Wikia


Spectres zijn agenten van de council. Ze vormen een elite groep van verschillende

soorten en moeten de populatie van het universum in toom houden. Hoewel ze normaal

gezien alles mogen, kan de council hun titel intrekken als ze worden aangeklaagd voor

criminele acties. Spectres werken meestal in kleine groepen of alleen omdat ze missies

aanvaarden waar je stil en behoedzaam moet zijn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.