Służba Ochrony Cytadeli (SOC) zajmuje się

Funkcjonariusz SOC na służbie

utrzymywaniem porządku na Cytadeli. Jest ochotniczą formacją policyjną odpowiadającą przed Radą Cytadeli. Na czele SOC stoi Egzekutor, który jest bezpośrednim łącznikiem między Radą, a niżej postawionymi funkcjonariuszami.


Struktura

C-Sec turianin .jpg

Do 2186 egzekutorem był turianin, Venari Pallin, którego siedziba mieści się w Ambasadach Prezydium, nieopodal Wieży Cytadeli. Akademia SOC znajduje się w sekcji dolnych okręgów, częściowo ze względu na poziom przestępczości na tym obszarze, stosunkowo większy od reszty stacji.

Zgodnie ze swoją doktryną "służby społecznej", to właśnie turianie jako pierwsi zaproponowali utworzenie jednostek policyjnych na Cytadeli, co może tłumaczyć dlaczego ponad połowa wszystkich funkcjonariuszy to przedstawiciele tej rasy. Największą mniejszość stanowią ludzie - samych oficerów w okręgu Zakera było w 2185 roku ponad 116. Do tego dochodzi jeszcze garstka salarian i asari. 200 000 funkcjonariuszy jest odpowiedzialnych za utrzymywanie porządku publicznego w gęsto zaludnionej Cytadeli, a także zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, monitorowaniem kontroli celnych, oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych w obrębie całej stacji i otaczającej jej przestrzeni.

Oddziały

  • Wykonawczy: Umundurowani funkcjonariusze prewencji, patrolują Cytadelę, dozują środki dyscyplinarne za drobne wykroczenia, rozstrzygają spory, reagują w sytuacjach kryzysowych.
  • Śledczy: Detektywi, którzy zbierają dowody, rozwiązują przestępstwa i doprowadzają ich sprawców przed wymiar sprawiedliwości.
  • Celny: Funkcjonariusze, prześwietlający pasażerów i ładunki przechodzące przez porty na Cytadeli. Konfiskują kontrabandę, aresztują przemytników.
  • Sieciowy: Technicy zajmujący się cyber przestępczością, taką jak kradzież tożsamości, łamanie praw autorskich, hakowanie, ataki złośliwym oprogramowaniem, czy posiadanie nielegalnego SI.
  • Nadzwyczajnego reagowania: Oficerowie ci zajmują się szczególnymi przypadkami, są wzywani kiedy w grę wchodzi życie zakładników, atak bombowy, czy przestępcy z ciężką bronią. W przypadku gdy Cytadela zostanie zaatakowana, są pierwszą linią wewnętrznej obrony, wyposażeni w niezawodny ekwipunek wojskowy.
  • Patrolowy: Jednostki patrolowe przypominają nieco "straż przybrzeżną", są odpowiedzialne za misje poszukiwawczo-ratownicze, zahamowanie piractwa, czy przechwytywanie nielegalnych materiałów. Nie są używane do obrony w czasie bezpośredniego ataku na stację, to zadanie spoczywa na Flocie Cytadeli.

Rekrutacja

Służba w SOC jest prestiżem; przyszli

Biuro kapitana SOC Bailey'a

rekruci muszą zostać poleceni przez Radnego Cytadeli, albo ambasadora odpowiedniej rasy na stacji. Generalnie wnioskodawcy posiadają wieloletnie doświadczenie i zasługi, w policyjnych czy wojskowych służbach na swojej rodzimej planecie, chociaż niedoświadczeni ochotnicy z widocznym talentem są także brani pod uwagę. Większość rekrutów jest delegowana do stosunkowo spokojnego Prezydium, aby uzyskać pewne doświadczenie operacyjne, a także zaznajomić się z protokołem, zanim zostaną wysłani do mniej bezpiecznych Okręgów.

Relacje

SOC cieszy się bardzo długą i bezkonfliktową relacją z Radą, którą obydwie strony darzą szacunkiem. Nie rozciąga się to jednak na Widma - wielu oficerów, w tym Egzekutor Pallin, wierzy że ich działania ponad prawem są niebezpieczną praktyką. Z kolei agenci narzekają, że nadmierne przywiązanie służby do procedur i protokołu, często utrudnia im prowadzenie śledztwa.

Wielu funkcjonariuszy SOC (zwykle śledczy tacy jak Garrus czy Harkin) czasami postępuje niezgodnie ze ścisłymi przepisami, głównie ze względu na utrzymanie porządku wśród wielu ras i frakcji na Cytadeli. Harkin odkrył, że służbie zwykle nie zależy na przetrzymywaniu danych obciążających ich oficerów, zwłaszcza jeśli Egzekutor czuje, że postępowanie dyscyplinarne jest uzasadnione.


Mass Effect

W 2183 po ataku na Eden Prime, Rada chciała by SOC przyjrzało się sprawie Sarena i zarzutów Przymierza na jego osobę. Z brak jakichkolwiek dowodów, postępowanie zostało zakończone, ale odpowiedzialny za śledztwo oficer Garrus Vakarian wciąż chciał je kontynuować. Sam Egzekutor Pallin musiał mu to wyperswadować. Mimo to, turianin zdecydował się na dalsze podążanie za tropami, które w końcu doprowadziło go do Kliniki Medycznej w Okręgach. Tam Garrus trafił na bandytów, chcących zabić dr. Chloe Michel, ale dzięki pomocy Komandora Sheparda, zabójcy zostali zlikwidowani. Doktor podziękowała za ratunek i przekazała grupie informacje o quariance, Tali'Zorah nar Rayya, która chciała się z nią zobaczyć. Wtedy też turianin dołączył do drużyny Sheparda.

Detektyw Chellick prowadził śledztwo, by przyjrzeć się nielegalnemu handlowi bronią i sposobom, dzięki którym trafia na Cytadelę. Swoimi działaniami Shepard prawie rujnuje całą operację, ale zostaje przechwycony przez śledczego. Ten, składa mu propozycję, oczekując pomocy komandora. Chellick wyjawia mu jak szeroko zakrojone jest śledztwo, po czym chce by wziął ze sobą część modów i udał się do Okręgów. Jeśli Shepard się nie zgodzi, detektyw będzie wściekły. Powie, że zaprzepaścił miesiące ciężkiej, zakonspirowanej pracy, przez co śledczy będzie musiał zaczynać od zera.

SOC zatrzymało na przesłuchanie kroganina zwanego Urdnotem Wrexem, który został oskarżony przez niejakiego Pięść o grożenie mu. Służba zaprosi go na "przyjacielską rozmowę" podczas gdy Shepard prowadzi dochodzenie w sprawie Sarena. Wtedy też można się z nim spotkać i zaproponować mu współpracę w drużynie komandora.Mass Effect 2

SOC przechodzi radykalną restrukturyzację między atakiem Sarena na Cytadelę w 2183, a 2185 rokiem. Wielu funkcjonariuszy zostało zdziesiątkowanych przez gethy, w związku z czym ich miejsce szybko zajęli ludzie. Poza tym, wzmocniono zabezpieczenia aby zmniejszyć możliwość infiltracji ze strony syntetyków, takie jak ustanowienie zakazów lotów, wnoszenia broni i bio-wzmacniaczy, a nawet podróży osób indywidualnych, co oburzało zwykłych turystów.

Kapitan Bailey wyjaśnia sytuacje Shepardowi i może służyć mu wsparciem podczas wykonywania różnych śledztw i operacji na Cytadeli. Pomaga zorganizować przesłuchanie, by ułatwić Thane'owi spotkanie z synem. Jego wiedza może być też pomocna podczas zadania lojalnościowego Garrusa.


Mass Effect: Inquisition

Mass effect inquistion1-crop.jpg

W 2186 roku Radny Udina prosi Kapitana Baileya o zbadanie Egzekutora Pallina, który zaczął podejrzanie się zachowywać. Udał się do jego biura, aby bliżej przyjrzeć się sprawie. Znajduje tam martwych oficerów SOC i Pallina we własnej osobie. Kapitan mówi mu o podejrzeniach Udiny, na co turianin odpowiada, że radnemu nie można ufać. Bailey odparł, że to samo słyszał o Egzekutorze. Wtedy Pallin wykrzyczał, że to wszystko są kłamstwa, po czym wyciągnął broń i strzelił w kierunku człowieka, na co ten w odpowiedzi postrzelił go w klatkę piersiową. Podczas wymiany ognia, turianin grozi, że Bailey i Udina nie wywiną się z tego co robią. Funkcjonariusze rzucają się na siebie; podczas szamotaniny na podłodze kapitan oddaje strzał, pozbawiając życia Egzekutora. Później, w gabinecie radnego, Bailey otrzymuje gratulacje od Udiny za doskonale wykonaną robotę. Oficer wyjaśnia, że ma pewne obawy co do zadania, ale tamten nawet nie chce go słuchać, proponuje mu nawet awans na komandora, mówiąc że wkrótce Rada będzie oczekiwała pełnego raportu o incydencie.

Ważniejsi funkcjonariusze SOC

Przydziały powiązane z SOC

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.