Vernietigd door bombardementen, met overal kraters, radeoactief afval, smeulend as, en uitgedroogde oceanen, is tuchanka een wereld waar bijna geen leven kan leven. Duizenden jaren geleden was tuchanka bevolkt met leven in het sterren systeem Aralakh. Bomen groeiden snel in de dikke jungles en hun wortels groeiden naar de zoute oceanen. Leven vechte tegen elkaar. De wereld ging dood in enorme vuurstormen nadat de krogan de atoom splitsten. Een kleine radeoactiefe ijstijd vernietigde de overbleven planten. Een paar honderd jaar geleden kwamen de krogan weer naar Tuchanka. De globale tempratuur rees enorm door de assen. Om leven mogelijk te maken, gebruikt de council demilitarization enforcement mission [CDEM] ruimte stationen om de tempratuur goed te houden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.