FANDOM


Położenie: Droga MlecznaMgławica PerseuszaTikkun /  1. planeta


OpisEdytuj

Pomarańczowe słońce Rannocha ma masę ledwie około 90% ziemskiego i jest o połowę ciemniejsze, jednak sama planeta jest raczej sucha, gdyż powstała bliżej swojej gwiazdy i mniejszą jej część pokrywają oceany. Formy życia polegające na fotosyntezie skupiają się wokół rzek i oceanów, rozdzielonych rozległymi pustyniami. Pozycję, jaką w kulturze quarian zajmują rośliny i cień, doskonale ilustruje tłumaczenie nazwy Rannoch, czyli "otoczony murem ogród". Z punktu widzenia czujników statku kosmicznego, najważniejszą cechą ojczyzny quarian są liczne orbitalne źródła ciepła: planetę obserwują tysiące stacji kosmicznych gethów. Gdzieś wśród tego sztucznego roju konstrukcyjnego czai się armada gethów, czekająca na dobry moment do wyprowadzenia kontrataku.

Wpis z leksykonuEdytuj

Rannoch L

Rannoch to sucha planeta orbitująca wokół starszej gwiazdy w układzie Tikkun i dawna ojczyzna quarian. Niemal trzysta lat temu quarianie zostali przepędzeni przez gethy -syntetyczne sługi, które zyskały świadomość i zbuntowały się przeciwko swoim stwórcom. Choć Rannoch pozostaje obecnie w dużej mierze niezamieszkany, gethy dobrze się nim opiekują, starając się naprawić planetarny ekosystem, przywrócić prastare konstrukcje i uprawiając część terenów rolniczych. Na Rannochu nie żyją żadne gatunki owadów. Wszystkie rośliny są zapylane przez inne gatunki zwierząt. Ta symbioza flory i fauny odpowiada za osłabione układy odpornościowe quarian, a w dalszej kolejności za skrajne utrudnienie quarianom kolonizacji innych planet po wygnaniu ich z Rannocha. Dla wielu quarian odzyskanie ojczyzny z rąk gethów to konieczność zarówno kulturalna, jak i fizjologiczna.

MisjeEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.