FANDOM


Położenie: Droga MlecznaMałpia GrańTrebia /  4. planeta

Opis Edytuj

Mała Impera to cieplarniana planeta helowo-argonowa (drugi z tych gazów jest pochodną rozpadu materiałów radioaktywnych), na której niegdyś znakomicie funkcjonował przemysł robowydobywczy. Jednak podobnie jak w całym układzie gwiezdnym, także tutaj pozostały już tylko złoża, których eksploatacja jest nieopłacalna.

Planetę nazwano na cześć Atrin Impery, "turiańskiego Machiavellego", której ambitna filozofia polityczna doprowadziła ją do trwającej ponad dekadę regencji w kontrolującym wiele kontynentów Cesarstwie Nialin. Regentka zasłynęła powiązaniem poziomów obywatelskich z merytokracją zamiast z systemem kastowym, co znacząco wzmocniło jej władztwo. Przez kolejne stulecia praktyka ta była na zmianę stosowana i zarzucana, póki na stałe nie przywróciły jej wczesne turiańskie państwa narodowe.

Atakujący Żniwiarze w dużej mierze pominęli Imperę, wysyłając tylko niewielki oddział, mający za zadanie zniszczyć instalacje naukowe wokół planety.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.