Wikia


Mass Effect

De adept is een soldaat die veel gebruik maakt van biotics. Deze manipuleert deze en creëert zo mass effect velden: deze gebruikt de adept dan om vijanden uit te schakelen. In het spel zelf heeft de adept als rol om de vijand tijdelijk uit te schakelen (of voor goed) of bezig te houden tewijl hij/zij grote hoeveelheid schade toebrengt.

Adepts kunnen alle biotische krachten gebruiken maar kunnen enkel een licht harnas dragen en kunnen zich ook alleen specialiseren in het gebruik van pistolen. Ze kunnen ook geen Tech krachten gebruiken. Biotische krachten focust zich op het manipuleren van donkere energy met Singularity, Lift en Throw. Ze kunnen vijanden verzwakken met Warp en zichzelf beschermen met Barrier

De adept zijn klassen talent verlaagt de herbruikbaar tijd van biotische krachten en verhoogt de biotische bescherming.

Krachten:

  • Harnas (in het spel Basic Armor genoemd)
  • Pistolen (Basic armor 5 nodig)
  • Throw
  • Lift (Throw 6 nodig)
  • Warp
  • Singularity (Warp 7 nodig)
  • Barrier
  • Statis (Barrier 4 nodig)Mass Effect 2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.