Mass Effect Wiki

Salarianie angażują swoje najlepsze okręty oraz niezwykły zmysł taktyczny w walce przeciw Żniwiarzom.

Major Kirrahe[]

WA Kirrahe.png

Siła militarna: 20

Major Kirrahe wyróżnił się dowodząc salariańskim Oddział do Zadań Specjalnych, który, pomagając załodze Normandii, powstrzymał Sarena na Virmirze. Pochwalony przez swych przełożonych za zdecydowane działania pod ogniem wroga, Kirrahe został awansowany i odznaczony prestiżową Gwiazdą Sur'Keshu. Major wciąż walczy wraz ze swoimi ludźmi, wierząc, że nic nie zastąpi doświadczenia, oraz że najlepsze strategie tworzy się na polu bitwy.

Pierwsza flota Salarian[]

WA AlienFleet.png

Siła militarna: 150

Salariańska marynarka pozwala na instalowanie na swych okrętach jedynie najnowszych osiągnięć technologicznych. Wojskowi obserwatorzy byli zdziwieni i w dużej mierze podejrzliwi, gdy salarianie spowolnili produkcję pancerników, budując mniej okrętów, niż dopuszczał Traktat z Farixen. Odpowiedź leży w stopniu skomplikowania ich konstrukcji. Na rozkaz Sur’Keshu, agenci OZS zdobyli schematy systemów maskujących, z których korzystała SSV Normandia, oraz algorytmy sygnału identyfikacyjnego Żniwiarzy z Normandii SR-2. Miesiące badań stworzyły coś, co do tej pory było nie do pomyślenia - pancerniki z systemami maskującymi. Salarianie przewidują, że Żniwiarze prędzej czy później przełamią elektroniczne zabezpieczenia tych statków. Do tego czasu jednak będą mieli znaczącą przewagę nad swymi olbrzymimi wrogami.

Trzecia Flota salarian[]

WA AlienFleet.png

Siła militarna: 125

Jeden z kontradmirałów Przymierza niesłusznie zbagatelizował kiedyś siłę salariańskiej Trzeciej Floty, twierdząc, że "to tylko chmara statków zwiadowczych". Co prawda salarianie w każdej wojnie polegają w dużym stopniu na gromadzeniu danych wywiadowczych, ale pod względem siły bojowej Trzecia Flota może równać się z każdym znaczącym zgrupowaniem statków w galaktyce. Jej jednostki używają najnowszych systemów obronnych GARDIAN, których poprawione algorytmy pozwalają na śledzenie większej liczby pocisków niż w starszych modelach. Nawet jej flotylle zwiadowcze zostały wyposażone w opracowane we współpracy z turiańskim wojskiem działa kadłubowe Thanix.

AKUALIZACJA (Cytadela: Stabilizatory modułów grzewczych)

Siła militarna: 8

Teraz, kiedy jaja nie są już zagrożone, salariańska kolonia Senoquol przesyła wszelkie dostępne materiały i uzbrojenie Trzeciej Flocie.

Dr Mordin Solus[]

WA Mordin.png

Siła militarna: 25

Mordin Solus to były członek OZS, lekarz, ekspert w dziedzinie genetyki i wynalazca. W czasie walki ze Zbieraczami profesor Solus służył na Normandii jako specjalista techniczny. Obecnie współpracuje z innymi naukowcami przy budowie Tygla, udzielając pomocy w ramach swoich specjalizacji - a czasem również poza nimi. Jego filozofia nieustępliwego stosowania logiki wobec "nierozwiązywalnych" problemów przyniosła podczas prac na Tyglem zaskakująco dobre wyniki.

Salariański Oddział do Zadań Specjalnych[]

WA Salarians.png

Siła militarna: 35

Oddział do Zadań Specjalnych, inaczej OZS, to salariański wywiad wojskowy. Jego agenci działają w małych komórkach specjalizujących się w szpiegostwie, infiltracji i zabójstwach. Preferują chirurgiczne uderzenia wpływające na konflikty, zanim te jeszcze się rozpoczną. Wstąpienie do OZS jest trudne, ale gdy kandydaci zostaną przyjęci, oczekuje się od nich natychmiastowej gotowości do działania. OZS kładzie nacisk na zdolność szybkiego myślenia i zaradność, gdyż jego agenci działają na wrogim terenie, pozbawieni wsparcia.

Grupa  Operacyjna OZS[]

WA Salarians.png

Siła militarna: 70

Chociaż Rada Cytadeli przez lata oficjalnie zaprzeczała istnieniu Żniwiarzy,wysoko postawieni członkowie OZS żywili obawę,że ich powrót może nastąpić niebawem po Bitwie o Cytadelę.Ci dowódcy potajemnie nakazali członkom Oddziału do Zadań Specjalnych przygotowanie się na najgorsze.Dzięki temu,OZS jest gotowy do skierowania przeciw Żniwiarzom dużych sił.