FANDOM


Az oldal szerkesztés alatt áll, jelenleg belső hivatkozások tesztelésére van használatban. Fellegvár

A Thessia bolygóról származó aszáriak a galaxis egyik legerősebbnek gondolt és köztiszteletben álló népe. Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy a protiánok után ők voltak az első űrjáró faj, akik aktiválták a tömeg reléket és felfedezték a Fellegvárat.

Valamennyi aszári egynemű, leginkább eleganciájuk, diplomatikusságuk és biotikus képességeik után ismertek. Egy évezredes élettartamuk és egyedi fiziológiájuk miatt viselkedésük más fajokkal szemben talán kissé konzervatív, de mindig udvarias.

TörténelemSzerkesztés

A Fellegvár fajai közül az aszárik voltak az első, tömeg reléket használó nép, ők fedezték fel a hatalmas űrállomást, és vele együtt a titokzatos őrzőket is, akiknek a segítségével hamar berendezkedtek az állomáson. Hatvan évvel később találkoztak a szalariánokkal, akikkel együtt megalapították a Fellegvár Tanácsot.
Az aszárik folytatták a felfedezést, melynek során több népet – úgymint az elkorokat – vettek fel a galaktikus közösségbe.

MegjelenésSzerkesztés

Az aszárik humanoid lények, bőrük színe a kék különféle árnyalatai szerint változó. Egyes aszárik bőrszíne  zöldes, de ők kisebbségben vannak. Fejük több pikkelyes nyúlványban végződik, de ezektől eltekintve külsejükben az aszárik állnak legközelebb az emberekhez.
Az aszárik neme vitatott. Habár ránézésre nőneműnek tűnnek – legalábbis emberi szemszögből -, számukra a nemeknek nincs jelentősége. Azonban szexuális viselkedésük és anyai ösztöneik azt sugallják, hogy közelebb állnak a női nemhez.

BiológiaSzerkesztés

Az aszárik kimagasló sejtregenerációs képességgel rendelkeznek. Habár nem gyógyulnak gyorsabban, mint más fajok egyedei, de akár egy évezredig is elélhetnek.
Életüknek három szakasza van, amik biokémiai és fiziológiai változásokkal járnak:

 • a Leány szakasz a születéskor kezdődik, ekkor az aszárikat a felfedezés utáni vágy hajtja, legtöbbször elhagyják világukat-tapasztalatot gyűjteni.
 • 350 éves korukra érnek az Anya szakaszba, amikor is letelepednek és családot alapítanak.
 • életük utolsó, Mátriárka szakaszába 750 évesen lépnek, ekkor az aszári népet szolgálják, mint politikai, vallási vagy katonai vezetők; világukat már csak ritkán hagyják el ezután.
  Habár az aszárik egyneműek, de nem aszexuálisak. Génjeiknek két másolatát hordozzák utódaik is – akik az “apa” nemétől és fajától függetlenül – mindig aszári lesz. A második szett gén az apa génjeivel az egyesülésnek nevezett folyamat során változik meg.
  Az egyesülés során az aszári és a párja összekapcsolják idegrendszerüket, és a bőrön át elektromos impulzusukat küldenek egymásnak. Ennek a szaporodási módnak köze van ahhoz, hogy az aszárik természetes biotikusok – az egyesülés során szükséges önfegyelem és idegi kontroll hasonlóan szükséges a biotikus képzésen is.
  Az egyesülés során használt partner lehet aszári, vagy bármelyik faj bármelyik egyede. Azonban amióta űrutazó faj, legtöbbjük más fajok génjeit részesíti előnyben, mivel ez biztosítja számukra a kellő genetikai változatosságot. A két aszári egyesüléséből született utódokat tisztavérűeknek nevezik. Az utódok azonban mindig 100%-ban aszárik lesznek, az apa géntérképe nem, legfeljebb csak egyes tulajdonságai öröklődnek.
  Az egyesülés során nem csak a géneken, hanem a gondolatokon és emlékképeken is osztoznak a résztvevő felek, így az aszárik nem csak szaporodás céljából egyesülnek párjukkal.

KultúraSzerkesztés

Hosszú élettartamuk miatt az aszárik más fajoknál sokkal szélesebb látókörűek. Egy új helyzetben például azonnali cselekvés helyett inkább megfigyelnek és felmérik a terepet. Nem hiszik, hogy befektetéseik nem fizetődnek ki néhány tíz vagy száz éven belül. Néha úgy tűnhet, hogy a mátriárkák érthetetlen döntéseket hoznak, de igazi hasznuk lehet, hogy csak később lesz. Ez a fajta ki nem mondott centrizmus a csillagközi politikájukban is visszatükröződik. Az aszárik ösztönösen arra törekednek, hogy egyensúlyban tartsák a politikai, gazdasági és katonai hatalom mérlegét.
Az aszárik befolyása kulturális és intellektuális felsőbbrendűségükben rejlik. Olyan fejlett fajokat szerveznek be a galaktikus közösségbe, akikről látják, hogy kultúrájuk behatással lehet a többi fajéra. Az aszárik társas lények, szeretnek egymással osztozni a helyen, még akkor is, ha volna más lehetőségük.

KormányzatSzerkesztés

Kormányukat tekintve az aszárik köztársaságban élnek, de az egész bolygót összefogó kormányzat viszonylag új keletű dolog a számukra. Szülőviláguk, Thessia, évszázadokkal ezelőtt még csak egymással laza kapcsolatban lévő városok szövetségéből állt. A tanácsbéli képviselőjüktől eltekintve manapság kevés igazi politikusuk van.
Tanácsbéli szerepük szerint az aszárik a Fellegvár diplomatái.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.