FANDOM


Avaruusmatkustukseen kykenevät rodut, jotka kuolivat sukupuuttoon tuhansia vuosia ennen nykyaikaa.

Koodeksin pääkohdatMuokkaa

ProteanitMuokkaa

Codex ME - Protheans

50 000 vuotta sitten Proteanit olivat galaksin ainoa avaruusmatkustukseen kykenevä rotu. Ne katosivat nopeasti “galaktiseen sukupuuton” seurauksena. Vain heidän valtakuntansa perintö jäi jäljelle. Heidän uskotaan rakentaneen massanvälittäjät ja Linnakkeen, jotka ovat edesauttaneet lukuisia rotuja tutkimusmatkailussa ja levittäytymisessä kaikkialle galaksissa.

Proteanien raunioita löydetään maailmoista ympäri galaksia. Vaikka ne ovat yllättävän hyvinsäilyneitä ikäisikseen, toimivat esimerkit proteanilaisesta muinaisteknologiasta ovat harvinaisia. Aika ja ryöstäjien sukupolvet ovat pyyhkäisseet heidän kuolleet kaupunkinsa ja autiot asemansa puhtaiksi.

Jotkut uskovat proteanien sekaantuneen nuorempien rotujen evoluutioon. Esimerkiksi hanarien Kahje -kotiplaneetalla on löydettävissä selkeitä todisteita proteanien asutuksesta. Muinainen proteanien tarkkailuasema Marsissa on synnyttänyt uudelleen “interventionaalisten evoluutionistien” ryhmän ihmisten keskuudessa. Nämä henkilöt uskovat, että muinaisten sivilisaatioiden jumalamyytit ovat hatarasti muistettuja kohtaamisia muukalaisten kanssa.

RaknitMuokkaa

Codex ME - Rachni

Vaikkakin raknit ovat hävinneet, ne aikoinaan uhkasivat kaikkia Linnakeavaruuden rotuja. Yli 2000 vuotta sitten tutkimusmatkailijat avasivat varomattomasti massanvälittäjän ennen tuntemattomaan tähtijärjestelmään ja kohtasivat jotain, mitä kukaan ei ollut nähnyt aiemmin tai sen jälkeen: rodun avaruusmatkailevia hyönteisiä, joita ohjasi ryhmämielen äly.

Valitettavasti raknit eivät olleet rauhanomaisia ja galaksi ajautui konfliktien sarjaan, joka tunnetaan nimellä Raknisodat. Neuvotteluyritykset olivat turhia, sillä kontaktin luominen pesän kuningattariin, jotka ohjasivat rotua kotimaansa myrkyllisen pinnan alta, oli mahdotonta.

Kroganien synty lopetti Raknisodat. Rankkoihin olosuhteisiin kasvatettuina kroganit pystyivät iskemään kuningattarien kimppuun näiden pesissä ja vaatimaan valloitetut Neuvostomaat takaisin. Kroganien joukkojen painostettua heidät takaisin kotimaahansa, raknit kuitenkin kieltäytyivät antautumasta ja kroganit hävittivät rodun koko galaksista.

Koodeksin toissijaiset kohdatMuokkaa

Proteanit: MaamerkkiMuokkaa

Maamerkki oli proteanilainen muinaisesine, joka löydettiin Liittoutuman siirtokunnalta Eden Primelta. Sen samankaltaisuus Marsista löytyneiden proteanilaisten tietopankkien kanssa herätti välittömästi Liittouman ja Linnakeneuvoston kiinnostuksen. Se osoittautui massamuisti tallennusvälineeksi, joka oli osa koko galaksin kattavaa viestintäverkostoa kuten nykyinen ekstranetti. Vahingoittumaton proteanilainen “paleo-teknologia” on harvinaista: maamerkki näytti lupaavan uuden massaefektikoneiston ja välittäjien löydön kaltaisen teknologian läpimurron

Valitettavasti maamerkki herätti myös lain vastaiselle puolelle kääntyneen Aaveen Saren Arteriuksen ja hänen synteettisten liittolaisten gethien huomion. Hänen lippulaivansa Suvereenin yllätyshyökkäys johti satojen siviilien kuolemaan. Maamerkki vaurioutui pahasti. Hyökkäykseen johtaneita syitä tutkitaan edelleen.

Noutotehtävän aikana maamerkki laukaisi energiasykähdyksen Liittoutuman fregatti SSV Normandyn varapällikköä kohti. Komentajakapteeni Shepard selvisi hengissä ilman näkyviä haitallisia jälkivaikutuksia. Tapauksen jälkeen maamerkki lakkasi toimimasta. Sen mekanismi on tiettävästi tuhoutunut.

Proteanit: KoodiMuokkaa

Proteanilainen maamerkki latasi sen tiedot komentajakapteeni Shepardille Eden Primella, mikä aiheutti hämmentäviä unia ja näkyjä. Vaikka mielikuvat selkenevät vähitellen ajan kanssa, maamerkin ilmoituksen tarkoitus on edelleen vaikeasti määriteltävissä.

Proteanilaisen tiedon talletuksen on ehdotettu olevan hyvin riippuvainen tietystä näkökulmasta, jota Carl Jung kuvaili kollektiiviseksi alitajunnaksi. Koodi, jota tarvittiin Shepardin mieleen istutettujen kuvien ymmärtämiseksi, on proteanin kulttuurinen tieto: esikuvat, biologiset vaistot ja yleiset rotua koskevat kokemukset. Koska proteanit ovat olleet poissa tuhansien vuosien ajan, “koodin” saaminen voi olla mahdotonta.

Proteanit: DatalevytMuokkaa

Huolimatta kaikista todisteista, jotka vahvistavat proteanien olemassaolon, heidän kulttuuristaan ja yhteiskunnastaan tiedetään hyvin vähän. Silloin tällöin kaivaukset paljastavat uusia johtolankoja, mutta 50 000 vuoden rappeutumisen jälkeen mitään todella arvokasta ei juuri löydy.

Viimeaikainen tutkimustyö on keskittynyt proteanilaisten datalevykkeiden löytöön. Omillaan ne ovat hauraita ja harvoin yhtenä kappaleena. Joskus kuitenkin löydetään ehjä levyke konsolin tai lukulaitteen sisältä.

Tähän päivään asti on löydetty yli kolme tusinaa levyä ja muutamat niistä on entisöity niin, että tutkijat voivat aloittaa niiden analysoimisen. Vaikka tiedemiehiltä voi mennä hieman aikaa keksiäkseen tavan, jolla tieto siirrettäisiin levykkeiltä, niitä pidetään tällä hetkellä konkreettisimpana johdatteina proteanien kulttuurin parempaan oppimiseen.

Proteanit: Marsin rauniotMuokkaa

Kahdenkymmenen vuoden miehitettyjen tutkimusasemien ja lähes sadan vuoden robottitutkimusmatkailun jälkeen, Euroopan avaruusjärjestön Lowell Citystä tuli ensimmäinen pysyvä asuinsija Marsissa vuonna 2013. Vuosikymmenen aikana Yhdysvallat ja Kiina olivat myös perustaneet pysyvät asuinsijat.

Etelänavan alueen Promethei Planum sai “Bermudan kolmion” maineen. Satelliitit havaitsivat epäsäännöllistä massakonsentraatiota ja magneettikentän muutoksia. Vuonna 2148 malminetsijät, jotka työskentelivät lähellä Deseado Kraateria löysivät maanalaisen muodostelman: proteanilaisen tarkkailuaseman. Oudot tapahtumat johtuivat massaefektin ytimen toiminnasta ja purkautumisesta, joka sinnitteli toimiakseen viidenkymmenen vuosituhannen laiminlyönnistä huolimatta.

Maa oli sykähtynyt uutisista. Ihmiskunta yksiselitteisesti ei ollut yksin. Tuomioistuinten taistellessa raunioiden omistusoikeudesta, kansainvälinen tiedeyhteisö järjesti mittavan ponnistuksen saadakseen käsiinsä, kääntääkseen ja tulkitakseen laitoksesta löydettyjä tietopankkeja.

Laitos osoittautui biotieteiden tarkkailuasemaksi, joka oli rakennettu aikana, jolloin “homo sapiensit” ensimmäisenä kehittyivät Maassa. Vaikka proteanien motiiveista ei olla varmoja, käännetyt tallenteet ilmaisevat laitoksen olleen säännöllisesti yhteydessä automatisoituihin tarkkailualustoihin Maan kiertoradalla ja kuun lähellä. Puolta tusinaa massaefektiavaruusalusta, jotka löydettiin laitoksesta, käytettiin oletettavasti suoralta kädeltä tarkkailuun.