FANDOM


“Kaszás? Egy elnevezés, amit a Protiánok hoztak létre, hogy hangot adjanak a pusztulásuknak. Végül lényegtelen, hogy minek hívtak minket. Mi csak… vagyunk.”


Sovereign Codex Image

A Kaszások, akiket a gethek a Régi Gépekként ismernek, egy nagyon fejlett mesterséges/szerves űrhajókból álló gépi faj. A Kaszások a sötét űrben, a galaxisok közti üres, többnyire csillagok nélküli területen tartózkodnak. Ott hibernálják magukat, több ezer évig szunnyadnak, amíg jelet kapnak, hogy térjenek vissza. Az eredetük teljesen ismeretlen. Az első Kaszás, akiről tudjuk, hogy szerves élőlényekkel kommunikált, s akit Saren Arterius Fejedelemnek nevezett, azt állította, hogy a Kaszásoknak sem kezdetük, sem végük nincs. Még az igazi nevük is rejtély; a ”Kaszások” nevet a Protiánok ragasztották rájuk, és Fejedelem kijelentette: ”mi csak… vagyunk”, s bárminek is hívták őket a Protiánok, az lényegtelen."

A Fejedelem azt is felfedi, hogy a Kaszások voltak a Fellegvár és a térköz relé hálózat eredeti megalkotói. Ezek a hatalmas építmények azért léteznek, hogy bármely intelligens életforma a galaxisban végül felfedezze őket, és rájuk alapozza a technológiáját – ez mind része a galaxis értelmes élőlényeinek learatására szőtt tervnek, mely tisztítóhullámok körforgásaként ismétlődik és könyörtelenül folytatódott már megszámlálhatatlan évezredeken át.Tervezés Szerkesztés

Ww

Fejedelem, az első ismert Kaszás, felületesen hasonlított egy Kaszás tintahalra, a maga félig henger alakú, testes megjelenésével, a hátsó vége felé keskenyedő lemezzel, és az elejéből kiálló fém ”csápok” tömkelegével, továbbá hat, a testéhez csatlakozó ízelt lábbal. Amikor bemutatásra kerül a Kaszás flotta a sötét űrben, mindegyikük ezt az alapvető tervezésformát viseli (azonban mikor az Előhírnök felébreszti a flottát, az előtérben az egyik Kaszás inkább egy szkarabeuszbogárra hasonlít), csak a csápjaik száma, alakja és elrendeződése tér el nagyban egymástól, néhányuknak terjedelmesebb fejük, másoknak pedig (például Előhírnöknek) több ragyogó szemük is van. Ez az eltérőség feltehetően a Kaszások szaporodási módszerének tudható be, melynek folyamán egyetlen fajból óriási mennyiségű egyedet aratnak le, majd nyers genetikai masszává olvasztják őket, ezt pedig egy ”lárva” felépítéséhez használják fel, ami felveszi a jellegzetességeit annak a fajnak, amelyből készítették. A Kaszás belseje a faj kinézetét viseli, amelyiket felhasználták az elkészítéséhez, míg a külseje mindegyiknek egy hasonló tervezést követ, ami a leginkább megfelel a céljaiknak. [1]

Úgy tűnik, hogy Fejedelem kinézete befolyással volt a geth ’ eretnekekre’. Ez nem meglepő, figyelembe véve, hogy ezek a gethek ”istenekként” tisztelik a Kaszásokat, és a független MI végső megtestesülésének tekintik őket. Bárhol ahol az eretnek gethek elsáncolják magukat, emlékműveket építenek a Kaszásoknak, amelyek hasonlítanak Fejedelem egy ragyogó gömb köré font ’ csápjaira’, és térdre borulnak előttük. Valójában a Fejedelmet sértette egy ilyen egyszerű, alapvető mesterséges életforma imádata, de felismerte az értéküket, mint bábok, és a lehetőséget, hogy helyettesítse velük a meghibásodott és szerves őrzőket.

Sulykolás Szerkesztés

Megfigyelték, hogy a Kaszások és a technológiájuk igen aggasztó hatást fejt ki a szerves lényekre. Mind Dr. Shu Qian és Edan Had'dah is elkezdett furcsán viselkedni, miután kapcsolatba kerültek a ”régészeti leletekkel”, amiket találtak. Ez a mentális manipuláció sulykolásként ismert. Egyszerűen szólva bármely szerves lény, aki túl sokáig egy Kaszás, vagy bizonyos Kaszás technológia közelében tartózkodik, elkezd hinni abban, hogy a Kaszások céljai helyesek, és bármit megtesz, hogy őket szolgálhassa. Az elméje fokozatosan megbomlik, amíg az egyén egy agyatlan rabszolgává válik, aki már nem képes önállóan gondolkodni. Fejedelem részben tudta irányítani ennek a folyamatnak a gyorsaságát, ahogy azt Saren esetében is láthattuk; ahhoz, hogy hatékonyan tudja szolgálni a Kaszást Sarennek szüksége volt bizonyos fokú szabad akaratra. Ez végül meggyőzte őt, hogy a szerves életet csak úgy lehet megmenteni, ha behódolnak a Kaszásoknak, és hasznosnak bizonyulnak számukra. Csak hatalmas mentális erővel bíró lények képesek ellenállni a sulykolásnak, mint például az aszári mátriárkák, de még az ő ellenállásuk is csak rövid ideig tart és csak késlelteti az elkerülhetetlent. Benezia Mátriárka inkább a halált választotta, mint hogy újra a sulykolás hatása alá kerüljön, és ha Saren végül fellázad Fejedelem ellen, akkor öngyilkos lesz, nehogy még több kárt okozzon a galaxisnak. Ez az agymosás végleges (az egyetlen lehetséges kivétel Shiala) és egyben a Kaszások egyik legalattomosabb fegyvere. Még rémisztőbb az, hogy a sulykolást előidéző mező aktív marad akkor is, ha a Kaszás nagyrészt tönkrement és cselekvésképtelen. Egy Cerberus tudóscsapat a sulykolás hatása alá került attól, hogy egy Kaszás belsejében tartózkodtak, amely egyébként már 37 millió éve elhagyatottan hánykolódott, és egy tömeghatás mező generálása volt az egyetlen kimutatható tevékenysége.

Technológia Szerkesztés

Reaper fleet

Még a sulykoló hatásuk nélkül is, a Kaszások óriási erővel bíró csatahajók, és a technológiájuk megsemmisítő. Fejedelem pusztító erejének nem volt párja az ismert galaxison belül. Mindegyik hajóorrhoz csatlakozó ”csáp” egy erős ”magnetohidrodinamikus” fegyverrel volt ellátva, amelyek olvasztott fémsugarat lövellnek ki a fénysebesség töredékével, ez egyetlen kitartó lövéssel szét tud szakítani egy cirkálót. A hatalmas, gerinc mentén elhelyezkedő ágyúi még a legnagyobb, romboló osztályú hajókat is képesek voltak könnyedén átlyukasztani, a lövés egyszerűen áthatolt a kinetikus pajzsaikon. Fejedelem védelmi rendszere magába foglalt egyrészt olyan erős pajzsokat, amik egy egész flotta lövedékeit elhárították, tovább a hihetetlenül erős hajótestet. Annak ellenére, hogy ők önálló értelemmel rendelkező gépek, a Kaszásoknak lakható belső részeik vannak, amelyekben legénységet tudnak szállítani, akár azért, hogy így terjesszék a benevelt rabszolgáikat, vagy azért, hogy ezek a szolgák a gondjukat tudják viselni, de valószínűleg mindkét ok miatt. A Kódexben találgatások azt sejtetik, hogy minden egyes Kaszásnak van egy hatalmas nulladik elem magja, ami párosítva óriási mennyiségű elérhető energiával, lehetővé teszi a szaggató tömeghatás mező létrehozását számukra, amely szükséges egy bolygóra való leszálláshoz.

Azonban a Kaszások nem sérthetetlenek. Amikor a Kaszások hibernálják magukat a körforgások közt, akkor sebezhetőek. Azzal, hogy a Kaszások a sötét űrben lelnek menedékre, biztosítják, hogy, nem fedezik fel és semmisítik meg őket véletlenül, amíg várják, hogy az élgárdájuk megnyissa a Fellegvár térköz relét. Egy összpontosított erőfeszítéssel a szerves fajok flottái is meg tudnak semmisíteni egy Kaszást, még akkor is, ha az ereje teljében van: egyetlen flottának sikerült elpusztítani Fejedelmet, amikor a pajzsai és fegyverei nem működtek.

A tekintélyes tűzerejük és a sulykolás mellett a Kaszások még képesek felsorakoztatni a saját földi csapataikat: a Héjakat. A héjak agresszív, agyatlan bábok, amiket Kaszás technológiának, mint például a Sárkányfognak kitett szerves lényekből csináltak melynek eredményeként a szerves testüket felemésztik a kibernetikus részek. A héjakat rohamkatonákként használják, és hullámokban lepik el az ellenséget. A héjakat tudják módosítani és kombinálni, így létrehozva Undormányokat, Ivadékokat, és Praetorianokat.


Történelem Szerkesztés

A kihalás körforgása Szerkesztés

MassEffect 2008-08-13 11-16-12-75

Jelenleg ismeretlen okokból kifolyólag, a Kaszások kiszemelték maguknak a Tejút Galaxis intelligens fajait, mindig a szerves élőlények technológiájával és erőforrásaival térnek vissza a sötét űrbe. A Kaszások nem hagynak maguk után bizonyítékokat a hódításukról, de még a létezésükről sem – csak az előző fajok élőhelyeinek elhagyatott, kopár romjait. Azonban a Mass Effect 2 eseményei alapján lehetséges az is, hogy a Kaszások szerves lények, rabszolgaságra kényszerítve azért, hogy még több egyedet hozzanak létre a saját fajtájukból, ahogy ezt láthattuk az Ember-Kaszás esetében.

A Kaszások által készített csapda egyszerű volt. Egy értelmes faj kifejlesztheti az FTS meghajtót, de még így is korlátozza ennek a sebessége. Azáltal, hogy felállítottak egy azonnali szállításra képes relékből álló hálózatot, amely a lenyűgöző Fellegvárhoz vezet, a Kaszások biztosították, hogy ez a hely legyen a galaktikus civilizáció központja. Továbbá, Fejedelem utal arra is, hogy a térköz relék jelenléte egy előre meghatározott út mentén terelgeti az értelmes lények fegyverkezési és páncélzati technológiájának fejlődését (ez mindkettő a nulladik elem technológiáján alapszik a Fellegvár fajainál). Ez valószínűleg csökkenti a lehetőségét annak, hogy valamely szerves életforma felfedezzen egy alternatív, még fejlettebb technológiát és más út mentén haladjon a fejlődése; vagy ahogy Fejedelem magyarázza, ”Azáltal, hogy ezt használja [térköz relé technológia], a társadalmatok az általunk kívánt úton fejlődik ”.

Egy másik lehetőség pedig az, hogy mivel a Kaszások begyűjtik a szerves fajok erőforrásait és technológiáját, azzal, hogy a Tömeg Hatás technológiával ismertetik meg őket (ezt használják maguk a Kaszások is) biztosítják, hogy a szerves lények olyan technológiát fejlesszenek ki minden egyes begyűjtés után, ami a Kaszások számára is hasznos lesz.

Amint az értelmes fajok berendezkedtek a Fellegváron az őrzők segítségével, amely egy szerves, a Kaszások által készített vagy leigázott faj, akik működtetik a Fellegvár alapfunkcióit anélkül, hogy felfednék a titkait, az élgárda jelet küld az őrzőknek, mellyel utasítja őket, hogy aktiválják az űrállomás titkos térköz reléjét. Ez utat nyit a fellegvár és a sötét űr között. A Kaszások keresztül áramlanak, és megölik az összegyűlt fajok vezetőit, mielőtt szétszélednek és kiirtják az összes űrutazásra képes életformát a környéken. Mivel hogy a Kaszások azon a ponton lépnek be először a galaxisba, ahol bebiztosították, hogy a galaktikus politika, információáramlás és gazdaság központja legyen, képesek összezúzni bármilyen ellenállást majdhogynem még mielőtt a Fellegvár civilizációi egyáltalán észrevennék, hogy megtámadták őket. A Fellegvár továbbá irányítást biztosít számukra még a relé hálózat fölött is, ezáltal elvágják egymástól a csillagrendszereket és megsemmisítik a kommunikációs hálózatot.

Ezután a Kaszások a fellegvár fölötti irányításukat és az ott található adatokat felhasználva megkezdik a támadásuk legvészjóslóbb szakaszát. A feljegyzések segítségével felkutatják és megtámadják az összes lakott világot, majd vagy teljesen kifosztják ezeket a világokat az erőforrásaikból, vagy a sulykolással rabszolgasorba hajtják a lakosságukat, és alvó ügynököket csinálnak belőlük. A kiirtási folyamat valószínűleg része a Kaszások szaporodási folyamatának, mely folyamán a galaxis összes értelmes faját begyűjtik, és végül beolvasztják őket a techno-organikus Kaszás héjakba, amelyek a különböző fajok fizikai alakját viselik.

Miután learatták az egész galaxist, a Kaszások kitörlik a létezésük nyomára utaló összes feljegyzést, és visszavonulnak a sötét űrbe.

Az Élgárda Szerkesztés

Bővebben: Fejedelem
Reaper

Az egyetlen élő Kaszás, amit értelmes élőlény láthatott miután a Protiánok kihaltak, a Fejedelem nevet kapta a szerves fajoktól (azonban a gethek ”Nazara”-ként ismerték). Ez egy kolosszális romboló volt, többször akkora, mint bármely ismert hajó – még az aszári zászlóshajó, a Végső Menedék is eltörpült mellette. Először akik látták, azt hitték róla, hogy a rossz útra tért Fantom ügynök Saren Arterius zászlóshajója.

A Fejedelem éppenséggel szállítóhajóként is szolgált Saren és az ő geth szolgái számára – azonban később Shepard parancsnok felfedezte, hogy igazából maga Fejedelem és társai voltak a fajirtás kitervelői. Saren a Mass Effect: Felismerés végén kezdett el kutatni Fejedelem után, felhasználva a Dr. Shu Qiantól lopott kutatási anyagot, míg végül rátalált a Kaszásra valahol a Perszeusz Fátyol mellett, vagy azon belül.

A protián ellentámadás Szerkesztés

MassEffect 2008-08-13 12-47-19-18

Az utolsó körforgás során, amelyben eltörölték a Protián birodalmat, egy kis elit Protián tudóscsapat, ami elbújt az Iloson, túlélte a fajirtást. Több évtizedbe telt számukra, hogy felismerjék a kapcsolatot a Kaszások, a Fellegvár, és az őrzők közt, azonban ez a felfedezés lett a kulcs ahhoz, hogy örökre megtörjék a körforgást. Abban az időben a Protiánok voltak ez egyetlen űrutazó faj, ami elég fejlett volt ahhoz, hogy felhívja magára a Kaszások figyelmét, és akik így megvédték az éppen kifejlődő értelmes fajokat, amiket felfedeztek, beleértve a hanárokat és az embereket.

A Protiánok előálltak egy tervvel, amivel előre megakadályozhatják az értelmes, űrutazásra képes fajok jövőbeli generációit fenyegető Kaszás támadást. Ez a terv azon a tényen alapult, hogy az őrzők továbbfejlődtek, és már csak magából a Fellegvárból érkező jelekre válaszolnak. Ahogy azt fentebb már említettük, a Kaszás élgárda jelet küld a Fellegvárnak, amely ezután jelez az őrzőknek, hogy nyissák meg a térköz relét, bevezetve ezzel a következő Kaszás megszállást. Azonban a Protiánok egy visszafejtett tervezésű térköz relé – a Vezető- felhasználásával elutaztak a Fellegvárra, és megváltoztatták a Fellegvár jelzését. Amikor Fejedelem úgy döntött, hogy itt az ideje újra kezdeni a körforgást, az őrzők nem engedelmeskedtek a parancsának.

Ez nagyban megbonyolította a dolgokat Fejedelem számára. Ahhoz, hogy kiszabadíthassa a sötét űrből a társait, találnia kellett valahogy egy módot arra, hogy saját kezűleg aktiválja a relét a Fellegvár belsejében. Amíg a Kaszások kétségkívül szörnyű erővel és kegyetlenséggel bíró lények, addig egyetlen Kaszás nem lenne képes túlélni az összegyűlt Fellegvári fajok összesített erejét egy közvetlen támadás során. Találnia kellett egy ügynököt, aki elvezeti a Vezetőhöz. Ez az ügynök Saren volt, aki képessé vált arra, hogy megértse a Protián jeladó látomását. Egy flottányi geth hajóval a Kaszás teljes körű támadást indított a Fellegvárra, ezzel majdnem megsemmisítve az egész flottát.

Szerencsére Shepard Parancsnok és társai megállították Sarent, és Fejedelem megsemmisült. Hogy ez végül is meddig késlelteti a Kaszások visszatérését, az majd kiderül. Shepard tudta, hogy annak ellenére, hogy hibernálva szunnyadnak, a Kaszás flotta még mindig ott van a sötét űrben, és megesküdött, hogy valahogy megállítja őket.

A kaszások és a begyűjtők Szerkesztés

MassEffect2-2010-01-25-22-5

Miután Shepard Parancsnok legyőzte Sarent és Fejedelmet, a Begyűjtők elkezdtek emberi kolóniákra támadni és elrabolni a lakosságukat. A Cerberus felfedezte, hogy, a Kaszások álltak e mögött, és azt tervezte, hogy Sheparddel megállíttatják ezt a legújabb emberekre irányuló Kaszás fenyegetést. Idővel Shepard aggasztó tényeket fedett fel a Kaszások és a Begyűjtők közti kapcsolatot illetően. Nyilvánvalóan az, hogy az emberiség egy jelentős genetikai változatossággal rendelkező faj, és hogy ez a faj győzte le Fejedelmet, elegendő volt ahhoz, hogy rájuk összpontosítsa a Kaszások figyelmét. Felfedik, hogy a Begyűjtők eredetileg Protiánok voltak, akiket elfogtak a Kaszások, és genetikailag átalakították őket, hogy megfeleljenek az igényeiknek.

A Begyűjtők az Előhírnök nevű Kaszás közvetlen felügyelete alatt tevékenykedtek, aki megparancsolta nekik, hogy embereket raboljanak el a Terminus Rendszerből. Az elfogott embereket elvitték a Begyűjtő bázisra ahol feldolgozták őket szerves anyaggá, hogy egy ember formájú Kaszást tudjanak építeni belőlük. EDI úgy vélte, hogy a Kaszásoknál ez felér a szaporodással.

Humanreaper

Amikor Shepard felfedezte, a befejezetlen Ember-Kaszás teste az emberekéhez hasonló koponyából, karokból és bordákból, valamint a még félkész felsőtestből és alsó gerincoszlopból állt. EDI arra a következtetésre jutott, hogy már több tízezer embert feldolgoztak. Shepardnek sikerült megállítania a folyamatot és megsemmisíteni az Ember-Kaszást.

Azáltal, hogy az Ember-Kaszás megsemmisült és a Begyűjtőket legyőzték, a Kaszások elvesztették a lehetőségüket arra, hogy a Fellegvár térköz relén keresztül gyorsan visszatérhessenek a Tejút Galaxisba. Láthatjuk, ahogy Előhírnök és a többi Kaszás, akik már Fejedelem pusztulása óta mozgolódnak, egyre közelednek a Tejút felé, ezzel átadva a teret a Mass Effect 3-nak. [2]

Érkezés Szerkesztés

Amíg a Kaszás flotta közelebb húzódik a galaxishoz, Dr. Amanda Kenson érintkezésbe került egy Kaszás régészeti lelettel, amely látomásokban megmutatta neki a Kaszások tervét: mégpedig, hogy a Bahak rendszerbenben található térköz relén keresztül lépnek be a galaxisba, amely annak a legszélén fekszik. Kenson úgy döntött, hogy megsemmisíti a relét egy aszteroida nekiütköztetésével, így késleltetve az érkezésüket. Azonban mielőtt a tervet megvalósíthatták volna, Kenson és a csapata a sulykolás hatása alá került, majd ő később egy kisebb csapattal a batáriak fogságába esett.

Az események ezen menete arra buzdítja Hackett admirálist, hogy elküldje Shepard parancsnokot egy egyszemélyes küldetésre, hogy megmentse Dr. Kensont és megtudja, mire is készült. A besulykolt Kenson és a csapata akadályainak ellenére Shepard sikeresen teljesítette a küldetést és megsemmisítette az Alfa Relét, az Aratohton élő háromszázezer batári feláldozásával.Visszatérés a galaxisba Szerkesztés

A Mass effect 3-ban a Kaszások visszatérnek a galaxisba és elindítják a következő tisztogatásukat, megtámadva több bolygót is, kezdve a Földdel, ahol félbeszakítják Shepard Parancsnok tárgyalását. [3]

Ismert kaszások Szerkesztés

Érdekesség Szerkesztés

  • A rémisztő és megérthetetlen, űr mélyén rejtőző földön kívüli intelligencia ötlete aLovecrafti horror egyik eleme. Ezt a hasonlóságot, hangsúlyozza az elhagyatott Kaszás fedélzetén a kutatócsapat által hátrahagyott egyik felvétel, amely arról beszél, hogy ”még a halott istenek is álmodhatnak”. Ez egyértelműen tisztelgés a Cthulhu előtt, melyben ”R'lyehi otthonában a halott Cthulhu álmodva vár.”
  • A filmjelenetben, amely a kaszás flottát mutatja a Mass Effect 2 végén, durván 295 Kaszás látható (ahogyan ezen a képen is).
  • A Mass Effect 2-ben Légió állítása szerint egy Kaszás ”több milliárd szerves elméből áll, amiket egy halhatatlan gép testbe töltöttek fel és összekapcsoltak.”

HIVATKOZÁSOK Szerkesztés

  1. http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2011/04/21/mass-effect-a-q-amp-a-for-hardcore-fans.aspx?PostPageIndex=1
  2. http://twitter.com/#!/macwalterslives/status/106469649889247232
  3. http://www.metro.co.uk/tech/games/872833-mass-effect-3-hands-on-preview-and-interview-a-moral-war

FordítottaSzerkesztés

szaszpetya

36px Fajok 36px
Fellegvár AszáriDrellElkorHannárEmberŐrzőSzalariánTuriánVolu
Fellegváron kívüli BatariánBegyűjtőGethKroganLeviatánKvariánRaloiKaszás
Virtuális idegenVorchaYahg
Történelmi ProtiánRekniEgyéb történelmi fajok
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.