Sharjila.jpg

Opis

UWAGA: Zagrożenie ciśnieniem na poziomie 1

Sharjila ma bardzo gęstą atmosferę skladającą się z amoniaku i tlenu. Powierzchnia o umiarkowanej temperaturze składa się głównie z glinu ze złożami siarki. Boje komunikacyjne w systemie zanotowały ostatnio kilka niezarejestrowanych statków aktywnych w pobliżu.


Sharjila posiada rozwiniętą florę i faunę, oparte na krzemie i korzystające z tlenu w procesie oddychania. Tereny z dużą populacją są pokryte drobna krzemionką (dwutlenkiem krzemu), która jest produktem ubocznym oddychania u wyżej rozwiniętych zwierząt tego świata. Osiągające ogromne prędkości wiatry powierzchniowe, które niosą ze sobą trący pył krzemiankowy, stanowią zagrożenie. Na obszarach, gdzie wiatr pozostawia duże ilości krzemionki, stabilność gruntu może być zwodnicza. Odradza się aktywność pozapojazdową.

Przydziały

  • Przydział: Niezbadany świat: Dyplomacja asari
  • Przydział: Niezbadany świat: Pisma asari

Interesujące punkty

Miejsce

Pojawienie się

Opis

1 Od początku Twierdza (Niezbadany świat: Dyplomacja asari)
2 Od początku Zniszczona sonda
3 Od początku Opuszczony obóz i kapsuła asari (Niezbadany świat: Pisma asari) oraz skrzynia na wzgórzu na północ. Na południowy-wschód od obozu jest opuszczony namiot.

"Nie jest jasne, kto tu mieszkał, ale wygląda na to, że obóz został opuszczony na jakiś czas. Kontener w namiocie, pośród innych rzeczy, jest jednym z pism Matki Dilinagi".

Złoża minerałów

Miejsce

Pierwiastek

Klasa

1 Tor Rzadki
2 Uran Rzadki
3 Magnez

Lekki

SharjilaPanorama.jpg
Powierzchnia Sharjili
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.