FANDOM


Mass Effect Wikin tyyliopas kattaa artikkeleiden kirjoittamiseen, muotoiluun ja rakenteisiin liittyviä ohjeistuksia. Ohjeita noudattamalla artikkelit saatetaan yhtenäisiksi, mikä helpottaa yhteistyötä ja tekee wikistä vaivattomampi niin selata kuin muokata.

Artikkeleiden kirjoittaminen Muokkaa

Tyyppikohtaiset oppaat Muokkaa

Tietyn tyypin artikkelit noudattavat tiettyä rakennetta ja muotoilua. Tarkat ohjeet, esimerkit ja artikkelipohjat löytyvät kunkin tyypin alasivulta.

Muokkaaminen Muokkaa

Tämä on wiki, jota kuka tahansa voi muokata.
Muokkauksien laadusta tai tarpeellisuudesta voidaan usein olla eri mieltä. Jos sinua ei miellytä ajatus siitä, että muokkaamasi artikkeliin tehdään lisää muutoksia tai että muokkauksesi jopa kumotaan, wiki-muokkaaminen ei välttämättä ole sinua varten. Toistaalta wiki-käyttäytymiseen ja -ajattelutapaan voi tietenkin oppia!
Muokkauksen laatu ei riipu sen tekijän kokemuksesta, maineesta tai muokkauksien määrästä. Kaikki käyttäjät ovat pääsääntöisesti tasavertaisia ja mahdollisia konflikteja ratkotaan wikin ohjeiden ja sääntöjen pohjalta. Lisää aiheesta yleisissä ohjeissa.
Tämä wiki noudattaa neutraalin näkökulman käytäntöä (eng. NPOV, Neutral Point of View).
Koska sivustomme on tarkoitus olla tietosanakirja, tulisi artikkeleiden tekstin aina olla mahdollisimman laadukasta ja puolueetonta. Ellei kyse ole selvästi ohjeistuksesta, lukijaa ei yleisesti ottaen sinutella eikä omia mielipiteitä tai uskomuksia tuoda artikkeleissa esille.
Tämä on pääasiassa "loresta" eli Mass Effectin tarinasta ja taustatiedosta kertova wiki.
Ensisijaisesti ei lähdetä kääntämään pelien valmista tekstiä, kuten aseiden tai muiden esineiden kuvauksia, sähköposteja, dialogia, yms. Asioista on tarkoitus kertoa omin sanoin, suomeksi niin pitkälle kuin mahdollista.

Muutamia yleisiä ohjeita Muokkaa

 • Nimikkeet – pelit mukaan lukien – kursivoidaan aina, esim. Mass Effect: Invasion, Mass Effect 3: Citadel.
 • Nimikkeistä ei käytetä lyhennyksiä, esimerkiksi ME3 tai Redemption, vaan tässä tapauksessa Mass Effect 3 ja Mass Effect: Redemption.

Johdanto Muokkaa

Artikkelin alkuun tulee johdanto, joka muutamalla lauseella kertoo artikkelin aiheesta. Johdanto kirjoitetaan aiheen ensiesiintymän näkökulmasta eikä se sisällä spoilereita. Esimerkiksi Kai Leng esiteltiin ensimmäistä kertaa jo Retribution -kirjassa, joten hänen johdannossaan ei tule mainita Mass Effect 3:n tapahtumia. Katso lisää kohdasta Perspektiivi.

Ensimmäinen maininta artikkelin aiheesta lihavoidaan, perään tulee sulkujen sisällä alkuperäinen englanninkielinen vastine sekä kursivoituna että lihavoituna:

 • Esimerkki: Niittäjät (Reapers) ovat edistynyt rotu jättimäisiä synteettis-orgaanisia avaruusaluksia.

Väliotsikot Muokkaa

Väliotsikoita on syytä käyttää pitemmissä artikkeleissa aina tarpeen vaatiessa. Väliotsikot erottelevat artikkelin osioihin, joita voi muokata omina kokonaisuuksinaan. Otsikon teksti tulee koodissa omalle rivilleen seuraavan esimerkin mukaisesti:

 • == h2 - suuri otsikko == – Käytetään kaikissa artikkeleissa ensisijaisesti.
 • === h3 - keskikokoinen otsikko === – Käytetään suuren otsikon alla.
 • ==== h4 - pieni otsikko ==== – Käytetään keskikokoisen otsikon alla.

Artikkelissa ei siis voi olla h3- tai h4-otsikoita muuten, kuin h2-väliotsikoiden alla. Katso esimerkkinä tämän osion otsikkohierarkia. Huom: älä käytä h1-tason otsikoita (= Otsikko =), sillä niistä tulee yhtä isoja, kuin itse artikkelin otsikko. Vaikka aliotsikot menevät aina h6:een asti, ei h4:ää pienempää ole yleensä syytä käyttää.

Jos väliotsikoiden yhteismäärä on vähintään neljä, generoituu artikkeliin automaattisesti sisällysluettelo. Tätä ei yleensä tarvitse erikseen huomioida; jos kuitenkin väliotsikoiden määrä on kymmenen tai enemmän, luettelo tulee siirtää sivun oikealle puolelle viemästä liikaa tilaa. Tämän saa aikaan lisäämällä artikkelin alkuun mallineen {{sisallysoik}}.

Vakio-otsikot Muokkaa

Useimmissa artikkeleissa ei ole vakio-osioita (esimerkiksi Viitteet -osion luonti ei aina ole aiheellista), joskin niillä on kiinnitetty järjestys. Jos hahmo tai järjestö esiintyy useassa eri mediassa, tulee tietysti artikkelin rakenne peilata tätä: osiot laitetaan universuminsisäiseen kronologiseen järjestykseen, eikä esimerkiksi median julkaisujärjestykseen.

Kaikki universuminsisäiset osiot tulevat joka tapauksessa ensin, ja viimeiseksi tulee valinnaiset otsikot seuraavassa järjestyksessä: Triviaa, Katso myös ja Viitteet. Jos siis Viitteet- ja Katso myös -osioita ei ole lainkaan, triviaosio tulee viimeiseksi.

Esimerkkinä Asari -artikkeli:

 1. Biologia
 2. Historia
 3. Kulttuuri
 4. Hallitus
 5. Armeija
 6. Merkittävät asarit
 7. Asariplaneetat
 8. Triviaa
 9. Viitteet

Tästä mainittakoon, että jokaisella rotuartikkeleilla on tietyt pääotsikot ja tietty rakenne, mikä pätee myös muutamaan muuhun artikkelityyppiin. Vaikka nämä ovatkin artikkeleiden erikoistapauksia, pätee niihin kuitenkin samat säännöt kuin muihinkin artikkeleihin.

Kaanon Muokkaa

Jotkut wikit ottavat kantaa siihen, mikä on kuvitteellisen tarinan kanoninen versio. Tämä wiki ei sitä tee: kaikki valinnat ja tavat pelata ovat yhtä valideja eikä yhtä polkua suosita ylitse muiden. Tästä syystä kaikki tarinan haarautumiset on käsiteltävä samanarvoisina, eikä valintoja tai seurauksia saa esitellä artikkeleissa esimerkiksi vain esikuvallisesta näkökulmasta. "Jos" -sanaa joutuu siis monesti käyttämään "kun" -sanan sijasta.

Shepard Muokkaa

Jotta Shepard saisi lukijalle olla juuri sellainen, jollaiseksi kukin pelaaja hänet kokee, tämä wiki ei tunnusta kaanon-Shepardia. Shepard ei siis saa esiintyä kuvissa ollenkaan, eikä häneen koskaan viitata ainoastaan naisena tai miehenä tilanteissa, jotka pätevät kummallekin sukupuolelle. Onneksi "hän" on suomen kielessä neutraali pronomini, joten Shepardiin viittaminen on useimmiten melko suoraviivaista.

Koska tietyt dialogit ja romanssit vaihtelevat Shepardin sukupuolesta riippuen, tulee näissä tapauksissa täsmentää, päteekö tietty vaihtoehto vain jommallekummalle sukupuolelle.

Esimerkki:

 • Väärin: Jos Tali on lojaali, voi Shepard pyrkiä romanssiin hänen kanssaan.
 • Oikein: Jos Tali on lojaali, voi miespuolinen Shepard pyrkiä romanssiin hänen kanssaan.
 • Oikein: Jos Shepard on Kellylle ystävällinen, on hänellä myöhemmin mahdollisuus kutsua Kelly illalliselle kabinettiinsa.


Linkit Muokkaa

Linkit kytkevät sivut yhteen ja helpottavat artikkelien löytämistä – käytä siis niitä! Linkkeihin liittyy muutama ohjenuora:

 • Asioihin linkitetään lähtökohtaisesti vain kerran yhden artikkelin sisällä, sillä linkki on myös indikaattori siitä, mainitaanko asia artikkelissa ensimmäistä kertaa vai onko se tullut esille jo aiemmin. Jos artikkeli on pitkä tai koostuu vähintään kuudesta osiosta, voidaan sama käsite linkittää kerran uudestaan artikkelin puolivälissä (tai myöhemmin, jos maininta tulee vasta lopussa).
 • Wikinsisäiset -ja väliset linkit toteutetaan tuplahakasuluilla ([[), esim. [[Linnake]]Linnake.
 • "Putkitus" tai "pystyviivatemppu" mahdollistaa linkittämisen sivuun, jonka nimi on eri kuin sana, jota varsinaisesti linkitetään: [[Linnake|Linnakkeella]]Linnakkeella.
 • Ulkoiset linkit generoituu automaattisesti, jos tekstikenttään kirjoitetaan internet -osoite. Jos ympärille laitetaan hakasulut, näkyy linkki pelkästään numerona. Osoitteen perään voi myös lisätä välilyönti ja sen jälkeen tekstiä, joka näkyy linkin sijasta. Esimerkkejä:

Nimiavaruudet Muokkaa

Artikkelin nimen edellä voi olla tyyppi, joka kertoo missä nimiavaruudessa sivu sijaitsee: esimerkiksi kaikki tiedostot kuuluvat nimiavaruuteen Tiedosto, luokat avaruuteen Luokka, ja käyttäjäsivut avaruuteen Käyttäjä. Tämä näkyy sivun URL-osoitteessa seuraavasti:

fi.masseffect.wikia.com/wiki/Käyttäjä:Elseweyr

Myös wikinsisäisiä linkkejä käytettäessä tyypin nimi on sisällyttävä: [[Käyttäjä:Elseweyr]]Käyttäjä:Elseweyr.

Tämän wikin muut nimiavaruudet ja tyypit:

 • Malline: sivu, jonka sisältöä voidaan kokonaan tai osittain käyttää muissa artikkeleissa kirjoittamalla {{mallinesivun nimi}}. Tämä koskee yleensä toistuvaa tai hankalaa koodia, jota ei haluta jokaiseen artikkeliin erikseen. Lisää mallineista kohdassa #Mallineet.

Kun artikkelin nimeä ei edellä erityinen tyyppi, liittyy artikkelin sisältö suoraan sen nimeen. Tällaisia ovat kaikki tavalliset Mass Effectista kertovat artikkelit.

Kieltenväliset linkit Muokkaa

Jos kahden wikin välille on aktivoitu kieltenvälinen linkitys, voidaan jokainen artikkeli linkittää wikienvälisten linkkien avulla suoraan toisen vastaavan wikin artikkeliin. Suomen Mass Effect Wiki on tällä hetkellä linkitetty kaikkiin olemassaoleviin Mass Effect wikeihin! (Katso Pääsivun alareuna.)

Sinun tarvitsee vain tietää, mikä on vastaavan artikkelin nimi linkitettävässsä wikissä, niin riittää kirjoittaa [[<kyseisen kielen etuliite>:<artikkelin nimi>]]. Kieltenväliset linkit näkyvät aina sivun alalaidassa riippumatta siitä, missä kohtaa koodia ne löytyvät, joskin mukavuussyistä kieltenväliset linkit tulee kirjoittaa artikkelin loppuun.

Linkit lisätään siis aakkosjärjestyksessä luokkien alapuolelle. Esimerkki: tämän wikin Krogan-artikkelin loppuun voidaan kirjoittaa
[[de:Kroganer]]
[[en:Krogan]]
[[hu:Krogan]]
[[ru:Кроганы]]

Tämän jälkeen voi ja kannattaa käydä kyseisissä vieraswikeissä lisäämässä niiden artikkeleihin [[fi:Krogan]]! Vasta tällöin wikienvälinen yhteys on valmis ja artikkelimme saa hieman lisää näkyvyyttä.

Perspektiivi Muokkaa

Johdannossa aiheesta kerrotaan aina sen ensiesiintymän näkökulmasta. Esimerkkejä:

 • Tali esiteltiin Mass Effect -pelissä, minkä takia hänen artikkelinsa nimi onkin Tali'Zorah nar Rayya ja johdanto kertoo hänestä preesensissä kyseisen pelin näkökulmasta. Koska johdannon tulee olla lyhyt, on Mass Effectiin liittyvä sisältö omassa osiossaan, ja koska myöhemmin ilmestynyt Homeworlds -sarjakuva sijoittuu ajassa ennen Mass Effectin tapahtumia, on sen oikea sijainti ennen Mass Effect -osiota ja se kirjoitetaan menneessä aikamuodossa.
 • Kahlee Sanders esiintyy ensimmäistä kertaa Revelations -kirjassa, minkä takia kyseinen osio ja ja kaikki sitä seuraavat osiot kirjoitetaan preesensissä. Koska ei ole ilmestynyt teoksia, jotka sijoittuvat ajassa ennen Revelationsin tapahtumia, ovat kaikki muutkin Kahleesta kertovat osiot preesensissä. Anderson kuitenkin esiteltiin jo Mass Effectissa, joten hänen Revelations -osionsa kirjoitetaan menneessä aikamuodossa.

Universumin sisällä Muokkaa

Koska universuminsisäisten asioiden artikkelit kirjoitetaan universuminsisäisestä näkökulmasta, ei niissä yleensä voi viitata pelien ja kirjojen nimikkeisiin tai missioiden nimiin. Esimerkkinä Emily Wong -artikkelin mahdollinen johdanto:

 • Väärin: Emily Wong on toimittaja, jonka komentaja Shepard voi tavata Mass Effectissa.
 • Oikein: Emily Wong on toimittaja, jonka komentaja Shepard voi tavata vuonna 2183.


Peleihin viittaaminen tapahtuu siis käyttämällä kyseessä olevaa vuosilukua ja putkilinkittämällä se vastaavaan nimikkeeseen. Huom: nimikkeisiin voi tietenkin viitata niiden oikeilla nimillä triviaosioissa sekä artikkeleissa, joissa perspektiivi ei muutenkaan ole universuminsisäistä.

Spoilerit Muokkaa

Triviaa Muokkaa

Triviaa-osio on useimpien artikkeleiden ainut osio, joka voidaan kirjoittaa todellisen maailman näkökulmasta. Vaikka tämän wikin tehtävä on ensisijaisesti kuvata kuvitteellista universumia, voi triviaosioon laittaa joitakin relevantteja ja kiinnostavia faktoja universumin ulkoisesta näkökulmasta – kunhan ei nojata vaikutelmiin ja uskomuksiin, vaan kehittäjien vahvistamiin faktoihin tai esimerkiksi seikkoihin, jotka ovat koettavissa pelejä pelaamalla.

Triviaosiot jakaantuvat kahteen osaan:

 • ensin tulee sellainen trivia, joka liittyy tiiviisti pelien sisäiseen maailmaan, kuten mielenkiintoiset yksityiskohdat, jotka voivat helposti jäädä huomioimatta.
 • Viimeisimmäksi tulee oman Kulissien takana -otsikon alle kaikkein ulkoisimmat faktat, eli useimmat asian suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä trivia.

Esimerkiksi Gruntin triviaosio voisi koostua seuraavanlaisesta luettelosta:

Triviaa

 • Kaikkien kohdattujen kroganeiden silmät ovat punaisia, oransseja tai vihreitä; Gruntin silmät ovat kuitenkin siniset.
 • Grunt on ainut ryhmänjäsen, jota Haestromin tuhoisa aurinko ei häiritse, sillä hän ei käytä kilpeä tai vallia.
  • Jos Grunt kuolee toisen joukon johtajana Mass Effect 2:n viimeisen mission aikana, hän sanoo menettenäneensä kilpensä. Tämä voi yksinkertaisesti olla tarkkaamattomuusvirhe, sillä kaikki muutkin hahmot sanovat samassa tilanteessa jotakin vastaavaa.
 • Kuten muilla säiliöjalostetuilla kroganeilla, myös Gruntilla on ainutlaatuinen hyökkäys, jossa hän ryntää voimakkaasti liian lähelle eksynyttä vihollista kohti.
Kulissien takana
 • lisätään pian...

Käyvät lähteet Muokkaa

Mass Effect Wiki (englanninkielinen) Muokkaa

Muut Muokkaa

Kääntäminen Muokkaa

Moni suomenkielinen Mass Effect -pelaaja on luonnollisesti tottunut puhumaan tai ajattelemaan universumista englanninkielisenä, mutta tämän wikin tarkoitus ei ole kertoa Mass Effectin tarina kehystämällä jokaista englanninkielistä käsitettä suomenkielisillä täytesanoilla. Kaikki englanninkieliset nimet ja sanat eivät istu suomen kieleen yhtä näppärästi, ja koska päämääränä on luoda kelpoinen suomenkielinen versio Mass Effect -universumista, jotkut nimet ja käsitteet käännetään.

Sanakirjaan voi lisätä käännöksiä kuka tahansa, mutta jos käännöksestä ollaan eri mieltä, siitä on käytävä keskustelua ennen kuin se voidaan lisätä sanakirjaan uudestaan. Käännöksiä ei myöskään saa suoraan poistaa sanakirjasta, vaan poistamista on ensin ehdotettava sanakirjan keskustelusivulla.

Huom: monet niin keksityt kuin oikean maailman termit käännetään, erityisesti jos englanninkielinen termi on olemassaoleva tavanomanien sana. Myös esim. taivaankappaleista käytetään aina ensisijaisesti niiden olemassaolevia suomenkielisiä nimiä.

Mitä emme käännä Muokkaa

 • Oikean maailman nimikkeitä, joita ei suomeksi ole olemassa. Esimerkiksi Mass Effect: Retribution -kirjaa ei ole käännetty, joten ei ole olemassa Massaefekti: Kosto -kirjaa.
 • Henkilöiden sekä paikkojen keksittyjä nimiä suomennetaan harvoin.
 • Tiiviisti pelimekaniikkaan liittyviä asioita ei toistaiseksi käännetä. Koska mistään Mass Effect -mediasta ei ole suomenkielistä versiota, ei näiden asioiden kääntäminen ole verrattavissa kuvitteellisten konseptien kääntämiseen. Tämä pätee esimerkiksi pelattaviin luokkiin sekä kykyihin, aseisiin ja tehtävien nimiin.
  • Poikkeuksena on moraalisuus, sillä Shepardin moraalinen tila vaikuttaa usein saatavilla oleviin vaihtoehtoihin tai suoraan tiettyjen konfliktien lopputuloksiin, ja tästä on monessa artikkelissa voitava puhua vaivatta.

Luokat Muokkaa

Mallineet Muokkaa

Koska useisiin sivuihin saatetaan haluta tietty pätkä tekstiä tai tietyllä tavalla muotoiltua tekstiä, ei sitä kannata (eikä tarvitse!) joka artikkeliin kirjoittaa erikseen. Mallinesivu on artikkeli, jonka koko tai valittu sisältö voidaan sisällyttää mihin tahansa artikkeliin mallineen sivunnimeä kutsumalla.

Esimerkiksi kirjoittamalla {{Huom}}, Malline:Huom -nimiseltä mallinesivulta tuodaan teksti "Huom:". Ei siis tarvitse joka kerta erikseen miettiä, mitä muotoilua tulisi käyttää, ja mikä parasta: jos mallinesivuun tehdään muutoksia, ne näkyvät myös niissä artikkeleissa, jotka mallinetta käyttävät! (Jos siis päätettäisiin, että Huom-tekstin tulisi olla oranssin sijasta pinkkiä, ei väriä tarvitse mennä kaikkiin artikkeleihin erikseen muuttamaan.)

Huom: vaikka olisikin CSS-muotoilun kingi, mallineiden käyttäminen varmistaa artikkeleiden yhtenäisen ilmeen ja helpottaa muokkaajienvälistä yhteistyötä.

Lisää mallineista sivulla Mass Effect Wiki:Mallineet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.