FANDOM


Kroganie – rasa dwunożnych gadów, których rodzinną planetą jest Tuchanka. Mimo trudnych warunków do życia na ojczystej planecie, kroganom udało się przetrwać.

Biologia

Kroganom przyszło ewoluować w śmiertelnie niebezpiecznym środowisku. Na przestrzeni milionów lat Kroganie, na swej ojczystej planecie, Tuchance, toczyli trudną walkę z większymi od siebie drapieżnikami, złośliwymi chorobami oraz niedostatkiem zasobów naturalnych, co uczyniło z tej jaszczurzej rasy mistrzów w sztuce przetrwania. Być może najbardziej przemawiającym do wyobraźni przykładem, jakie niebezpieczeństwa czychają na Tuchance, są oczy Krogan. Mimo iż wedle wszelkich standardów biologicznych jest to rasa drapieżników, ich oczy są bardzo szeroko rozstawione, jak u ziemskiej zwierzyny łownej, jak jelenie, albo u bydła. Pozwala to widzieć obraz w promieniu 240 stopni, dzięki czemu oczy są bardziej przystosowane do namierzenia skradających się wrogów niż do pościgu za ofiarą.

Pod względem fizycznym kroganie są niemalże niezniszczalni, ich skóry nie przebije żadna broń do walki wręcz, poza mieczem molekularnym. Kroganie odczuwają ból, ale nie wpływa to na ich umiejętność koncentracji. Ich organy mogą spełniać wiele funkcji, przez co utrata któregokolwiek czy dwóch z nich jeszcze nie powoduje śmieci. Zamiast standardowego systemu nerwowego mają drugi system cyrkulacji, przewodzący prąd. Kroganina w żadnym wypadku nie da się sparaliżować - utraci on częśc płynu przewodzącego, który zostaje szybko uzupełniony przez ciało.

Garb na karku kroganina to zbiornik wody i tłuszczu, który pozwala mu przetrwać czas niedostatku zasobów. Posiadanie wielkiego garbu to powód do dumy; bycie dobrze odkarmionym oznacza, że dany kroganin jest doskonałym drapieżnikiem.

Najbardziej znaną cechą biologiczną krogan jest ich niesamowite tępo wylęgu oraz szybkie osiąganie stanu dojrzałości. Po tym jak kroganom udało się wyjść poza wrogie środowisko Tuchanki, ich populacja urosła do skali niezliczonych hord. I tylko genofagium zawdzięczamy, że ich liczebność nie przekroczyła liczebności wszystkich ras Cytadeli razem wziętych. Obecnie samice krogan, które są w stanie urodzić potomstwo, traktowane sa jak strategiczne zasoby naturalne, władcy krogan handlują nimi lub (co zdarza się częściej) walczą onie podczas wojen.

Historia

Historia starożytna

Brak dobrze zachowanych archiwów stanowi poważną przeszkodę w badaniu starożytnej historii krogan. Niedawne odkrycia archeologiczne rzuciły jednak nowe światło na to zagadnienie, pokazując społeczność o niegdyś wysoko rozwiniętej kulturze, architekturze i sztuce.

Nowo odkryte krogańskie ruiny pokazały, że kroganie, w porównaniu z innymi kulturami na podobnym etapie rozwoju, bardzo dobrze rozumieli zagadnienia inżynierii strukturalnej i geotechnicznej. W starożytnej krogańskiej architekturze stosowano technologie obciążeń sejsmicznych, pozwalające na wytrzymanie trzęsień ziemi, jak również rozładowanie wibracji powstających w wyniku użytkowania pojazdów. Co ciekawe, Tuchanka przejawia jedynie niewielką naturalną aktywność tektoniczną. Badacze uważają, że starożytni kroganie dbali raczej o bezpieczną koegzystencję z jednym z najgroźniejszych drapieżników planety - Kalros, Matką Wszystkich Miażdżypaszcz.

Przed zastosowaniem genofagium, populację krogan ograniczały drapieżniki, choroby i wojny. Nawet pomimo tych czynników, skala urodzeń gwałtownie wzrosła, gdy kroganie osiągnęli etap industrializacji. Doprowadziło to do wojen o surowce i przestrzeń do życia. Inne gatunki naTuchance mocno ucierpiały z powodu ekspansji krogan. Gdy zabrakło ziemi, rozpoczęli oni wyścig zbrojeń, który zakończył się zagładą nuklearną. W ten sposób względnie krótki złoty wiek Tuchanki dobiegł końca.

Ta starożytna historia wciąż może pomóc współczesnym kroganom. Część technologii i technik odkrytych w ruinach może zostać wykorzystana do ulepszenia standardowego sprzętu kolonizacyjnego, co prognozowałoby kroganom długo wyczekiwaną odbudowę gospodarczą.

Wojny raknii

Gdy podczas Wojen Raknii na Tuchankę przybyli Salarianie, chcący znaleźć swoje "wojsko", nastąpił przełom w cywilizacji Krogan.

Rebelie Krogańskie

Gdy Raknii zostały pokonane, galaktyka stanęła przed nowym problemem. Szybko rozmnażający się agresywni kroganie, chcący podbijać coraz to nowe światy doprowadzili do Rebelii Krogańskich.

Genofagium

Aby stłumić Krogan, Salariańscy naukowcy stworzyli genofagium, które miało zmniejszyć ich populację. Ostatecznie broni biologicznej użyli Turianie, za co Kroganie żywią do nich urazę po dzień dzisiejszy. Jednak Kroganie byli zdolni do adaptacji genofagium, dlatego grupa Salarian (na czele której stał geniusz Salarian prof. Solus ulepszyła istniejące genofagium, które w tajemnicy zostało rozprzestrzenione na Tuchance i innych wielkich skupiskach Krogan.

Kultura

Trudne warunki życia na ojczystej planecie krogan powodują, że ich psychika jest tak samo twarda jak ciało.
Pomnik
Kroganie od zawsze mieli inklinację do egocentryzmu, obcesowości i braku współczucia. Szanują samodzielność, czują respekt przed siłą, podstęp ani ich nie obraża, ani nie dziwi. Słabe jednostki nie mają szans na długie życie. W kulturze krogan "cel zostania numerem jeden" jest oczywistością.

Po klęsce Rebelii Krogańskich sam koncept przywództwa został zdyskredytowany. Wcześniej pojedynczy przywódca wojskowy był w stanie dowodzić siłami zbrojnymi tak potężnymi, że u jego stóp leżał czasem nawet cały układ planetarny, a on sam stawał się władcą najwyższym. Obecnie nieczęsto trafia się watażka, który może być pewnym wierności ze strony więcej niż tysiąca wojowników. Większość krogan ufa i służy wyłącznie sobie.

To wysoce indywidualistyczne podejście po części wynika z głębokiego poczucia fatalizmu i braku nadziei; jest to społeczny efekt użycia genofagium, które spowodowało zminimalizowanie liczebności rasy. Kroganie nie tylko mają za złe całej społeczności galaktycznej, że się na nich zawzięła. Mają też ogólne przeświadczenie o nikłych szansach przetrwania ich gatunku. Ci z krogan, którym udało się przeżyć, nie widzą sensu w budowaniu przyszłości, gdyż przyszłości zwyczajnie nie będzie. Kroganie żyją wedle maksymy: "Zabijaj, rabuj, myśl tylko o sobie, gdyż jutro i tak wymrzemy".

Wojsko

Krogans army

Tradycyjna krogańska taktyka opierała się na koncepcji masowej walki na przetrzymanie wroga. Żołnierze wyposażeni w tani sprzęt tworzyli potężną, choć mało elastyczną armię. Dowodzenie było bardzo scentralizowane; żołnierze, którzy dostrzegli cel, kontaktowali się z dowództwem, żeby zapewnić sobie wsparcie ogniowe.

Za sprawą genofagium kroganie nie mogą już sobie pozwolić na takie straty jak niegdyś, podczas ataków w hordzie. Wodzowie-w-boju dorównują siłą dziesięciu żołnierzom dowolnego innego gatunku. Zabijanie jest dla nich nauką. Koncentrują się na rozwoju techniki siłowej opartej na oszczędności ruchów, która wykorzystuje ich tężyznę fizyczną, pozwalając unieszkodliwić wroga pojedynczym, potężnym ciosem.

Ponieważ koncepcję walki masowej zastąpiła idea maksymalnej wydajności, kroganie coraz częściej zatrudniają specjalistów od bezpieczeństwa i wynajmują 'siłę roboczą'. Zgodnie z niechlubną reputacją krogan, większość z tych prac jest nie do końca zgodna z prawem.

Wodzowie-w-boju nie są zbyt pedantyczni, ale przywiązują dużą wagę do wyposażenia i broni -optymalnie na każdą kończynę powinna przypadać jedna sztuka broni. Są twardzi i brutalni, ale również metodyczni i zdyscyplinowani. Aby osiągnąć cel, korzystają z wszelkich dostępnych środków, nie przejmując się względami etycznymi. Branie zakładników i masowy mord to akceptowalne środki, pozwalające zapewnić spokojną okupację przy niewielu ofiarach ze strony krogan.

Kroganie służący w armii Sarena najwyraźniej powrócili do starego stylu walki. Działają w ścisłej współpracy z pomocniczymi jednostkami gethów, które pełnią podobną rolę jak sondy bojowe w innych armiach.

Biotycy są wśród krogan rzadkością. Traktuje się ich z podejrzliwie i z obawą. Kroganie uważają, że taka aura strachu jest pożyteczna u oficera i często awansują biotyków. Sondy bojowe i inne rodzaje nowoczesnego wyposażenia są równie rzadko spotykane.

Znani kroganie

Citadelcouncilicontransparent Rasy uniwersum Mass Effect Citadelcouncilicontransparent
Rasy Cytadeli AsariDrelleElkorowieHanarzyLudzieOpiekunowieSalarianieTurianieVolusowie
Rasy spoza Cytadeli BatarianieGethyKroganieLewiataniQuarianieRaloiRasa wirtualnaVorcheYahgowieZbieraczeŻniwiarze
Historyczne ProteanieRaknii
Rasy z Andromedy AngarowieKettowiePorzuceniJardaanowieEealenowieThusaliSirindowie
Inne Rasy drugoplanowe
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.