Mass Effect Wiki
Advertisement

Opis

Juntauma to mała, gorąca, skalista planeta. Jej atmosfera, składająca się z dwutlenku węgla i etanu jest systematycznie "zwiewana" przez potężne wiatry słoneczne pochodzące z gwiazdy Farinata. Powierzchnia jest niezwykle gorąca i składa się w większości z siarki ze złożami miedzi. Jej gęstość jest na tyle niska, że grawitacja Farinaty powoduje występowanie na niej pływów.

Sieć Informacyjna Przymierza informuje, że wokół planety zaobserwowano kilka przelatujących statków z wyłączonymi systemami komunikacji. Kiedy patrol Przymierza postanowił rozpocząć pościg jeden ze statków "przeskoczył" do prędkości nadświetlnej. Zniknął z ekranów, kiedy jego ślad świetlny zagubił się w natłoku sygnałów trasy Anansi-Ishtar.

Tekst badania

"Skany Juntaumy odkryły nieaktywny frachtowiec w połowie orbitalnego rozpadu. Twoja drużyna badawcza wylądowała na pokładzie pojazdu i doszła do wniosku, że został zaatakowany przez najeźdźców. Na pokładzie nie było niczego wartościowego, ale drużyna znalazła proteański dysk z danymi."

Przydziały

  • Kolekcja: Niezbadany świat: Dyski Protean ×1
Advertisement