FANDOM


ME1 Spectre Inductee
Aaveet (Spectres) ovat agentteja, jotka tottelevat vain ja ainoastaan Linnakeneuvoston määrystä ja joille on myönnetty poikkeukselliset valtuudet toimia galaktisen vakauden hyväksi keinoja kaihtamatta. He muodostavat huippuyksikön Erikoistaktiikka ja -Tiedustelu, jonka jäsenet on valittu kaikkein vaikutusvaltaisimpien rotujen keskuudesta.

Vaikka Aaveiden katsotaan yleisesti olevan lain yläpuolella ja heidän toimintatapansa ovat heidän itsensä päätettävissä, voi Neuvosto kumota yksilön Aave-statuksen törkeän virkarikkeen tapauksissa. Tehtävästä ja omista mieltymyksistä riippuen Aaveet työskentelevät useimmiten joko yksin tai pienissä ryhmissä.

TaustaMuokkaa

Erikoistaktiikan ja -tiedustelun haara perustettiin vuonna 693 AD, vähän ennen Kroganien Kapinaa – aikana, jolloin Linnakeneuvosto oli huolissaan kroganien rehottavasta levittäytymisestä Linnakeavaruuteen. Aaveet valittiin parhaimmista salarian STG-agenteista ja asarimetsästäjättäristä, ja ne on tarkoitettu toimimaan ensisijaisesti tarkkailukapasiteetissa, mutta myös Neuvoston ensimmäisenä ja viimeisenä puolustuslinjana. Kun kroganit lopulta käänytivät Linnaketta vastaan, Aaveet olivat varautuneet heihin ja käyttivät guerilla-taktiikoita kuten tietokoneviruksia ja tuhoisaa sabotaasia hidastamaan kroganeita ennen turianien liittymistä konfliktiin. Neuvosto piti pitkään Aaveiden toimintaa salaisena, mutta heidän roolinsa tuli julki Kroganien Kapinan päätyttyä.

Citadel Archives - year 693 CE, first Spectre recruitment, vault S1
Kaikki Aaveiden asiakirjat ovat salaisia ja niihin pääsee käsiksi ainoastaan Neuvoston luvalla. On epäselvää, kuinka monta niitä on ylipäätään olemassa; Liittoutuman arvion mukaan niitä on alle sata. Jokainen Aave on Neuvoston käsin valitsema yksilö, joka on osoittanut omaavan poikkeuksellisia kykyjä ja itseluottamusta. Teoriassa Aave voidaan valita mistä rodusta vain; käytännössä ne valitaan tavallisesti Linnakeroduista. Monet rodut ovat olleet vuosisatoja osa Linnaketta ilman, että Aavetta on valittu heidän joukoistaan.

Sekä ihmiskunnan ensimmäinen suurlähettiläs Anita Goyle että hänen myöhempi seuraajansa Donnel Udina pyrkivät kovasti saamaan ihmistä Aaveiden joukkoon, sillä se olisi vahva askel kohti paikkaa Neuvostossa. Ensimmäinen mahdollinen ehdokas oli David Anderson, mutta hänen valvojansa, Saren Arterius, sabotoi Andersonin arvostelun väärentämällä raportteja ja lavastamalla Andersonin syylliseksi Sarenin omista armottomista strategioista johtuneisiin tapaturmiin. Sarenin raportin seurauksena Neuvosto torjui Andersonin sisäänpääsyn Aaveisiin.

Toinen ehdokas oli Komentaja Shepard, joka ansaitsi paikkansa Aaveissa paljastamalla Sarenin kääntäneen takkinsa. Viimeisen tuhannen vuoden aikana vain kaksi henkilöä tiedetään torjunneen tarjouksen ryhtyä Aaveeksi, joista molemmat olivat asarimatriarkkoja. Shepardin kuoleman ja henkiinheräämisen myötä hänen on mahdollista olla kolmas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.