Mass Effect Wiki
Advertisement
Massaefektikenttää käyttävä sukkula

Massaefekti on massan vähentäminen tai kasvattaminen nolla-aineen avulla. Nolla-aine voi sähkövirtaan altistuessa muuttaa aika-avaruuden massasisältöä pimeää energiaa hyödyntäen. Positiivisella virralla massaa kasvatetaan, negatiivisella taas vähennetään. Mitä voimakkaampi virta, sitä suurempi massaefekti.

Avaruudessa alhaisen massan kentät mahdollistavat ylivalonnopeudella matkustamisen sekä edullisen siirtymisen avaruuskappaleen pinnalta sen kiertoradalle. Korkean massan kenttien avulla luodaan keinotekoista painovoimaa ja työnnetään romua avaruusaluksien tieltä. Korkean massan kenttiä käytetään myös tiiviiden, järeiden rakennusmateriaalien valmistuksessa, kun taas alhaisen massan kentät mahdollistavat tasaisesti sekoitettujen metalliseoksien luonnin.

Advertisement