FANDOM


Galaksin kolme poliittisesti merkittävintä rotua.

Koodeksin pääkohdatMuokkaa

AsariMuokkaa

Codex ME - Asari

Asarit olivat ensimmäinen rotu, joka löysi Linnakkeen. Salarianien saavuttua nimenomaan asarit ehdottivat Linnakeneuvoston perustamista rauhan ylläpitämiseksi koko galaksissa. Siitä asti asarit ovat palvelleet Neuvoston sovittelijoina ja keskustalaisina.

Pelkkänä naissukupuolisena rotuna asarit voivat lisääntyä partenogeneesin kaltaisella tavalla. He voivat sopeuttaa hermostojärjestelmänsä mahdollistamaan lisääntymisen toisen osapuolen kanssa riippumatta tämän sukupuolesta ja rodusta. Kyseinen taito on johtanut sopimattomiin ja perättömiin huhuihin asarien siveettömyydestä.

Asarit voivat elää yli tuhat vuotiaiksi, käyden läpi kolme elämäntasoa. Neitovuosinaan he vaeltelevat lepäämättä, etsien uusia kokemuksia ja uutta tietoa. Matroonatason alettua he "sulautuvat" kiinnostavien partnereiden kanssa synnyttääkseen jälkikasvunsa. Vaihe päättyy heidän saavutettuaan matriarkkatason, jolloin asarit omaksuvat roolin johtajina ja valtuutettuina.

SalarianMuokkaa

Codex ME - Salarians

Salarianit, toinen Linnakkeeseen liittynyt rotu, ovat tasalämpöisiä amfibioita, joilla on hyperaktiivinen aineenvaihdunta. Salarianit ajattelevat, puhuvat ja liikkuvat nopeasti. Heille muut rodut vaikuttavat verkkaisilta ja hidasälyisiltä. Valitettavasti heidän aineenvaihdunnallinen nopeutensa johtaa suhteellisen lyhyeen elinikään; yli 40 -vuotiaat salarianit ovat harvinaisuus.

Salarianit olivat vastuussa primitiivisten kroganien kehityksen edistämisestä käyttääkseen heitä sotilaina Raknisotien aikana. Salarianit olivat myös bioase genofagin luonnin takana, jota turianit käyttivät tukahduttaakseen Kroganien Kapinan useita vuosisatoja myöhemmin.

Salarianit tunnetaan heidän havaintokyvykkyydestään sekä epälineaarisesta ajattelutavastaan, jonka vuoksi he ovat taipuvaisia tutkimusten suorittamiseen ja vakoiluun. He tekevät jatkuvasti kokeita ja keksintöjä, ja yleinen mielipide on, että salarianit aina tietävät enemmän kuin antavat ymmärtää.

TurianMuokkaa

Codex ME - Turians

Noin 1200 vuotta sitten, turianit kutsuttiin liittymään Linnakeneuvostoon toimimaan galaktisina rauhanturvaajina. Turianeilla on Linnakeavaruuden suurin armeija ja he muodostavat suurimman yksittäisen osan Linnakkeen asevoimista.

Toimialueensa ja vaikutusvaltansa laajennettua turianit ovat päätyneet luottamaan salarianien sotilastiedusteluun ja asarien diplomatiaan. Huolimatta hieman kolonialistisesta asenteestaan muuta galaksia kohtaan, hallitseva Hierarkia ymmärtää menetysten olevan hyötyjä suuremmat, mikäli kyseiset kaksi rotua koskaan poistettaisiin viroistaan.

Turianit ovat peräisin itsevaltaisesta yhteiskunnasta, joka arvostaa kuria ja omaa vahvan käsityksen henkilökohtaisesta ja kollektiivisesta kunniasta. Turianien ja ihmisten välillä on pysyvä vihamielisyys vuoden 2157 Ensimmäisen Kontaktisodan seurauksena, jonka turianit tuntevat nimellä "Välittäjä 314 Tapaus". Virallisesti rodut ovat liittolaisia, joiden diplomaattiset suhteet ovat sivistyneet, joskin kylmäkiskoiset.

Koodeksin toissijaiset kohdatMuokkaa

Asari: Ardat-YakshiMuokkaa

Ardat-Yakshit (“yötuulten demoni”) ovat asareita, jotka kärsivät geneettisestä sairaudesta, joka estää tavanomaisen hermostojärjestelmien sulautumisen parittelun aikana. Sen sijaan, Ardat-Yakshit elektrokemiallisesti tuhoavat kumppaneidensa hermostojärjestelmät, jättäen heidät pahimmissa tapauksissa koomatilaan tai tappaen heidät. Asaripsykologit uskovat, että kyseinen kykenemättömyys henkiseen yhdistymiseen estää empatian kehityksen, mikä johtaa psykopatiaan. Sairauteen ei ole olemassa tunnettua parannusta.

Sairaus alkaa tyypillisesti varhaislapsuudessa ja saavuttaa täyden patologiansa nuoren Neidon seksuaalisen kehityksen aikana. Vaikka Ardat-Yakshit ovat yhtä vietteleviä ja viriilejä kuten muut asarit, he ovat synnynnäisesti steriilejä.

Asarien muinaismytologia piti Ardat-Yaksheja tuhon jumalina, kuvaten heidät lukemattomien legendojen roistoina sekä monien asarieeposten antisankareina.

Toisin kuin yleisesti uskotaan, Ardat-Yakshit eivät ole äärettömän harvinaisia (noin 1% asareista osuvat todennäköisyysalueelle), eivätkä he kaikki ole murhaajia. Useimmat solmivat ja hylkäävät lukuisia hyväksikäyttöön tai pahoinpitelyyn perustuvia suhteita heidän laillisesti marginaalisen elämänsä aikana. Huolimatta huhuista Ardat-Yakshien yhteenliittymistä, he ovat luonnostaan kyvyttömiä pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Koska asarit ovat suhteettoman rikas rotu, he käyttävät taloudellista vaikutusalaansa ja mediaoikeuksiaan kätkeäkseen Ardat-Yakshi -sairauden galaktiselta yhteisöltä, asettaen useimmat Ardat-Yakshit valvottuihin työohjelmiin tai eristykseen. Vain kaikista aggressiivisimmat tapaukset tuomitaan lähetettäviksi parantolaan tai kirjattaviksi justicarien mestauslistoille.

Asari: BiologiaMuokkaa

Asareilla on lujatekoinen solujen uudistumisjärjestelmä. He eivät parane nopeammin kuin muut rodut, mutta asareiden tiedetään saavuttavan 1000 -vuoden iän.

Vaikka asareilla on yksi sukupuoli, he eivät ole aseksuaaleja. Asariyksilö luovuttaa kaksi kopiota geeneistään jälkikasvulleen. Toinen kokonaisuus muokkautuu uniikissa prosessissa nimeltä sulautuminen. Sulautumisen aikana asari tietoisesti sopeuttaa hermostojärjestelmänsä kumppanilleen sopivaksi, lähettäen ja vastaanottaen sähköisiä impulsseja suoraan ihonsa läpi. Partnerina voi olla toinen asari tai jommankumman sukupuolen alieni. Käytännöllisesti katsoen asari ja hänen kumppaninsa jakavat hetkeksi yhden yhdistyneen hermostojärjestelmän.

Tämä ainoaa laatuaan oleva lisääntyminen on syynä asarien bioottiseen lahjakkuuteen. Heidän kehittynyt kykynsä tietoisesti kontrolloida hermoimpulsseja muistuttaa läheisesti biotian harjoitusta. Asarit uskovat heidän jälkikasvunsa saavan “isänsä” parhaat ominaisuudet sulautuneista geeneistä, mutta todisteet ovat anekdotaalisia.

Asarit käyvät läpi kolme kriittistä elämänvaihetta perustuen biokemiallisiin ja fysiologisiin muutoksiin. Neitovaihe alkaa syntymästä ja sen tunnistaa haluna tutkia ja kokea asioita. Useimmat nuoret asarit ovat uteliaita ja levottomia. Matroonavaihe elämässä alkaa noin 350 -vuotiaana, vaikkakin sen voi laukaista aikaisemmin jos henkilö sulautuu usein. Kausi ilmaantuu toiveena asettua yhdelle alueelle lasten kasvattamiseksi. Matriarkkavaihe alkaa noin 700 vuoden iässä tai aiemmin, mikäli henkilö sulautuu harvoin. Matriarkoista tulee aktiivisia saageja ja neuvonantajia yhteisössään, jakaen viisauttaan vuosisatojen kokemuksella.

Vaikka jokaiselle elämänvaiheelle on osoitettu vahva biologinen suuntaus, yksilöt tekevät odottamattomia elämänvalintoja. On olemassa esimerkiksi Neitoja, jotka pysyvät mielummin lähellä kotiaan kuin lähtisivät tutkiskelemaan, Matroonia jotka valitsevat työnteon perheen perustamisen sijaan ja Matriarkkoja joilla ei ole mitään kiinnostusta yhteisön asioita kohtaan.

Asari: KulttuuriMuokkaa

Pitkän ikänsä vuoksi asareilla on taipumusta “pitkäjännittyneisyyteen”, mikä ei ole yleistä muille roduille. Kohdatessaan uuden lajin tai tilanteen, asarit tuntevat olonsa mukavammaksi saadessaan käyttää paljon aikaa passiiviseen havainnointiin ja tutkiskeluun välittömän toiminnan sijasta. Heitä ei hätkähdytä se, että jotkin heidän sijoituksensa tai päätöksensä eivät välttämättä tuota tuloksia vuosikymmeniin tai vuosisatoihin.

Matriarkat näyttävät pystyvän käsittämättömiin ratkaisuihin, mutta heidän syvä ymmärryksensä on silminnähtävää tarkasti laadittujen suunnitelmiensa tuottaessa hedelmää. Tähtienvälisissä suhteissa pitkäjännittyneisyys ilmenee sanattomana keskustalaispolitiikkana. Asarit vaistomaisesti tähtäävät vakaaseen taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen voiman tasapainoon.

Asarit perinteisesti levittävät vaikutusvaltaansa kulttuurisen valta-asemansa ja älyllisen paremmuutensa avulla. He kutsuvat uusia pitkälle kehittyneitä rotuja liittymään galaktiseen yhteisöön, tietäen että heidän ihanteensa ja vakaumuksensa tulevat väistämättä vaikuttamaan vallitsevaan kulttuuriin.

Asari: Hallitus Muokkaa

Asareille konsepti maailmanhallituksesta saapui myöhään. Satojen vuosien aikana heidän kotiplaneettansa Thessia oli täynnä irrallisia tasavaltaisten kaupunkien valtioliittoja. Lähin samaa merkitsevä käsitys Maassa olisi muinaisen Välimeren kaupunkivaltiot. Koska asarien kulttuuri arvostaa yksimielisyyttä ja mukavuutta, ei merkittävää sysäystä kohti suurempien kuntien muodostamista ollut. Resurssien kasaamisen sijaan asarit vaihtoivat vapaasti. He pyrkivät ymmärtämään toinen toistaan mieluummin kuin hyökkäsivät toistensa kimppuun eriävien elämänkatsomusten vuoksi.

Vasta tiedon aikakaudella valtioliitot kasvoivat lähemmäksi toisiaan. Internetin kautta kommunikointi kehittyi “sähköiseksi demokratiaksi”. Asareilla ei ole poliitikkoja tai vaaleja, vaan vapaasti kiertävä, kaikki käsittävä lainsäädäntäelin, johon kansalaiset voivat koska tahansa ottaa osaa. Poliittisia keskusteluja käydään kellon ympäri virallisissa puhehuoneissa ja foorumeissa, jotka on varustettu erikoisohjelmoiduilla virtuaalisilla tekoälyillä. Politiikan kaikki näkökannat avataan kansanäänestykselle milloin vain. Jokaisessa poliittisessa väittelyssä asarit yleensä luottavat eniten paikalla olevien Matriarkkojen mielipiteisiin, alistuen lähes aina näiden tuhatvuotisten “viisaiden naisten” kokemukselle.

Yhteisymmärryksen saavuttaminen poliittisten keskustelujen kautta kriisien aikana voi kestää liian pitkään. Tapauksissa, jotka vaativat nopeaa ja päättäväistä toimintaa, asarit myöntyvät paikallisten Matriarkkojen viisauteen.

Asari: JusticarMuokkaa

Huolimatta asarien kulttuurin hienostuneisuudesta ja kehittyneisyydestä, rikollisuus pysyy elämän tosiasiana. Asarien ratkaisu kaikista julminta ja tuhoisinta rikostoimintaa vastaan on Justicar Järjestö.

Justicarit ovat luokka asareita, jotka ovat käytännössä koskemattomia, lain ulkopuolisia mestaajia ja toimivat lähes yksinomaan asarien reviirillä. Pelkästään viimeisen vuosikymmenen aikana justicarit ovat murskanneet tusinoittain sekä asarien että ei-asarien pyörittämiä rikollisia ryhmittymiä asarien alueen sisällä. Heidän menetelmänsä vaihtelevat hienovaraisesta milloin mahdollista raakaan tilanteen sitä vaatiessa.

Äärimmäisen vahvuuden, bioottisen kyvyn, kekseliäisyyden, askeettisuuden ja säälimättömyyden kouluttamina fanaattisia justicareja romantisoidaan ja pelätään koko asarien yhteiskunnassa.

Vaikka justicarit tavanomaisesti työskentelevät yksin, heidän tehokkuutensa kumpuaa suuresta tiedon elimestä, johon heillä on pääsy. Kuka tahansa asari, joka ryhtyy justicariksi, on käyttänyt jo satoja vuosia rikostutkimuksen, sotilastiedustelun ja taistelukokemuksen yhdistelmään; koottu justicarien tiedon elin on jopa suurempi kuin Aaveilla.

Justicarit ovat itsenäisiä eivätkä tarvitse paljoa apua, mitä he myös halveksuvat, sillä vahva ego kulkee käsi kädessä moisen kyvykkyyden ja kokemuksen kanssa. Tämän ylimielisyyden tuomat ristiriidat saivat Justicar Järjestön kehittämään Liitoksen Valat. Valat lupaavat suojella viattomia, rankaista syyllisiä ja puolustaa yleistä lakia ja asarien yhteiskunnan normeja. Valojen teho on konservatiivinen, mikä varmistaa sen, että justicarit kunnioittavat olemassaolevaa asarien vallanjakoa eivätkä lavasta vallankaappausta järjestääkseen yhteiskuntaa justicareille sopivammaksi. Siitä huolimatta kyseisen kaltaisen hyökkäyksen todennäköisyys on levottomuuden – ja vakoilun – lähde asarien eliitin keskuudessa.

Kaikista lupauksista Kolmannen Liitoksen Vala vannotaan harvimmin. Edellyttääkseen justicarin vannomaan jopa Justicar Lain määräysten kumoavaa uskollisuutta, Kolmanteen Valaan vedotaan usein tilanteissa, joissa myös justicarien mustavalkoinen ajattelutapa pakotetaan sallimaan harmaat alueet.

Asari: ArmeijaMuokkaa

Asarien armeija muistuttaa heimosoturien kokoelmaa, jolla ei ole kansallista rakennetta. Jokainen yhteisö organisoi oman yksikkönsä paikallisten mukaan ja valitsevat johtajan hallitsemaan heitä. Tiheään asuttujen kaupunkien yksiköt ovat suuria ja hyvin varustettuja, kun taas maaseudun kylissä voi olla vain muutama vähäaseinen nainen. Yhteistä univormua ei ole; kaikki pitävät yllään mitä haluavat. Asarien sotilasvoimien miliisi ei kuitenkaan ole epäsäännöllinen; palveluksessa olevat ovat pitkäaikaisia ammattilaisia.

Keskimääräinen asari metsästäjätär on elämänsä Neitovaiheessa ja on uhrannut 20-30 vuotta kamppailulajien opiskeluun. Asarit päättävät ryhtyä sotureiksi nuorina ja heidän koulutuksensa omistautuu kyseiselle yksittäiselle päämäärälle vahvistaen heidän mieltään ja kehoaan. Vetäydyttyään he ovat hälyttävän taitavia tappamaan.

Metsästäjättäret taistelevat yksin tai pareittain, riippuen kaupunkinsa suosimista taktiikoista. Taistellessaan yksi yhtä vastaan, metsästäjätär on käytännössä voittamaton, joka omaa syvän taktisen käsityksen, metsästäjän silmän ja tanssijan sirouden sekä ripeyden. Biotia on niin yleistä, että jonkin tason kyvykkyys on vaatimuksena metsästäjättereksi kouluttautumiselle; bioottisen kyvyn puuttuminen sulkee nuoren asarin pois sotilaspalveluksesta.

Vaikka he ovat vikkeliä ja eloisia, asarit eivät pärjää yhtä hyvin tulitaistelussa kuten kroganit, turianit tai ihmiset. Koska heidän yksikkönsä ovat pieniä eivätkä tyypillisesti käytä raskaita panssareita ja tukiaseita, he ovat lähes kykenemättömiä tavallisen sodan käyntiin, varsinkin puolustussodan. Tästä johtuen asariyksiköt usein suorittavat erikoisoperaatio tehtäviä. Kuin ninjojen armeija, he ovat väijytyksen, solutuksen ja salamurhaamisen mestareita, demoralisoiden ja päihittäen vihollisensa voimakkaiden ja keskitettyjen sissihyökkäysten avulla.

Kuten tunnettu turianien sanonta kuuluu: “Asarit ovat galaksin parhaimpia sotureita. Onneksi heitä ei ole paljon.”

Asari: UskontoMuokkaa

Vallitseva panteistinen asariuskonto on siari, joka tarkoittaa suurin piirtein “Kaikki on yhtä”. Uskolliset ovat yhtä mieltä tietyistä perustotuuksista: universumi on tietoisuus, jokainen sen sisältämä elämä on osa suurempaa kokonaisuutta ja kuolema yhdistää edesmenneen henkisen energian takaisin universaaliin tietoisuuteen. Siaristit eivät erityisesti usko jälleensyntymään; he uskovat, että universaaliin tietoisuuteen kuoleman jälkeen yhdistynyt henkinen energia käytetään aikanaan uusien kuolevaisten kantajien täyttämiseen.

Siareista tuli suosittuja asarien lähdettyä kotimaastaan ja havaitsivat pystyvänsä “sulautumaan” lähes minkä tahansa elämänmuodon kanssa. Kyky nähdään todisteena siitä, että kaikki elämä on pohjimmiltaan samanlaista. Siari papittaret näkevät itsensä universumin tietoisuuden erilaisten sirpaleiden yhtenäisyyden edistäjinä.

Ennen siari panteismin esiintuloa, asarien uskonnot olivat yhtä monipuolisia kuin heidän poliittiset mielipiteensä. Menneisyyden vahvin selviytyjä on monoteistinen uskonto, joka palvoo jumalatar Athamea. Kuten asarit, jumalatar käy läpi elämän kolme vaihetta neitona, matroonana ja matriarkkana.

Salarian: BiologiaMuokkaa

Salarianit ovat tunnettuja nopeasta aineenvaihdunnastaan, jonka myötä he tarvitsevat vain yhden tunnin unta päivässä. Heidän mielensä ja kehonsa toimivat nopeammin verrattuna useimpiin rotuihin, mikä saa salarianit näyttämään levottomilta tai hyperaktiivisilta. Aktiivisen aineenvaihdunnan haittana on lyhyt, noin 40 -ihmisvuoden pituinen elinikä.

Salarianit ovat amfibisia haplodiploideja munijoita: hedelmöittämättömät munat tuottavat uroksia ja hedelmöittyneet naaraksia. Naissukupuolinen salarian munii tusinoiden rykelmän munia kerran vuodessa. Sosiaalisten säädösten vuoksi suurin osa munista ovat hedelmöittämättömiä. Sen seurauksena 90% koko rodusta ovat miessukupuolisia.

Salarianeilla on valokuvamuisti ja he harvoin unohtavat faktatietoa. He omaavat myös käytöksen psykologiseen “leimautumiseen”, minkä vuoksi heillä on tapana myöntyä nuoruudessa tuntemiensa henkilöiden kanssa. Salarianilaisten kuoriutuminen on juhlallinen rituaali, jossa Dalatrass (matriarkka) eristäytyy muista munien kanssa. Nuoret salarianit leimautuvat häneen psykologisesti ja taipuvat alistumaan hänen toiveihinsa.

Sekä äidin että isän klaanien Dalatrassit ovat läsnä leimautumisen aikana tytärten kuoriutuessa. Tämä varmistaa sen, että jälkikasvu osoittaa yhtäläistä uskollisuutta sekä takaa halutun dynastisen ja poliittisen yhtenäisyyden.

Salarian: KulttuuriMuokkaa

Harvinaiset salarianilaiset naaraat ovat eristettyjä kotimaihinsa perinteiden ja kunnioituksen vuoksi. Vaikutusvaltaiset Naisdalatrassit ovat hallitsijasukujen johtajia ja poliittisia päättäjiä. He määräävät kullekin kuuluvan vastuualueen suunnan taitavien neuvoteluiden avulla. Vaikka miespuoliset salarianit saavuttavat korkeita asemia liikeasioissa, korkeakouluissa tai militiassa, heidän panoksensa politiikassa on hyvin vähäistä.

Lisääntymistapansa vuoksi salarianit eivät tunne käsitteitä romanttisesta rakkaudesta, seksuaalisesta vetovoimasta tai biologisista impulsseista ja sosiaalisista riiteistä, jotka monimutkaistavat ihmisten elämää. Parisuhteet miesten ja naisten välillä ovat harvinaisia (johtuen naisten vähäisestä määrästä) ja muistuttavat enemmän ihmismäistä ystävyyttä.

Seksuaalisuus on pelkästään lisääntymistä varten. Muinaiset yhteiskunnalliset säännöt määrittävät kuka saa hedelmöittää munia, mikä tuottaa enemmän tyttäriä sukupuun jatkamiseksi. Hedelmöitys yleensä tapahtuu kuukausia kestäneiden neuvotteluiden jälkeen vanhempien klaanien välillä, ja se tehdään poliittisen ja dynastisen liittouman vuoksi. Yksikään salarian ei edes harkitsisi tämän säännön rikkomista.

Salarianien nimet ovat kovin komplekseja. Koko nimi sisältää – järjestyksessä – salarianin planeetan, herttuakunnan, paronin arvon, läänin, suvun ja viimeiseksi annetun nimen.

Salarian: HallitusMuokkaa

Salarianien hallitusta kutsutaan Salarianien Unioniksi. Se on sokkeloinen verkosto matrilineaarisia sukuja ja risteyttämisen myötä muodostettuja poliittisia liittoumia.

Salarianien poliittinen verkosto toimii monessa suhteessa aivan kuten Maan keskiajan Euroopan aatelissuvut. Rakenteellisesti hallitus koostuu läänistä, paroneista, herttuakunnista, planeetoista ja rajamaista (kolonisaation ryhmittymät). Kyseiset termit ovat ihmisten kutsumanimiä; alkuperäiset salarianilaiset ovat mahdotonta lausua. Jokaista aluetta hallitsee yksi Dalatrass (matriarkkamainen talouden pää), joka edustaa salarianien poliittisen verkon toimialueen kasvua ja arvovaltaa.

Saavutettuaan 100 jäsenen rajan, salarianin klaanin ensimmäisen piirin muodostavat vanhemmat, sisarukset, enot, tädit ja serkut. Toinen piiri sisältää pikkuserkut ynnä muut ja laajenee helposti 1000 jäsenen yli. Neljännen tai viidennen klaanin piirin lukemat ovat miljoonissa. Salarianin uskollisuus on vahvin ensimmäistä piiriään kohtaan ja vähenee seuraaviin. Heidän valokuvamuistinsa avulla salarianit tunnistavat kaikki lukemattomat sukulaisensa.

Salarian: Yhden LiigaMuokkaa

Ennen liittymistään Linnakeneuvostoon, salarianien kaikista tehokkain sotilaallinen väline oli pieni tiedusteluryhmä nimeltään Yhden Liiga. Heidän pääkoulutuksenaan olivat vakoilu ja salamurhat. Ryhmä oli taitava tunkeutumaan tiukkojen turvatoimien läpi ja eliminoimaan kaikki pakolliset esteet, eikä heidän lukumääränsä ollut koskaan tusinaa enempää.

Vain muutamat kärkijäsenet hallituksessa ja sotavoimissa olivat tietoisia Liigan henkilöllisyyksistä. Liigalaiset eivät pitäneet tunnistettavia vaatteita eikä heillä ollut tiettyä arvoa. Ainoa todiste heidän tekemisistään Liigassa oli pieni medaljonki, joka myönnettiin jokaiselle virkaanastujaisissa. Salailua jatkettiin Neuvoston muodostamiseen saakka.

Poistaakseen huhut ja lepyyttääkseen uusia asarilaisia tovereitaan, Salarianien Unioni julkaisi kaikki Liigaa koskevat salatut tiedot. Yhden Liiga oli täten yllättäen annettu ilmi ja vaarassa joutua salarianien vihollisten vainoamaksi. Ennen kuin mitään vahinkoa sattuisi, ryhmä katosi mystisesti. Useimmat olettivat teon olevan kätevä valhe jäsenten identiteettien salaamiseksi, mutta Liigan sisäinen ministeristö murhattiin muutaman kuukauden kuluttua. Vaikkei raskauttavia todisteita löydetty, syyllinen oli selkeä.

Ymmärrettyään kyseisen lakia vastaan kääntyneen ryhmän luoman uhan, Erikoistehtävien Ryhmä lähetti joukon metsästäjiä. Kun he eivät palanneet, ETR lähetti kymmenen sen parasta agenttia laajan harkinnanvaraisten valtuuksien kera. Vain kaksi agenttia palasi; he eivät raportoineet mitään todisteita Liigasta.

Uusia tapauksia ei ilmoitettu ja Liigan uskottiin olevan tuhottu. Jotkin hiljattain julkaistut asiakirjat kuitenkin viittaavat mahdolliseen 13. jäseneen, joka onnistui karistamaan salarianien sotilaat kannoiltaan.

Salarian: ArmeijaMuokkaa

Toimintaperiaatteellisesti salarianien militia on samankaltainen kuin Liittouma, eli pienikokoinen vapaaehtoisarmeija, joka keskittyy ohjailevaan sodankäyntiin. Erona eivät ole salarianien varustus tai oppi, vaan heidän tiedustelujärjestelmänsä ja voimankäyttövaltuudet. Salarianit uskovat, että sota täytyisi voittaa ennen kuin se alkaakaan.

Tavanomaisen sananlaskun mukaan salarianit tietävät kaiken kaikista, mikä ei ole kaukana totuudesta. Sodan aikana heidän itsestäänselvän tiedustelupalveluiden ylivoimansa avulla salarianien sotavoimat toimivat täydellä tehokkuudella. Jo kauan ennen taisteluiden alkamista, heillä on täydet tiedot vihollistensa sijainneista, aikeista ja aikatauluista.

Jokaisessa sodassa, missä salarianit ovat taistelleet, he ovat iskeneet ensimmäisinä ilman varoitusta. Salarianeille tieto vihollisen hyökkäyssuunnitelmasta ja sen tapahtumisen salliminen on typeryyttä. Heidän omien hyökkäyssuunnitelmiensa paljastaminen taas on hulluutta. Heidän mielestään ihmisten moraaliset “älä ammu, ennen kuin sinua ammutaan” ja “julista sota ennen sen syyttämistä” -käsitteet ovat äärimmäisen naiiveja. Puolustussodissa salarianit toteuttavat ennaltaehkäiseviä iskuja tunteja ennen vihollisensa hyökkäyksiä. Hyökätessään he eivät ole koskaan viestittäneet aikeistaan sodanjulistuksella ennen iskemistään.

Biotia on käytännössä tuntematon salarianien sotavoimille. Kyseisen taidon omaavia pidetään liian arvokkaina käytettäväksi tykinruokana, joten heidät määrätään tiedustelutehtäviin.

Vaikka he ovat kykeneviä puolustautumaan useimpia uhkia vastaan, salarianit tietävät olevansa vain pikkukaloja haiden täyttämässä universumissa. Selviytyäkseen he ovat muodostaneet vahvova liittoja suurempien mahtien kanssa, kuten turianien. Siitä huolimatta, että kyseisten rotujen suhteet olivat aluksi kiikkerät kroganien kohottamisen tuoman fiaskon vuoksi, salarianit näkevät vaivaa pitääkseen liiton tarpeeksi vahvana osoittaakseen, että heitä uhkaavat kohtaavat samalla turianien väliintulemisen riskin.

Salarian: Erikoistehtävien RyhmäMuokkaa

Salarianien tiedusteluagentit ovat ryhmittyneet yhdeksi organisaatioksi nimeltään Erikoistehtävien Ryhmä. ETR:n agentit toimivat itsenäisinä joukkoina, suorittaen vaarallisia tehtäviä kuten terrorisminvastaisuutta, soluttautumista, tiedustelua, salamurhia ja sabotaasia.

ETR on ennakoiva organisaatio, joka estää huolestuttavat kehityssuunnat ennen niiden muodostumista liikkeiksi. Ajasta riippumatta tusinat ryhmät toimivat peitellysti lainvastaisen Terminuksen Järjestelmän sisällä, kylväten erimielisyyttä monien ryhmittymien välille. Siviilianalyytikot myös panevat merkille kuinka hankalat “kuumilla hiilillä kävelevät” yksilöt Terminuksessa usein kuolevat odottamattomasti.

ETR agentteja pelätään koko galaksissa heidän sinisilmäisen ja armottoman käytännöllisyyden vuoksi. He ovat valmiita tekemään mitä vain tehtävänsä eteen vaikka se johtaisi siviilien kuolemaan tai oman ryhmän tuhoon. He ovat monella tapaa samankaltaisia kuin Neuvoston Aaveet.

Viime aikoina muutamia ETR:n joukkoja on sijoitettu uudelleen Salarianien Unionista. Oletuksena on, että he ovat Terminuksessa ja Attican Läpikulussa tutkimassa ilmoituksia gethien toiminnasta Perseuksen Verhon takana.

Turian: BiologiaMuokkaa

Turianien kotiplaneetalla Palavenilla on vähämetallinen ydin, joka tuottaa heikon mangeettikentän ja täten päästää enemmän auringon säteilyä ilmakehään. Selviytyäkseen suurimmalle osalle Palavenin elämänmuodoista kehittyi eräänlainen metallinen “tukiranka” heidän suojakseen. Heijastava, levymäinen iho tekee turianeista vähemmän alttiita jatkuvalle matalan tason säteilylle, mutta heillä ei ole minkäänlaista “luonnollista suojaa”. Turianin paksu nahka ei pysäytä ammuksia ja kohdistettuja energiaiskuja.

Vaikka elämä Palavenilla on hiilipohjainen ja ilmaa hengittävä, se on rakentunut dekstroaminohappojen ympärille. Tämä piirre asettaa turianit selvään vähemmistöön galaktisella näyttämöllä; quarianit ovat ainoa toinen tunnettu älyllinen dekstrovalkuaisaine rotu. Ihmisten, asarien tai salarianien (jotka kehittyivät levoaminohappoihin perustuvissa biosfääreissä) ruoka kulkee parhaimmassa tapauksessa turianien ruoansulatuksen läpi tarjoamatta mitään ravintoa. Pahimmassa se laukaisee allergisen reaktion, joka voi olla kuolemaksi ilman välitöntä hoitoa.

Turian: KulttuuriMuokkaa

Vaikka turianeilla on henkilökohtaisia haluja, he vaistomaisesti yhtäläistävät itsensä ryhmän kanssa ja sivuuttavat omat toiveensa yhteisen hyvän vuoksi.

Turianit opetetaan omaamaan vahvan omakohtaisen vastuullisuuden tajun, “turianien kunnian”, mikä on hyvin ainutlaatuista muiden rotujen mielestä. He oppivat hyväksymään kaikki päätöksensä, niin hyvät kuin pahat. Suurin synti, jonka he voivat tehdä kansalaistensa silmien edessä, on omista teoistaan valehteleminen. Murhaan syyllistyneet turianit yrittävät päästä pälkähästä, mutta useimmat tunnustavat rikoksensa joutuessaan tarkkaan kuulusteluun.

Turianit ovat hyvin taipuvaisia valtion virkoihin ja uhrautumiseen, joten he eivät ole menestyviä yrittäjiä. Vastapainoksi he ovat hyväksyneet merkantilistisen volusten rodun toimeksiantajarodukseen, tarjoten suojaa heidän finanssikokemustaan vastaan.

Turianien sotavoimat ovat heidän yhteiskuntansa keskus. Militia ei tarkoita pelkästään asevoimia; se on kaikenkattava julkinen työtehtävien organisaatio. Sotaspoliisi toimii myös siviilipoliisina. Palokunnat palvelevat sekä kansalaisia että sotavoimia. Teknikoiden joukot rakentavat ja ylläpitävät avaruussatamia, kouluja, veden puhdistuslaitoksia ja voimaloita. Kauppalaivasto pitää huolen siitä, että kaikki maat saavat tarvitsemansa resurssit.

Turian: HallitusMuokkaa

Turianien hallitus on hierarkinen meritokratia. Vaikka se antaa hyvät mahdollisuudet väärinkäytölle, se on turianien lapsuudessa oppiman kansalaisvelvollisuuden ja henkilökohtaisen vastuun karaisema.

Turianeilla on 27 kansalaisuuden tasoa, jotka alkavat siviileistä (toimeksiantajarodut ja lapset). Sotapalveluksen alkuvaihe on seuraava taso. Muodollinen kansalaisuus myönnetään kolmannessa tasossa, sotapalveluksen jälkeen. Vierasrodut saavat kansalaisuuden yksilön katsastuksen jälkeen. Korkeampiarvoisten kansalaisten oletetaan johtavan ja suojaavan alaisiaan. Alempiarvoisilta edellytetään yläluokan tottelemista ja tukemista. Seuraavaan tasoon ylentäminen perustuu henkilökohtaisiin yksilön esimiesten ja samanarvoisten arviointeihin.

Elämänsä aikana turianit nousevat korkeammille tasoille ja joskus “alennetaan” alemmille. Alennuksen häpeä ei kohdistu kyseiseen yksilöön, vaan niihin, jotka ylensivät hänet vaikkei henkilö ollut valmis uuteen vastuuseen. Tämä hillitsee tendenssiä ylentää yksilöitä asemiin, joihin he eivät ole kykeneviä.

Mukautumista rooliin ja arvoon ei pidetä pysähtyneisyytenä. Turianit arvostavat omien rajojensa tuntemista enemmän kuin kunnianhimoisuutta.

Ylimpänä ovat primarkit, joista kukin johtaa asutuksen ryhmittymää. Primarkit äänestävät kansallisista asioista. Muulloin he noudattavat “puuttumattomuuspolitiikkaa”, luottaen heitä alemmilla tasoilla olevien kansalaisten tekevän työnsä asiantuntevasti.

Turianit nauttivat laajoista vapauksista. Niin kauan kuin yksi tekee työnsä loppuun estämättä muita suorittamasta omia tehtäviään, mikään ei ole kiellettyä. Esimerkiksi lakeja vapaa-ajan huumeiden käyttöä vastaan ei ole, mutta jos joku ei pysty suoriutumaan työstään huumeiden takia, hänen esimiehensä puuttuvat asiaan. Juridiset menettelyt ovat “interventioita”. Tarkkailijat ilmaisevat huolensa ja yrittävät suostutella syyllistä muuttumaan. Jos kuntoutus ei onnistu, turianit eivät epäile vaarallisten yksilöiden tuomitsemista elinkautiseen kovaan pakkotyöhön valtiolle.

Turian: ArmeijaMuokkaa

Vaikka turianeilla ei ole kroganien brutaalisuutta, asarien etevyyttä ja ihmisten taituruutta, heidän sotavoimillaan on vaikuttava kurinalaisuus. Upseerit ja ylikersantit ovat “elinkautisvankeja”, joilla on vuosien taistelukenttäkokemus. Värvätyt koulutetaan perinpohjaisesti ja he pysyvät rauhallisina tulituksen alla. Turianien yksiköt eivät hajaannu. Vaikka heidän koko linjansa kaatuisi, turianit muodostautuvat uudelleen, asettaen väijytyksiä samalla. Suosittu sanonta kuuluu: “Näet turianin selkäpuolen vasta kun hän on kuollut”.

Armeija alkaa 15 -vuotiaana. Sotilaat saavat vuoden koulutuksen ennen siirtymistään kenttäyksikköön, upseerit kouluttautuvat vielä pitempään. Useimmat pysyvät palveluksessa 30 -vuotiaiksi asti, jolloin heistä tulee osa Reserviä. Vaikka he kärsisivät eturintamalle pääsyn estävistä vammoista, suurin osa tekee tukevaa työtä rintaman takana.

Biotia on harvinaista. Huolimatta ihailusta vaativia taitojaan kohtaan, tavalliset sotilaat eivät aina luota bioottien motiiveihin. Turianit haluavat mieluummin määrätä bioottinsa erikoisryhmiin, joita kutsutaan Salaliitoiksi.

Ohjaus ja valvonta ovat hajautettuja ja joustavia. Yksittäiset joukot voivat pyytää tykistö -ja ilmatukea. He käyttävät laajasti hyväkseen taisteludroneja lieviin tehtäviin ja harjoittavat yhdistettyä aseistusta; jalkaväki toimii panssaroituna yläpuolella olevien taistelukoneiden tukemana. Strategisesti he ovat järjestelmällisiä ja kärsivällisiä eivätkä pidä riskialtteista operaatioista.

Perinne on tärkeää. Jokaisella legioonalla on kokoaikainen historioitsien henkilökunta, joka kronikoi sen taisteluiden kunniat tarkasti. Vanhimpien kirjaukset ovat turianien rautakaudelta asti. Jos legioona tuhoutuu taistelussa, se muodostetaan uudelleen korvaamisen sijasta.

Turianit värväävät apujoukkoja valloitetuista tai sulautetuista roduista. Apujoukot koostuvat yleensä kevyestä jalkaväestä tai panssaroiduista ratsujoukoista, jotka tarkkailevat ja tukevat turianien päämuodostelmia. Apujoukoissa palveluksen päätyttyä värvätyt saavat turianien kansalaisuuden.

Turian: UskontoMuokkaa

Vaikka turianeilla on tarkka moraalinen laki, heidän uskomuksensa yksilöllisestä vastuusta tarkoittaa, että hyvän ja pahan käsitteet ovat yksinkertaisesti henkilön valinta egoismin ja altruismin välillä missä tahansa päätöksenteossa. Heillä ei ole “hyvien” jumalten käsitettä, joka kannustaisi jaloon käytökseen eikä “pahojen”, joka viettelisi yksilöt vääryyksiin.

Turianit uskovat, että ryhmillä ja alueilla on “henget”, jotka ylittävät yksilön. Esimerkiksi sotilasjoukolla oletettaisiin olevan todellinen henki, joka käsittää sen osoittaman kunnian ja rohkeuden. Kaupungin henki kuvastaa sen asukkaidensa saavutuksia ja teollisuutta. Ikivanhan puun henki heijastaa sen alueen kauneutta ja tyyneyttä, jossa se on kasvanut.

Nämä henget eivät ole hyviä eivätkä pahoja eikä niihin vedota rukouksissa. Turianit eivät usko, että henget voisivat vaikuttaa maailmaan, mutta henget voivat elähdyttää eläviä. Yksilö keskustelee hengen kanssa opastusta tai inspiraatiota varten rukoilemalla ja rituaaleilla. Esimerkiksi turian, jonka uskollisuus on joutunut koetukselle, voi vedota joukkonsa henkeen ja toivoa liittyvänsä uudelleen ryhmän ylpeyteen ja kunniaan. Turian, joka toivoo luovansa taideteoksen, voi yrittää ottaa yhteyttä kauniin sijainnin henkeen.

Turianit nauttivat täydestä uskonvapaudesta ja voivat harjoittaa mitä vain mikä vetoaa heihin, kunhan se ei haittaa kenenkään kykyä suorittaa tehtäviään. Monet harjoittavat asarien “siaristi” filosofiaa. Aloitettuaan vuoropuhelun ihmisten Systeemien Liittouman kanssa, jotkut turianit ovat omaksuneet kungfutselaisuuden ja zen-buddhalaisuuden.

Turian: YhdistymissotaMuokkaa

Samoihin aikoihin, kun salarianit ja asarit olivat muodostamassa Neuvostoa, turianit olivat sotkeutuneet kitkerään sisällissotaan. Yhdistymissota, joksi se myöhemmin nimettiin, alkoi levottomuuksina kauimpana turianien kotimaa Palavenista sijanneiden siirtomaiden välillä.

Näitä koloniasaatioita johtivat paikalliset päälliköt, joista monet olivat jättäneet Hierarkian jälkeensä. Ilman hallituksen yllyttävää vaikutusvaltaa asutuksista tuli yhä syrjäytyneempiä ja muukalaisvihamielisempiä. Siirtolaiset ryhtyivät pitämään tunnus -tai kasvomerkkejä erottuakseen muiden siirtomaiden jäsenistä ja avoimista vihollisuuksista tuli yleisiä.

Sodan sytyttyä Hierarkia noudatti tiukkaa diplomatiaa ja kieltäytyi sekaantumasta. Monen taisteluvuoden jälkeen alle tusina ryhmittymää oli jäljellä ja Hierarkia lopulta puuttui väliin. Siihen mennessä päälliköt olivat liian heikkoja vastustaakseen; heidän oli pakko lopettaa taisteleminen ja uudistaa liittonsa Hierarkian kanssa.

Vaikka rauha palautettiin, meni useampi vuosi ennen kuin erimielisyydet siirtolaisten välillä katosivat kokonaan. Nykypäivänäkin useimmat turianit pitävät kotikoloniansa kasvomerkintöjä. Kiinnostava seikka on se, että turianien termi “paljaskasvoinen” tarkoittaa henkilöä, joka on lumoava tai johon ei voi luottaa. Se on myös slangisana poliitikoille.