Virmir salarianie.png

Oddział do Zadań Specjalnych (OZS) jest salariańską organizacją wywiadowczą, najczęściej działającą z ramienia Rady Cytadeli. Członkowie OZS działają zwykle w niezależnych komórkach, wykonując niebezpieczne misje, takie jak przeciwdziałanie terroryzmowi, infiltracja, zabójstwa, sabotaż czy rekonesans. Niekiedy mogą być wykorzystani do wyjątkowo delikatnych politycznych spraw, jak na przykład zmodyfikowanie wirusa genofagium. Są niezwykle aktywni w Układach Terminusa.

Możliwości

OZS specjalizuje się w działaniach wywiadowczych, przez co stanowi nieodzowny człon armii salarian. Jednocześnie wpisuje się w ich doktrynę militarną, zgodnie z którą fizycznie słabi salarianie są w stanie wygrywać wojny bez żadnych działań wojskowych, czasem nawet przed rozpoczęciem oficjalnego konfliktu. Do głównych celów tej grupy zalicza się monitorowanie wydarzeń w całej galaktyce. Działania OZS są niezwykle zakonspirowane, zwykle przyciągają o wiele mniej uwagi niż Widma czy kompanie najemników. Takie ciche działanie pozwala również na spokojne radzenie sobie z kłopotliwymi osobami wewnątrz ich szeregów. Członkowie Oddziału są niezwykle praktyczni, zlecone zadanie stawiają zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od ofiar poniesionych przez pułk czy nawet ich własnego życia. Agenci są doskonale przystosowani do każdych warunków. Bez problemu radzą sobie w sytuacji, gdy zasoby niezbędne do wykonania zadania okażą się drastycznie ograniczone, zostaną zdekonspirowani czy będą musieli pod wpływem chwili zmienić całą taktykę działania.

Agenci OZS, którzy wykazywali się szczególną skutecznością, byli jednymi z pierwszych kandydatów na Widma. Działalność oddziału jest ściśle utajniona, przez co nawet najwięksi agenci są znani jedynie z kryptonimów. Trzeba jednak przyznać, że zdobył on rozgłos dzięki wytropieniu i likwidacji słunnej Ligii Pierwszych.

Znani działacze OZS

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.