Wikia


OmegaLarge

Ruimtestations zijn kunstmatige constructies, gemaakt en onderhouden door intelligente soorten in de Melkweg, die verschillende functies kunnen vervullen: het vereenvoudigen van ruimtereizen, militaire stations om bepaalde sleutelposities te verdedigen of om te helpen bij het verzamelen en verwerken van grondstoffen. De mens heeft veel verschillende ruimtestations, vooral voor militaire doeleinden, gebouwd gedurende de uitbreiding van hun grondgebied in de Melkweg, vooral bedoeld om voor een gemakkelijke toegang tot de mass relays te zorgen.

Ruimtestations kunnen gebouwd worden in de ruimte zonder dat ze op een bestaand object geconstrueerd worden, maar vaak wordt een reeds bestaand object, zoals een asteroïde, gebruikt als basis voor het station. Ze draaien rond een ster of bevinden zich in een baan rond een planeet. Grotere structuren zoals de Citadel draaien niet in een baan rond een object, maar hebben een gesofisticeerd systeem dat er voor zorgt dat ze hun beweging en plaats kunnen behouden. Veel ruimtestations hebben een drive discharge platform waar de ruimteschepen zich veilig kunnen ontladen.

Ruimtestations worden voor verschillende doeleinden gebruikt. De meest voorkomende zijn de volgende:

  • Handel / reisweg: Dit soort ruimtestations wordt vaak gebouwd in de buurt van mass relays, waardoor het vaak ook belangrijke commerciële centra worden. Stations die vooral bedoeld zijn om het reizen in de ruimte te vergemakkelijken, zijn steeds uitgerust met een uitgebreid communicatiesysteem en een groot aantal dokken voor ruimteschepen. Sommige stations, zoals dat rond Pluto, kunnen een groot aantal inwoners herbergen.
  • Verdediging: Een ruimtestation dat zich in een baan rond een kolonie bevindt, kan van cruciaal belang zijn om de kolonie te verwittigen bij een aanval of mee te helpen bij de verdediging ervan. Aangezien het strategisch belang van stations en schepen in een baan rond een planeet erg groot is, kan de aanwezigheid van een ruimtestation daar gevechten op het oppervlak van de planeet doen kantelen. Een voorbeeld is de planeet Noveria, die verschillende gevechtsstations heeft, klaar om ongewilde bezoekers neer te halen in de ruimte of om bij een grondaanval vijanden te beschieten met anti-materie wapens.
  • Onderzoek: Een ruimtestation is ideaal voor experimenten, astronomische observaties of onderzoek dat geen of bijna geen zwaartekracht nodig heeft. Als een onderzoek te riskant is of te gevaarlijk is om op een kolonie uit te voeren (zoals een AI) of het moet geheim blijven (zoals het BAaT's project) dan is een ruimtestation de perfecte plaats. Deze kan een gevaar isoleren of zelfs overmeesteren. Stel dat het experiment helemaal uit de hand loopt en het station is verloren, dan kan het nog vernietigd worden.

Gekende ruimtestationsEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.