Położenie: Droga MlecznaHawking EtaSchwarzschild /  2. planeta

Etamis jest superziemią większą o jedną trzecią od Ziemi. Etap rozwoju życia ma już za sobą, na co wskazują wyraźne ślady ataku z kosmosu. Pozbawione obecnie wody wybrzeża dawnych oceanów poznaczone są kraterami, których regularność może być wynikiem jedynie zmasowanych bombardowań bronią kinetyczną pancerników. W niewyjaśnionych okolicznościach planeta utraciła większość atmosfery.

Archeologowie nie odkryli zbyt wiele. Najwyraźniej wszystkie zasiedlone obszary zostały dotknięte globalnym bombardowaniem. Nieliczne znalezione pozostałości sugerują, że ok. 20-40 milionów lat temu planeta była siedliskiem zaawansowanej, latającej w kosmos kultury. Ze względu na odległość w czasie niemożliwe jest oszacowanie poziomu populacji ani odgadnięcie, czy była to ojczysta planeta, czy też kolonia owego gatunku.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.