FANDOM


Położenie: AndromedaHelejosNol /  3. planeta

Opis Edytuj

Zdatna do zamieszkania Edytuj

ANALIZA: Voeld to świat, który przechodzi przez fazę epoki lodowdowej. Aktywowana krypta podnosi temperaturę do poziomów umożliwiających zamieszkanie oraz stworzenie wspólnej placówki angarów i Inicjatywy o nazwie Taerve Uni (założona przez: Ryder; burmistrz: Priya Blake).

UWAGA: Wciąż wykrywany obecność kettów na Voeld. Zalecana ostrożność.

Wpis z Leksykonu Edytuj

Jeszcze w Drodze Mlecznej Inicjatywa określiła Voeld jako Habitat 6 – „złoty świat”, który miał być nadającą się do zasiedlenia zieloną planetą o umiarkowanym klimacie. Potwierdzają to angarscy historycy: Voeld było dawniej gęsto zaludnioną, rozwijającą się angarską kolonią.

Po pojawieniu się Plagi, odkształcenia grawitacyjne wpłynęły na orbitę Voeld. Modele przygotowane w laboratorium technicznym Nexusa wskazują, że wywołało to niewielką epokę lodowcową. Angarowie zostali zmuszeni do wycofania się do kilku ośrodków miejskich, a reszta ludności Voeld była rozsiana po mniejszych osadach.

Voeld wizualizacja

Wizualizacja Voeld opracowana przez Inicjatywę Andromeda

Voeld ma więc duże znaczenie kulturowe i strategiczne, ale też stał się obiektem zainteresowania ze strony kettów. Raporty informują o obecności znacznych sił zbrojnych po obu stronach, ponieważ angarski ruch oporu walczy w obronie ludności Voeld i chroni skute lodem pozostałości swojego świata.

Aktualizacja Udało się bezpiecznie założyć nową placówkę Inicjatywy, Taerve Uni. Kierowana przez nową burmistrz Priyę Blake placówka zamierza otworzyć swoje granice na angarów, gdy Voeld stanie się bardziej zdatne do zamieszkania. Jest ona teraz głównym dostawcą lodu do innych kolonii i na Nexusa.

Z analizy odczytów orbitalnych Suvi wynika, że krypta na Voeld, nie mogąc zrównoważyć grawitacyjnie zmiany orbity planety, wywołała kontrolowane roztopienie dwutlenku węgla zamrożonego w wiecznej zmarzlinie. Według przewidywań, spowoduje to zagęszczenie atmosfery, przez co podniesie się temperatura, by Voeld mogło wyjść z epoki lodowcowej. Pokazuje to, że krypty Porzuconych są zdolne do zaawansowanej analizy i reagowania na warunki panujące na planecie.

Misje Edytuj

Regiony Edytuj

Punkt Opis
Baza kettów Centrum dowodzenia operacji kettów na Voeld.
Baza ruchu oporu Kwatera główna angarskiego ruchu oporu na Voeld.
Eroesk Angarski daar zniszczony przez kettów.
Taerve Uni Placówka Inicjatywy na planecie, zajmująca się wydobywaniem lodu i dostarczaniem go do innych placówek oraz angarskich kolonii cierpiących na niedobory wody.
Techiix Największy zachowany angarski daar na planecie.
Stacja Hajarl Niewielki daar mieszczący placówkę badawczą, zajmującą się badaniem zlodowacenia planety.
Wykopaliska Ja Niihk Angarskie miasto pochodzące sprzed czasów Plagi, obecnie pogrzebane pod lodemi chronione przez kopułę kettów.

Złoża surowców Edytuj

Szyfry Porzuconych Edytuj

Ciekawostki Edytuj

  • Nazwa planety wymawiana jest jako [wold], co może nasuwać skojarzenia ze słowem „cold” (ang. zimno, mróz).
  • Znane miasta angarów sprzed czasów Plagi, które mieściły się na Voeld, to Ja Niihk, Dallis i Pahenaan. Nie są one już zamieszkałe, a zwiedzać można jedynie ruiny Ja Niihk.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.