FANDOM


Council Hologram-Ambassador Meeting 2
Linnakeneuvosto (Citadel Council) on Linnakkeen johtava elin. Neuvosto kokoontuu vaikuttavassa Linnaketornissa ja se on Linnakeavaruuden lopullinen Linnakelain rikkomuksia tuomitseva auktoriteetti sekä hallituksienvälisten kiistojen sovittelija. Neuvosto ylläpitää järjestystä muun muassa oman salaisen tiedusteluyksikön, Aaveagenttien, avulla.

Neuvosto on työvaliokunta, joka koostuu kunkin jäsenlajin yhdestä edustajasta. Vaikka sillä ei virallisesti ole arvovaltaa muiden lajien hallituksiin, on Neuvoston päätöksillä galaktisella tasolla paljon painoa. Mikään yksittäinen neuvostolaji ei voi uhmata muita, vaan jokainen puoltaa diplomatiaa sekä lajienvälistä yhteistyötä.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.