FANDOM


Drugi gatunek, który dołączył do Rada Cytadeli, salarianie to stałocieplne płazy pochodzące z planety Sur'Kesh. Salarianie posiadają nadpobudliwy metabolizm; myślą szybko, mówią szybko i poruszają się szybko. Dla salarian inne gatunki wydają się powolne i tępe, zwłaszcza elkorowie. Niestety, ich metaboliczna prędkość skróca ich długość życia; salarianie w wieku powyżej 40 należą do rzadkości.

Salarianie są znani z ich zdolności obserwacyjnych i nieliniowego myślenia. Ujawnia się to jako zdolność do badań i szpiegostwa. Nieustannie eksperymentują i wynajdują, i jest ogólnie przyjęte, że wiedzą zawsze więcej, niż mogą sobie na to pozwolić.

Biologia

Salarianie są dwunożną rasą płazów, z wysokimi, wydłużonymi ciałami, nadającymi się dla ich wysokiego
Salarian Concept NoOutfit
metabolizmu. Ich głowy są długie i chude, i mają dwa wystające z górnej części czaszki rogi. Skóra salarian różni się pod względem koloru, ale zwykle ma odcień niebieski lub szary. Jednak nie obowiązuje to wszystkich salarian, gdyż niektóre są kolorowe, począwszy od poświaty czerwonej do zielonej.

Oczy salarian są duże, owalne i mają cienką błonę zamiast powiek. Salarianie migają w górę, a nie w dół, jak ludzie. Źrenice są są szerokimi szczelinami, ukierunkowanymi poziomo i koloru irysa - chociaż, gdy normalnie nie jest widoczny - zawierają zieleń, fiolet i brąz.

Salarianie są znani ze swojej wysokiej szybkości metabolizmu, która pozwala im funkcjonować w ciągu zaledwie jednej godziny snu na dobę. Ich umysły i ciała działają szybciej niż najbardziej światłe rasy, czyniąc ich, wydawałoby się, niespokojnych i nadpobudliwych. Wadą tego aktywnego metabolizmu jest krótka żywotność około 40 ludzkich lat.

Salarianie są płazami haplo-diploidalnych jaj-warstw; niezapłodnione jaja produkują mężczyźni i zapłodnione jaja produkują kobiety.Raz w roku, salariańska kobieta zakłada wylęg kilkudziesięciu jaj. Zasady społeczne wszystkiemu zapobiegają, z wyjątkiem odłamu zapłodnionych. W rezultacie, 90% gatunku jest płci męskiej.

Salarianie mają fotograficzną pamięć i rzadko zapominają faktów. Mają też formę psychologiczną "wpajania" ze skłonnościami do podporządkowania sobie tych, których znają z czasów swojej młodości. Wyklucie salarianina jest uroczystym rytuałem, w którym klan Dalatras (matriarchat) izoluje go od jaj. Młodzi salarianie odciskają piętno na nim i opiekują się nim spełniając jego życzenia.

Podczas wylęgu córki, Dalatrassi klanów ojca i matki są obecni na wpajaniu. Gwarantuje to potomstwu równą lojalność wobec obojga, zapewniając upragnioną dynastię i jedność polityczną.

Popęd seksualny salarian i rozmnażanie zdają się różnić od tych ludzkich, gdyż Mordin Solus twierdzi, że nie są one spowodowane przez hormony. Są oni, jednak, pociągani przez asari i w Mass Effect jeden z salarian zauważa, że "nawet ludzie się nie oprą Metresie."

Salarianie mają wiele chrząstek w szkielecie, więcej niż większość ras na Cytadeli, takich jak ludzie.

Historia

Na trzech pierwszych, międzygwiezdnych koloniach, salarianie założyli osady o nazwie Aegohr, Mannovai i Jaëto. Według Kirrahe, te osiedla "pozostają w sercu salariańskiego terytorium do dziś".

Salarianie byli drugą rasą, która odkryła Cytadelę, zaledwie kilka lat po asari. Od razu stworzyli stosunki dyplomatyczne i stali się jednym z gatunków, który założył Radę Cytadeli. Na znak zaufania, otworzyli zapisy do jednego z ich służb wywiadowczych, Pierwszej Ligi, ale to szybko stworzyło problemy, gdy w rezultacie członkowie Ligi znaleźli się w niebezpieczeństwie. Liga dokonała masakry całego, wewnętrznego rządu Unii, ale później została wytropiona, pozostawiając po sobie jedynie resztki.

Salarianie odegrali także znaczącą rolę w rozwoju krogan. Salarianie zapewnili kroganom zaawansowaną technologię i nową, spokojną planetę domową (w celu zmanipulowania krogan do likwidacji Raknii dla Rady). Spokojna planeta i nowa technologia odciążyła krogan jako gatunek; nie musieli się martwić o łatwe przeżycie na niebezpiecznej planecie z prymitywną technologią, jak wcześniej, przed spotkaniem z salarianami. To stosunkowo łatwe życie, połączone z niezmiernie wysoką liczbą urodzeń, pozwoliło kroganom wykorzystać czas, liczbę i energię na rozprzestrzenianie się za pośrednictwem przestrzeni Cytadeli, agresywnie twierdząc, że pobliskie planety są jak ich. Aby zakończyć wtedy "Krogańskie Rebelie", salarianie dostarczyli turianom genofagium, broń biologiczną, która skutecznie niemal wysterylizowała krogan, sprawiając, że praktycznie wszystkie krogańskie ciąże kończyły się urodzeniem martwego dziecka.

Chociaż ich wojsko to nic specjalnego, salarianie są obecnie postrzegani jako główna inteligencja i ramię informacyjno-zbierackie Rady. Jako tako salarianie są szanowani, ale niektóre rasy, w tym kilku ludzi, widzi w nich manipulatorów.

Kultura

Salarianie górują w wynalazkach, preferując stosowanie najnowocześniejszej technologii, nie zadowalają się niczym mniejszym. Na przykład ich obrona statku GARDIAN kładzie nacisk na dużą wydajność ponad niezawodność, choć awaria może kosztować życie. Nawet Schells na swoim urządzeniu oszukującym, na którym użyto "brutalnej siły", spędził 5 lat, aby dostosować go do bardziej wyrafinowanych, niewykrywalnych systemów.

Salarianie widzą zbieranie informacji, a nawet szpiegostwo jako sprawę oczywistą w kontaktach z innymi rasami, ale nie jest to podstępne: oni po prostu przyjmują powiedzenie "wiedza to do potęgi klucz". Agencje kontrwywiadu Przymierza ciągle odkrywają salariańskich agentów i wtargnięcia cybernetyczne, ale niewiele mogą zrobić, by je zatrzymać. Jak powiedział salariański handlarz informacji do Davida Andersona w Mass Effect: Objawienie, "Twój gatunek przekazywał dane przez extranet przez mniej niż dekadę. Mój gatunek kierował głównym wywiadem szpiegowskim i operacją wywiadowczą dla Rady przez 2 tysiące lat."

Normalnie, rzadko salariańskie kobiety są odizolowane od tradycji z ich światów i pozbawione szacunku. Potężne kobiety Dalatrassy są dynastią i politycznymi bossami. Decydują one o prowadzeniu polityki w ich regionach poprzez sprytne negocjacje. Choć męski salarianin ma wysoką pozycję i autorytet w biznesie, nauce lub wojsku, to rzadko mają jakikolwiek wkład w politykę, choć salariańskim przedstawicielem w Radzie Cytadeli jest mężczyzna.

Ze względu na ich sposób rozmnażania, salarianie nie mają pojęcia o romantycznej miłości, atrakcyjności seksualnej, biologicznych impulsach czy socjalnych rytuałach, które komplikują życie innym rasom. Męsko-żeńskie stosunki są rzadko(ze względu na niedobór kobiet) i są bardziej zbliżone do ludzkich przyjaźni. Seksualność jest wyłącznie do celów rozmnażania. Starożytne społeczne przepisy ustalają, kto może zapłodnić jaja i który wyprodukuje więcej córek do przedłużenia rodowodu. Zapłodnienie powszechnie następuje tylko po negocjacjach między klanami rodziców i robi się to dla celów politycznych i sojuszu dynastii. Żaden salarianin nie wyobraża sobie zignorowania tego przepisu.

Imiona salarian są całkiem skomplikowane. Pełne imię i nazwisko salarian obejmuje - w takim porządku - nazwę planety salarian, narodu, miasta, dzielnicy, klanu i dane imię. Na przykład salarianin na Feros miał na imię Gorot II Heranon Mal Dinest Got Inoste Ledra, ale był nazywany nazwą jego klanu, Inoste albo jego danym imieniem, Ledra.

Rasa salarian ma również "odgałęzienie" Lystheni. Jak Lystheni różnią się od głównego nurtu salarian i dlaczego nie są oni mile widziani w przestrzeni Rady, jest nieznane. Salarian Lystheni można znaleźć wśród batarian, wygnanych quarian, lub innych wyrzutków społecznych na Omedze.

Salarianie świętują "Betau", pierwszy dzień ich Nowego Roku. Tradycyjnie oznacza to koniec zimy na półkuli południowej na planecie domowej salarian, Sur'Kesh. Z tej okazji spłacają długi i sprzyjają petycjom wystawionym od innych.

Gospodarka

Salariańska ekonomia jest najmniejsza z trzech ras Rady, ale i tak jest większa od Przymierza. Opiera się ona na technologii "krwawiąca-krawędź"; salarianie są liderami w wielu dziedzinach. Rekompensują brak ilości żołnierzy przez utrzymywanie zdecydowanej przewagi w jakości.

Religia

Salarianie nie są szczególnie religijni, ale jako odczuwający wolnej woli są wyjątki. Jedna z preferowanych przez salarian religii (którą Rada uznaje za kult) czci bogini i twierdzi, że pewien wzór nakładających się na siebie kraterów na południowej półkuli planety Trelyn przypomina ją. Liara T'Soni wyjaśnia, że wielu salarian wierzy w koło życia, a Mordin Solus porównuje to do hinduizmu ze względu na wspólną wiarę w reinkarnację.

Rząd

Salariański Rząd, co najmniej od powstania Rady w 500 roku p.n.e, został nazawny Salariańską Unią. To labirynt sieci rodów, z politycznymi przymierzami powstałymi poprzez skrzyżowanie.

Pod wieloma, względami polityczne funkcje sieciowe salarian są jak szlacheckie rodziny średniowiecznej Europy na Ziemi. Strukturalnie rząd składa się z lenna, baronii, księstw, planet i i pochodów (grup kolonizacyjnych). Te ludzkie przydomki są, jak oryginalne salarian niewymawialne. Każda strefa jest rządzona przez jednego Dalatrassa (matriarchalną głowę domu) oraz stanowi większą część terenu i prestiż w salariańskiej sieci politycznej.

Przybliżając 100 członków, pierwszy krąg salarian obejmuje rodziców, rodzeństwo, wujków, ciotki i kuzynów. Drugi krąg obejmuje dalszych krewnych, itd, i dochodzi do ponad 1000 członków. Czwarty czy piąty krąg jest liczony w milionach. Lojalność salarian jest najważniejsza w 1 kręgu i redukuje go. Fotograficzna pamięć pozwala rozpoznać wszystkich ich niezliczonych krewnych.

Wojsko

Captain Kirrahe

W zasadzie, salariańskie wojsko jest podobne do Przymierza, mała armia ochotników, koncentrująca się na wojnie manewru. To, co odróżnia salarian, to nie ich wyposażenie czy doktryna, ale służby wywiadowcze i zaangażowanie. Salarianie uważają, że wojna powinna zostać wygrana przed jej rozpoczęciem.

Niekwestionowana wyższość ich służb wywiadowczych pozwala im użyć nielicznego wojska do maksymalnej efektywności. Na długo przed wybuchem wal, wiedzą o pozycji wroga, ich zamiarach, planach i harmonogramach. Ich potężna sieć wywiadowcza w tym zakresie jest wspierana przez Oddział do Zadań Specjalnych (OZS), którzy obserwują rozwijające się sytuacje i podejmują działania, zazwyczaj bez ograniczeń tradycyjnych przepisów i procedur. Może to być proste jak zwiady i zbieranie informacji lub skomplikowane jak zapewnienie niestabilnej sytuacji politycznej korzystnych warunków. Skuteczność OZS w Krogańskich Rebeliach zapewniła Radzie natychmiast potem szablon do ustalenia programu WIDMO.

W każdej wojnie, w której mieli brać udział, salarianie uderzali pierwsi i bez ostrzeżenia. Dla salarian wiedzieć o planach ataku wroga i pozwolić im nastąpić jest szaleństwem; ogłaszać własne plany ataku jest obłędem. 

Citadelcouncilicontransparent Rasy uniwersum Mass Effect Citadelcouncilicontransparent
Rasy Cytadeli AsariDrelleElkorowieHanarzyLudzieOpiekunowieSalarianieTurianieVolusowie
Rasy spoza Cytadeli BatarianieGethyKroganieLewiataniQuarianieRaloiRasa wirtualnaVorcheYahgowieZbieraczeŻniwiarze
Historyczne ProteanieRaknii
Rasy z Andromedy AngarowieKettowiePorzuceniJardaanowieEealenowieThusaliSirindowie
Inne Rasy drugoplanowe
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.