FANDOM


Nolla-aine (element zero) on erittäin harvinainen aine, joka sähkövirralle altistettuna vapauttaa pimeää energiaa. Pimeän energian manipuloinnilla saadaan aikaan massaefektikenttiä, jotka lisäävät tai vähentävät objektien massaa kentän sisällä. Nolla-aineeseen voidaan kohdistaa positiivinen virta, jolloin massa lisääntyy, tai negatiivinen virta, jolloin massa vähenee. Tätä kutsutaan massaefektiksi.

Nolla-aine mahdollistaa esimerkiksi biotian ja valoa nopeamman matkustamisen ilman aikadilataatiota. Ihmiset löysivät jalostettua nolla-ainetta ensimmäistä kertaa Proteanien raunioista Marsista. Se mahdollisti ylivalonnopeuden kehittämisen ennen Charonin välittäjän löytymistä.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.