Mass Effect Wiki
Advertisement

A Fellegvár terülletén a Rendszerek Szövetsége képviseli a Földet, és annak minden kolóniáját. A legerősebb nemzetek támogatásával a Szövetség lett az emberiség katonai, felfedezési és gazdasági úttörője. Bár a galaktikus közösségben viszonylag még fiatal, e rüvid idő alatt sikerült kiharcolnia egy nagykövetségett az Elnökségen. A Szövetséget a Parlament kormányozza az Arkturusz Állomásról, amely egyben a Szövetség fővárosa.

Történelem[]

Megalakulás[]

2148-ban egy marsi bányászcsapat tette meg az emberiseg talán legnagyobb felfedézését. A Bermuda Háromszöghöz hasonlóan hirhedt déli sark feltérképezése során egy ősi, földalatti idegen kutatóállómás romjaira bukkantak. Ez egyértelmű bizonyítékként szolgált a földönkívüli élet létezésére. Az emberiség többé már nincs egyedül az univerzumban.

Ez a felfedezés az emberi kultúra minden területére óriási hatást gyakorolt, különösen a vallásokra. Új nézetek jelentek meg, mint például az intervenciós evolúcionisták, akik állítása szerint ez a bizonyíték arra, hogy az emberiség történelmét idegen erők formálták, irányították. A már meglévő vallások számára is nagy kihíbás megmagyarázni a földönkívüli életet. Egyesek megpróbálták beépíteni a tanításaikba, mások viszont egyenesen tagadták a marsi romok létezését.

A felfedezés híre számos kérdést vetett fel nem csak az emberiség létezéséről és céljairőlm de magukról az idegenekről is. Léteznek-e még? Bár a vallásokat megosztották ezek a kérdések, politikailag viszont egyesítő hatása volt. Az egymás ellen harcoló nemzetek helyet mostmár az "ők vs. mi" lett a meghatátozó gondolat, így egy egyesült emberi front alapjait fektették le.

A felfedezés után egy éven belül, a Föld tizennyolc legnagyobb nemzete megfogalmazta és ratifikálta a Rendszerek Szövetségének alapító okiratát, létrehozva ezzel a emberiség képviseleti testöletét, melynek célja az emberiség védelme és határainak kiterjesztése. Nem sokkal ezután a nemzetek egyesítették katonai erőforrásaikat, ezzel létrejött a Szövetség hadserege. Ugyanebben az évben, 2149-ben egy, a Szövetség felfedezte a Naprendszer tömegreléjét, amelyről addig azt hitték, hogy az a Plútó egyik holdja, a Kháron. A Kháron relé az űrbe hajtotta az emberiséget, és gyors fejlődésnek indult.

Első kapcsolat háború[]

A Szövetség gyors terjeszkedésbe kezdett, számos kolóniát hozott létre, felállított egy nagyméretű flottát, bár még ekkor nem találkozott más idegen fajjal. A terjeszkedési politikáját fenntartva, a Szövetség minden relét aktivált amit csak megtalált, hogy minél több nyersanyagot és kolóniát szerezzen. A sikerek ellenére a Szövetséget nem tartották jelentős politikai testületnek, mivel nem rendelkezett fennhatósággal az egyes nemzetek felett.

Nyolc évvel később, az emberiség egy új idegen fajjal találkozott, mely mindent megváltoztatott. Egy három fregattból és két szállítóhajóból álló felderítú flotta éppen egy relét aktivált, amikor egy turián járőr flotta rájuk talált. Az alvó relék aktiválását anélkül, hogy tudnák, hogy hova vezet, illegálisnak nyilvánította a Fellegvár, de erről az emberiség nem tudott. A flottából csak egy hajó tért vissza a Shanxi kolóniára, amelyet megtalálták és megtámadték a turiánok. Amíg a földi nemzetek tétováztak, hogy mit tegyenek, addig a Szövetség lépett és megtámadt a turiánokat.

A kitört háború viszonylag rövid, néhány hónapon át tartó és kevés áldozatott követelt, 623 ember veszett oda (kicsivel magasabb volt a turián veszteség). A Fellegvár Tanács közbelépett és békét teremtett. A Fellegvár és a nagyobb közösség felfedézésével az emberiség megjelent a galaktikus színtéren. A Szövetség hatalmas népszerűségre tett szert, ez lehetővé tette, hogy megalakuljon a saját parlamentje és egyként képviselje az egész emberiséget.

Terjeszkedés[]

A Szövetség tovább folytatta a terjeszkedést, tucatnyi koloniáról és többszáz ipari állomásról áramlott a nyersanyag a Földre. Ez a terjeszkedés konlfiktust okozott a Szövetség és a batárik között. mivél mindkét faj igyekezett megszerezni a Szküllai Peremvidéket, közben fenntartva a turiánokkal kötöt békét. A Szövetég emelett nagykövetséget is kapott a Fellegváron. Találgatták, hogy mivel a Szövetség ilyen gyorsan meghatározó katonai, politikai és gazdaségi hatalom lett, talán hamarosan a meghívják, hogy csatlakozzon a Tanácshoz is. Ez aggodalmra adott okott a többi fajnak.

Az emberiség rövid idő alatt gyorsan fejlődött, könnyedén integrálódtak a Fellegvár közösségébe és a galaktikus gazdaságba. A 22. században a multikulturalizmusnak és a nemzetek közötti nagyobb egységnek köszönhetően etnikailag is kevésbé széttagolt az emberiség. Az orvostudomány és a génterápia fejlődősével hosszabb és egészségesebb élet vár az emberekre, az átlagéletkor 150 év körül van. A legtöbb ember megőrzi az anyanyelvét, de tanulnak idegen vagy közvetítő nyelveket a kényelmesség kedvéért vagy az egységesség gesztusaként.

Az Első Kapcsolat Háború egyik tartós következménye, egy viszonylag békés időszak megzavarása volt. Igazságosan vagy sem, az emberiségre legtöbbször agresszorként tekintenek, és néha az egyensúlyt felborítő tényezőnek állítja be az idegen média. Ugyanakkor más fajok viszont alkalmazkodó, intelligens és katonailag rátermett fajnak tartják az embert.

Mass Effect: Felismerés[]

A 2160-as években a Szövetség nagykövete, Anita Goyle, a Tanácshoz töténő csatlakozás első lépéseként megpróbált egy embert besoroztatni a Fantomok közé. Kiváló katonai szolgálataiért David Andersont jelölték erre a pozícióra. Sajnálatosan, Anderson felügyelője, Saren Arterius szabotálta a küldetésüket és hamis jelentést küldött a Tanácsnak a történtekről, tönkretéve ezzel Anderson esélyeit.

Mass Effect[]

A turiánokkal együttműködve a Szövetség kifejlesztett egy új típusú lopakodó fregattot, az SSV Normandiát. A Normandia 2183-ban készült el, Andersont nevezték ki a hajó kapitányának. A Nihlus Kryik nevű Fantomot bízták meg a Normandia próbaútjának felügyeletével és Shepard Főhadnagy Fantomjelölt bevetés közbeni megfigyelésével. Valójában az Éden Egyesen talált protián jelzőfény visszaszerzése volt az igazi feladata. Miután Saren Arterius, szintén Fantom, megölte Nihlust, Shepard nyomozza ki és leplezi le Sarent, mint törvényenkívüli ügynök, aki a gethekkel dolgozik együtt. Mivel a Tanács hivatalosan nem üldözheti Sarent a Terminus Rendszerbe anélkül, hogy háború törjön ki, Shepardet kivezik az emberiség első Fantomjának, és a Szövetség átadja neki a Normandia parancsnokságát.

Később fény derül Saren igazi tervére amikoris megtámadja a Fellegvárat. Míg a Kaszás Fejedelem a geth flottával együttesen ostromolja az állomást, addig a Tanács a Destiny Ascension fedélzetére próbál menekülni. Harc közben Shepard választhat: az Ötödik Flottát utasítja , hogy védjék meg a Desteny Ascensiont és mentség meg a Tanácsot, vagy összpontosítsanak Fejedelmre, ezzel a tanácstagok halálát okozva. Fejedelem megsemmisítése után az emberiség méltóvá vált arra,hogy a Tanács tagja legyen. Ha a Tanács nem élte túl a csatát, a Fellegvár Flotta súlyos veszteségei amiatt a Szövetség váratlan katonai fölényre tesz szert, amellyel sakkban tarthatja a többi fellegvári fajt. Ettől függetlenül a galaxist az emberiség fogja vezetni a Kaszás fenyegetés ellen.

Részben az emberiség új politikai szerepe miatt, a Szövetség egy koalíciós erőt is vezetett, hogy a megmaradt geth ellenállást levadásszák. A többi faj politikai szakértőik vitatják, hogy az ember előretörése mit hoz majd a Fellegvár területén. A Tanácsba két jelölt jöhet szóba, Donnel Udina vagy David Anderson.

Mass Effect 2[]

Nem sokkal a Fellegvári csata után a Normandiát megsemmisítette egy Kollektor cirkáló és Shepardet halottnak nyilvánították. Ezért a Szövetéség mindent a darabjaira szedett amit a Parancsnok a Kaszásokról mondott és megpróbálták eltussolni.

2185-re a Szövetség még mindig nem tudott teljesen megfelelni a magasabb csillagközi politikának, és nem tudták azt sem, hogy a Kollektorok egész koloniákat raboltak el a távoli területeken. Amikor az első eseteket jelentették, a Cerberuszra gyanakodtak, és intézkedtek, hogy megakadályozzanak egy újabb támadást. Horizont kolóniájára ezért telepítettek légvédelmi ágyúkat, és hogy javítsanak a független kolóniákkal való kapcsolataikon.

Ha a Tanács túléli a Fellegvári csatát, az emberiség elnyeri a galaxis, különösen a turiánok bizalmát és tiszteletét. A Turián Hierarchia és a Szövetség békefenntartó partnerekké válnak és közösen járőröznek majd az ellenséges területeken.

Ha a Tanács fel lett áldozva, megvetés fogja övezni a Szövetség által létrehozott új Tanácsot, és a galaxis azt szeretné, hogy minden a régi kerékvágásba kerüljön vissza. A feszültségek kiéleződésével a Turián Hierarchia megtagadja a Farixeni szerződést, és bejelenti hogy a csatahajók építésébe kezd. Ezen felül a Szövetség fogja biztosítani az új Szövetségi Fellegvár Védelmi Egység hajóit. amely a megsemmisült Fellegvár Flottát fogja helyettesíteni. Az Aszári Köztársaság feladja a Fellegvár védelmét, felelősségét a Turián Hierarchiára ruházza át.

Mass Effect: Elveszett példakép[]

2183-ban a Szövetség csapatot küldött a Fehl Egyes bolygóra, mert egy Vér Falka zsoldos csapat ostrom alá vette a kolóniát. A katonák nagy része odaveszett, viszont James Vega Hadnagy vezetői képességének hála a túléők megfordították a csata kimenetelét és megölték a zsoldosokat. Anderson és Hacket Admirális megdícsérték a Hadnagyot és parancsba adták a csapatának, hogy a kolónia jelentőssége miatt továbbra is biztosítsák a védelmet.

Két évvel később a Szövetség harcászati kinetikus pajzsokat és légvédelmi ágyút adott át a kolónia védelmére. Erre azért volt szükség mivel a kolónia a Terminus Rendszerben van, és már több kolónia nyomtalanul eltűnt a környéken. Az emberek nagyrésze örült a Szövetség segítségének, ám néhányakat zavart, hogy beleavatkoznak a munkájukba.

Nem sokkal később egy masszív Kollektor hajó érkezett a kolóniára és elkezdte begyűjetni a lakosságot. A pajzsok hatástalannak bizonyultak a kereső robotok ellen, és a védelmi ágyút is megsemmisítették, miután a civil áldozatokra való tekintettel csak félenergiával lőttek rá az idegen űrhajóra.

Azonban a kurdarcból sikerült egy minimális eredményt is elérni. Sajnos a kolónia árán, de a túlélő katonák információt szereztek a Kollektoroknak elnevezett támadókról. Anderson és Hacket Admirális kintüntette James Vegát és N7 ajánlásra terjesztették elő.

Advertisement