FANDOM


Yahg

Stínový prostředník

Yahgové jsou rasa myslících humanoidů pocházejících z Parnacku, známá pro svou agresivní a brutální povahu. Jejich hlavními znaky jsou neobyčejná vnímavost (mají čtyři páry očí) a velmi velká síla. Byli objeveni v roce 2125 (v té době byla jejich technika přibližně na úrovni lidí ve dvacátém století. Yahgové později vyslanou delegaci povraždili, což vedlo Radu k zakázání veškerých kontaktů s Yahgy.

Stínový prostředník se doslechl o kontaktu s Yahgy a vyslal pár svých agentů, aby mu jednoho zajistili ke studiu. Přes některé obtíže se jim podařilo najít jednoho, který byl ochoten opustit planetu. Jeho schopnosti však všechny vyděsily - bez pomoci překladače používal sedmnáct jazyků, a Stínový prostředník z něj udělal jednoho ze svých elitních agentů. Jeho agresivita a brutalita však ohrožovala mise, a tak dal Prostředník příkaz k jeho likvidaci. Nicméně yahg se k němu nějak dostal a zabil jej uprostřed zprávy. Rychle zrušil rozkaz ohledně jeho a převzal celou Prostředníkovu organizaci s pověstí někoho, jehož většina agentů se z jeho kanceláře nikdy nevrátila. Byl zabit v roce 2185 velitelem Shepardem a Liarou T'Soni, která převzala jeho místo.

Další Yahg je viděn v Mass Effectu 3, kde je držen jako výzkumný vzorek v laboratoři. V průběhu mise se nicméně osvobodí a obrátí se proti personálu.

Známí YaghovéEditovat

Stínový prostředník