FANDOM


Volus Codex Image

“Domovský svět volusů měl gravitaci téměř o polovinu větší než Země, a proto bývali volusové nižší než lidé, s tlustými a těžkými těly, až měly jejich postavy téměř kulovitý tvar.”

Volusové patří mezi národy Citadely, kde mají také svou ambasádu, ale zároveň jsou klientskou rasou turianů. Před staletími se dobrovolně integrovali do turianské Hierarchie a dali jí k dispozici své obchodní dovednosti výměnou za turianskou vojenskou ochranu.

Irune, jejich domovská planeta, leží daleko za hranicí běžné životní zóny své hvězdy. Přesto má planeta atmosféru s vysokým tlakem a skleníkovým klimatem, která dokáže zachytit dost tepla, aby podporovala biochemii založenou na amoniaku. Proto musí při jednání s jinými druhy volusové nosit tlakové skafandry a dýchací masky, jelikož běžný dusíko-vodíkový vzduch je pro ně jedovatý a atmosféra s nízkým tlakem by způsobila roztržení jejich těla.

Voluská kultura je kmenová a postavení se v ní získává obchodováním s půdou a dokonce s jinými volusy. Díky své výměnné kultuře mají volusové sklony k ekonomické činnosti. Byli to právě oni, kdo dal vznik sjednocenému zákonu o bankovnictví, a dodnes monitorují a vyvažují ekonomii Citadely.

Známí VolusovéEditovat

  • Pitne For
  • Niftu Cal
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.