FANDOM


Domovská planeta lidstva vstupuje do nového zlatého věku. Nerostné bohatství z mnoha osídlených kolonií a ze stovky průmyslových základen se přepravuje na Zemi, kde slouží rozvoj průmyslu, obchodu a umění. Velká města zelenají, jelikož městská superstruktura a práce z domova umožňují efektivnější využití půdy.

Země je stále rozdělena na národní státy, ale všechny se tu sdružily pod jednotnou vlajkou Aliance. Na jednu stranu zde každý člověk prožívá ve srovnání s minulostí delší a kvalitnější život, ale na stranu druhou, rozdíl mezi bohatý a chudými zde roste s každým dnem. Vyspělé národy odstranili většinu genetických chorob a znečištění. Méně šťastné oblasti zůstaly technologicky ve 20. století a často trpí přelidněním a nadměrným množstvím smogu v ovzduší.

Hladina moře zde za posledních 200 let stoupla o dva metry a počasí je to velice nestálé, kvůli narušení životního prostředí, ke kterému došlo ve druhé polovině 21. století. V posledních desetiletích se však situace díky značnému technickému pokroku výrazně zlepšuje.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.