditovat

Planeta 433 Spidau nacházející se ve hvězdokupě Nubijská expanze, zmapovaná v roce 2195 těžební lodí byla dříve domovem integilentní civilizace, která se ale sama zlikvidovala nukleární válkou zhruba před 1,000 lety. Skeny ukazují, že ruiny devadesáti měst na planetě, jsou stále radioaktivní.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.