Mass Effect Wiki
Advertisement

Mordin Solus[]

Profesor, dawniej powiązany z salariańskimi Oddziałami do Zadań Specjanych. Imponujący dorobek naukowy. Jego modyfikacja genofagium ustabilizowała śmiertelność płodów u krogan na poziomie 99,9%. Dołączenie do komandor Shepard i walka ze Zbieraczami jest wyraźną próbą odkupienia win.

Informacje[]

Wiadomość.png
Raport z misji OZS


Raport z misji
Projekt Przełamanie
Zrzut 16, Centrum handlowe klanu Weyrloków, Tuchanka

21:19 – Oddział asystujący nawiązuje łączność z turiańskim okrętem patrolowym „Nieposkromiony”.

21:25 – „Nieposkromiony” niszczy jedną ze zbrojnych placówek na obszarze DMZ.

21:26 – Jednostka OZS Veshok-16 wlatuje w atmosferę wykorzystując lukę w polu sensorycznym.

21:40 – Lądowanie i wyjście ze statku. Odprawa; Komandor Kirrahe omawia parametry zrzutu.

21:41 – Specjalista Solus sugeruje modyfikacje planu; poinformowany, że nie będą wprowadzane, dopóki parametry misji nie ulegną zmianie, sugeruje, że komandor Kirrahe cierpi na niespotykaną niedrożność kloaki.

21:43 – Agent Rentola wykrywa nadciągających zwiadowców Weyrloków.

21:47 – Zwiadowcy zlikwidowani. Rentola odnosi niewielkie obrażenia. Po ich opatrzeniu specjalista Solus pyta, czy wykrycie jednostki podlega pod pojęcie zmiany parametrów. Komandor Kirrahe sugeruje kontynuowanie operacji zgodnie z planem. Specjalista Solus sugeruje, że wzmiankowana niedrożność kloaki pochodzi z jego mózgoczaszki.

21:50 – Oddział opuszcza Veshok-16 i kieruje się w stronę pierwszego punktu zrzutu, którym jest centrum rolnicze Weyrloków.

22:38 – Dotarcie do centrum rolniczego Weyrloków. Podział na dwie grupy – główną i dywersyjną. Oddział dywersyjny pod dowództwem Rentoli odciąga zwiadowców Weyrloków z obszaru działań.

23:00 – Oddział główny wyłącza panele słoneczne.

23:02 – Robotnicy Weyrloków opuszczają centrum, celem naprawy paneli.

23:07 – Oddział główny wkracza do centrum rolniczego. Specjalista Solus wykonuje analizy wody i gruntu celem zapewnienia odpowiedniego rozprzestrzeniania substancji. Asystuje mu specjalista Maelon.

23:12 – Oddział dywersyjny przerywa ciszę radiową, informując o powrocie grupy Weyrloków. Specjalista Solus pyta, czy to podlega pod zmianę parametrów. Komandor Kirrahe sugeruje, że Solus sam jest jedną wielką chodzącą kloaką; wydaje rozkaz utrzymania pozycji.

23:13 – Do centrum rolniczego przybywa oddział Weyrloków, inicjując walkę na krótki dystans. Agenci Jirin i Chorel zabici. Specjalista Maelon oraz Agenci Hishau i Shenok poważnie ranni. Oddział Weyrloków wyeliminowany. Ostatni członek oddziału Weyrloków powstrzymany przed wszczęciem alarmu przez specjalistę Solusa, który wbija mu widły w oczy, odnosząc w trakcie starcia obrażenia twarzy i uszkodzenia prawego rogu czaszkowego.

23:16 – Oddział dywersyjny przybywa ze wsparciem. Komandor Kirrahe odnotowuje zmianę parametrów sugerując, by Rentola zabrał rannych z powrotem na statek, podczas gdy on z pozostałymi członkami oddziału podejmie próbę przedostania się do drugiego punktu zrzutu. Pomimo ran twarzy i głowy, specjalista Solus odmawia powrotu na statek, podkreślając potrzebę wykonania analiz gleby i wody w punkcie drugim. Kirrahe ogłasza, że Solus jest całkiem twardą kloaką.

23:20 – Specjalista Maelon w wielkim szoku po odkryciu, że pracownikami centrum rolniczego, włączając w to wyeliminowaną ochronę, były głównie krogańskie samice. Specjalista Solus aplikuje współpracownikowi środki uspokajające. Specjalista Maelon powraca na statek wraz z rannymi.

23:30 – Odział operacyjny pozbywa się ciał i podąża do punktu drugiego – szpitala klanu Weyrloków.

0:15 – Oddział operacyjny wkracza do szpitala, z powodzeniem unikając wykrycia. Specjalista Solus stwierdza na podstawie analiz, że parametry gleby i wody mieszczą się w wymaganym zakresie. Do iniekcji substancji wykorzystano wodę i pożywienie.

01:15 – Oddział operacyjny powraca na statek. Specjalista Solus odmawia leczenia, samemu zajmując się Hishau, Shenokiem i Maelonem.

01:25 – Specjalista Maelon składa formalny protest, sugerując, że działania przeciw krogańskim samicom naruszają parametry misji dotyczące kontroli populacji bez negatywnego wpływu na kulturę. Specjalista Solus składa prośbę o usunięcie protestu z zapisów ze względu na ciężki stan zdrowia Maelona. Komandor Kirrahe przychyla się do prośby. Specjalista Maelon, po otrzymaniu dodatkowej dawki środków uspokajających, pozostaje nieprzytomny do końca misji. (Protest usunięty z finalnej wersji raportu.)

01:40 – Jednostka Veshok-16 odlatuje, wykorzystując lukę w polu sensorycznym. Misja zakończona.

Wiadomość.png
Transkrypcja inwigilacyjna


Transkrypcja inwigilacyjna
Klinika medyczna, Omega

Pacjent: Ja… nie… mogę… (niezrozumiałe)…

Dr Mordin Solus: Zgon.

Dr Daniel Abrams: Cholera!

MS: Godzina zgonu – 22:17. Trzeba usunąć ciało, zdezynfekować pomieszczenie. Nie chodzi o higienę. Raczej o zarazę. Istnieje ryzyko dalszej infekcji.

DA: Jak może pan… Nie powinniśmy czegoś dla niego zrobić?

MS: Nie trzeba. W batariańskich wierzeniach dusza opuszcza ciało poprzez oczy. Jakiekolwiek czynności nad ciałem zbędne z przyczyn kulturowych. Chyba, że wrogowie usuną oczy. (pociąga nosem) Niezwykle ubliżające.

DA: Ale właśnie straciliśmy kolejnego pacjenta!

MS: Tak. Więcej pacjentów niż czasu. Niemożliwe uratowanie wszystkich. Zwariujesz, jeśli nie będziesz nad sobą panował. Ratujemy tylu, ilu możemy. Uratujemy więcej, jeśli się pospieszymy.

DA: Nie możemy tak tu siedzieć i czekać aż chorzy sami przyjdą! Powinniśmy być tam z lekami! Mogę pójść!

MS: Nie. Bezcelowe. Liczba pacjentów większa niż możemy przyjąć! Nie można ryzykować walk z vorchami lub gangami. Lepiej ratować tych, którzy postarali się do nas dotrzeć.

Asystent: Doktorze, Błękitne Słońca czekają przed wejściem. Oni… oni każą wszystkim ludziom wyjść.

MS: Oczywiście. Przewidywalni. Przegrywają z vorchami. Zwykły pokaz siły. Porozmawiam z nimi. Daniel, usuń ciało, przyjmij następnego pacjenta. Wciąż wielu do uratowania.

(Odgłos kroków, Solus wychodzi.)

Asystent: On… chyba im nas nie wyda?

DA: Nie sądzę. Słuchaj, kiedy wróci… przekaż mu, że wziąłem trochę lekarstwa. Idę pomagać na zewnątrz.

Asystent: Ale…

DA: Po prostu mu powiedz!

(Słychać kroki, Abrams wychodzi)

Asystent: Nie możesz… dobry boże! (dźwięk wystrzałów) Co jest grane?

(Słychać kroki, wraca Solus.)

MS: Wstań. Niebezpieczeństwo minęło. Błękitne Słońca nie spodziewały się oporu. Głupio z ich strony. Nie popełnią tego błędu drugi raz. Na pewno nie. No, wstań. Trzeba wprowadzić kolejnego pacjenta. Chwila. Brak części fiolek z lekarstwem. Ciało nieusunięte. Gdzie jest Daniel?

Asystent: Powiedział, że…

MS: Poszedł do slumsów? Pomóc tym, którzy dogorywają?

Asystent: …Tak.

MS: (pociąga nosem) Jego decyzja. Oby przeżył. Teraz mu nie pomożemy. Zbyt mało czasu… Przyprowadź następnego pacjenta.

Tłumaczenie artykułu – częściowo lub w całości – pochodzi ze strony Shadowbroker.pl, gdzie tekst udostępniony został na licencji CC-BY-SA-3.0.
Advertisement