FANDOM


Citcouncill
Rada Cytadeli jest głównym kolektywem rządowym mającym swoje miejsce na Cytadeli. Zwołania zazwyczaj odbywają się w przestrzeni Cytadeli, zaś sama Rada jest najwyższym autorytetem we wcześniej wspomnianej przestrzeni, wydająca wyroki za łamanie panujących praw, rozstrzygającą spory pomiędzy rządami oraz utrzymywaniem prawa i porządku. Często przy pomocy ukrytych agentów wywiadu zwanych Widmami.

Rada jest też organem wykonawczym składającym się z jednego reprezentanta różnej rasy. Mimo tego że nie mają żadnej oficjalnej władzy nad autonomicznymi rządami każdej rasy, to ich decyzje mają ogromny wpływ na resztę galaktyki. Jak dotąd żadna pojedyńcza rasa, zamieszkująca Cytadelę nie była dość silna, by przeciwstawić się reszcie. Każdej z nich przysługuje kompromis jak i wzajemna kooperacja.

Każda z ras należącej do Rady ma własne cechy powiązane z najrozmaitszymi aspektami regulującymi galaktykę. Asari są typowymi dyplomatami oraz mediatorkami. Salarianie parają się zbieraniem informacji oraz danymi wywiadu. Z kolei Turianie zapewniają sporą ilość sprzętu wojskowego oraz sił pokojowych.

Każdej z ras przyznana jest ambasada mieszcząca się na Cytadeli oraz współpracownik, za pozwoleniem Konwencji Cytadeli. Jednakże członkowie stowarzyszeni nie mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na ich ostateczną decyzję.


Historia

Formacja

Citadelcouncilicontransparent

Rada Cytadeli została uformowana w pięćsetnym roku przed naszą erą przez asari oraz salarian, pierwszych dwóch ras które niezależnie odkryły Cytadelę. Uważano to za triumf nad straconą rasą Protean, w centrum sieci przekaźnika masy. Byli to asari którzy zaproponowali stworzenie oddziału regulujących na pokładzie stacji kosmicznej ze współudziałem nowo przybyłych salarian.

Przez następne pięćset lat, Rada szybko poszerzyła zewnętrznie Cytadelę, napotykając oddzielne, nowe rasy tym samym wcielając je do rosnącej społeczności galaktycznej. Volusowie byli pierwszą rasą z którą z którą Rada miała pierwszy kontakt; w dwusetnym roku przed naszą erą, Rada przyznała volusom ambasadę na Cytadeli jako uznanie za ich wkład dla przestrzeni Cytadeli, wliczając w to Prawo Bankowe które ustanowiło kredyty jako obecną walutę. Oprócz volus'ów, mile widziani są również: elkorowie, hanarowie, batarianie oraz quarianie.

Wojny Raknii

Czasy pokojowego pierwszego kontaktu zakończyły się dla Rady nagle gdy przypadkowo odkryła raknii około 1 roku naszej ery. Rojo-poglądowe, insekto-podobne raknii zareagowały z niebywałą wrogością oraz zapoczątkowały wojnę na wielką skalę z rasami przestrzeni cytadeli. Negocjacje z królowymi raknii były niemożliwe do zrealizowania; królowe nie mogły kontaktować się ze względu na ich podziemne gniazda w podziemiu świata raknii.

Punktem zwrotnym w niekończącej się wojnie był pierwszy kontakt salarian z kroganami ok. osiemdziesiątego roku naszej ery, którzy zamieszkiwali post-apokaliptyczne ruiny w ich świecie zwanym Tuchanką przez prawie dwa tysiące lat. Kroganie zostali wyrwani ze swojego naturalnego środowiska a następnie zmanipulowani jako żołnierze walczący dla Rady. Żywotni kroganie odnieśli sukces podczas gdy inne rasy Cytadeli nie mogły temu podołać. Zdolni przetrwać w niesprzyjających warunkach świata raknii, kroganie szturmem zaczęli zdobywać kolejne gniazda, eliminując królowe jedna po drugiej. Ok. trzy setnego roku naszej ery, zadeklarowano ich wyginięcie. Jako nagrodę za służbę krogan, dano im nowy, dziewiczy świat na którym mogli się osiedlić. Trwałym rezultatem po Wojnach Raknii było ugruntowanie nowych praw które zakazywały aktywacji niezbadanych przekaźników masy.

Rebelie Krogańskie oraz Turianie

Czterysta lat później po zakończeniu Wojny Raknii, Rada została powikłana w kolejny konflikt, tym razem - na skalę galaktyczną. Kroganie, mając miażdżącą przewagę liczebną oraz fakt że mogą bez najmniejszych problemów najechać terytoria innych ras, zostali poproszeni przez radę o opuszczenie kolonii znajdującej się pod władaniem asari - Lusii. Oburzeni tym faktem, kroganie kategorycznie odmówili. Rada powołała Specjalną Taktyczną jednostkę Zwiadowczą w kształcie dywizji mającą pierwotnie przypuścić atak przeciwko infrastrukturom krogan. Wydarzenia te, w późniejszym czasie zapoczątkowały Rebelie Krogan.

Konflikt ten utrzymywał się przez stulecie, zakończywszy się tylko wtedy kiedy Rada zwróciła się z pomocą do turian którzy przyjęli krogan za zagrożenie deklarując przeciwko nim wojnę. Wspomniani turianie zadali śmiercionośne uderzenie używając opracowanego przez salarian genofagium: bez umiejętności błyskawicznego uzupełniania swoich sił, populacja krogan drastycznie zmniejszyła się. Z biegiem czasu Rebelii, ustanowione zostały nowe zasady dotyczące Cytadeli. Około dziewięćsetnego roku naszej ery, turianie wypełnili militarne jak i kontrolujące komórki w przestrzeni Cytadeli opuszczone przez krogan. W dowodzie uznania za ich pełnione funkcje pełnioną po Rebeliach, turianie zostali wcieleni do Rady Cytadeli jako trzecia rasa z pełnym jej członkostwem.

Ekspansja, Konflikt oraz Ludzkość

Następne tysiąc lat było stosunkowo spokojnym okresem dla członków Rady, czasem przerywane przez drobne incydenty oraz przez Wojnę Gethów w 1895 roku. W tym konflikcie, quarianie zostali zostali wyparci ze swoich światów przez gethy, maszyny stworzone by służyć quarianom które po osiągnięciu sztucznej inteligencji zbuntowały się. Wraz z inwazją gethów jako bezpośrednim zagrożeniem, Rada odrzuciła prośby quarian związane z pomocą tak jak zostały odwołane wszystkie ambasady. Zaczęły również być realizowane prawa ograniczające sprawy SI odwołujące się do wyszukiwania jak i rozwoju.

Przez cały ten czas, rada kontynuowała eksplorację galaktyki, napotykając na swojej drodze różne rasy ze zróżnicowanym powodzeniem. Jedna dyplomatyczna pomyłka nastąpiła z yahg'ami, pre-kosmicznej rasy odkrytej przez inspektorów Rady w 2125 roku. Delegacja Rady została wysłana do rodzinnej planety yahg'ów - Parnack, oczekując szybkiego ulokowania dyplomatycznych związków. Na ich nieszczęście, drapieżni yahgowie błędnie zinterpretowali zamiary delegacji traktując ich postawę jako lekceważącą po czym bezzwłocznie ich zamordowali. Szybka reakcja Rady spowodowała odcięcie jakichkolwiek kontaktów z yahg'ami oraz oświadczając Parnack zakaz zbliżania się poza wyznaczone granice Cytadeli; stwierdzili również, iż ekstremalnie agresywni yahg'owie byli słabo nadającymi się do integracji z resztą galaktycznej społeczności.

W 2157 roku naszej ery, interwencja Rady była niezbędna, w związku z incydentem przy Przekaźniku 314. Lakoniczny konflikt rozpoczeli turianie atakując statki zwiadowcze, nieznanych wówczas ludzi za złamanie galaktycznego prawa o nieaktywacji nowych przekaźników. Dzięki interwencji rady wojna zakończyła się tuż po odparciu sił turiańskim z Shanxi,kiedy to obydwie strony przygotowywały armie do wojny na pełną skalę. Na życzenie rady turianie wypłacili rodzinom poległych ludzi dszkodowania. Po tych wydarzeniach ludzkość zyskała rozgłos oraz otrzymała ambasadę na Cytadeli w roku 2165.

W roku 2183 po zakończeniu Bitwy o Cytadelę, zależnie od postępowania Shepard/a Rada ginie lub zostaje uratowana przez Przymierze. W wypadku śmierci Rady, zostaje utworzona nowa z radnymi asari, turian, salarian i ludzi. W wypadku uratowania Rady, dołącza do niej przedstawiciel ludzkości. Zależnie od wyboru Sheparda może być to ambasador Udina lub kapitan Anderson.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.